SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Chaty

15. října 2013

Záznam chatu z 15.10.2013 a pozvánka na chat 19.11.2013

V úvodu chatu byli jeho účastníci seznámeni s hlavními připomínkami SPOV ČR k OP Zaměstnanost. Příští otevřené setkání členů pracovní skupiny Programu obnovy rodiny a jeho krajských koordinátorů se uskuteční na chatu třetí úterý v listopadu – tj. 19. 11. 2013 v 9 hodin dopoledne. Diskutovány budou ostatní připravované operační programy ve vztahu k potřebám rodiny. Do virtuální "chatové místnosti" vstoupíte zde.
 

 

Záznam

chatu k Programu obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova

ze dne 15. října 2013

 


10:05:37 - Moravan: Florian: Zástupy mají jasno. Zákony připravují "rádcové" vlády, často anonymní – v neprospěch zástupů. Bude o tom řeč 19. 10. v Pardubicích. Starostové, zapojte se. Pomůžeme vám!
10:05:14 - Tomiczek: Nashledanou.
10:04:14 - Wimmerová: Zdravím všechny, přeji hezký den a děkuji za náměty k přemýšlení!
10:04:02 - Horaja: Díky. Na shledanou.
10:03:27 - Florian: Je 10 hodin. Příští chat se uskuteční tradičně třetí úterý v měsíci, tj. 19. listopadu 2013. Snad budu mít do té doby čas na prostudování ostatních OP a jejich vztahu k rodině, abych mohl podat na minulém chatu slíbenou informaci. Všem přeji pěkný den, děkuji za účast a dnešní chat končím.
10:03:13 - Moravan: Opakuji: Vztah politiků (i místních) ku genderové (ne)rovnosti - se musí stát kriteriem jejich volitelnosti. Oslovte je, napřímo. Já jsem to učinil v Brně. Mělo to efekt.
10:01:43 - Školoudová: Dnes hodně zlobila technika, alespoň u nás to stále vypadávalo. Mějte krásné dny. Na viděnou! (pozn. Připojení na chat se přeruší, když se delší dobu nezapojíte do diskuse.)
10:00:57 - Moravan: Díky.
10:00:18 - Školoudová:
10:00:15 - Moravan: Velké téma - spojování a propojování strategií - jinak vertikála. Co s tím?
10:00:03 - Florian: K Moravanovi a slovenským aktivitám: Famózní byl pochod za život v Košicích. Přečtěte si reportáž pana Lamra na našem webu. Na Slovensku jsem pár dní potom byl a skutečně i lidé ve vlaku, při čekání na autobus toto dění sledují, čtou o tom v novinách a časopisech. Byl jsem svědkem rozhovoru, kdy se porovnával následující pochod gayů v Košicích, kterých byly dvě, tři desítky - se zadostiučiněním Slováci konstatovali, co je to proti zástupům tisíců na pochodu pro život?!
09:58:42 - Moravan: Florian: Financování nelze tlačit "zespodu". Síťování – ano.
09:57:30 - Moravan: Florian: To je ale výzva pro předsedu, předsednictvo a krajské koordinátory (jmenovitě JMK, JČk).
09:55:58 - Moravan: ./. Přestávají se bát.
09:55:39 - Florian: K finančnímu zabezpečení: Dejte si do rozpočtů krajských organizací POR potřebné prostředky na podporu drobných aktivit angažovaných lidí mimo obce (cestovné, vložné na seminář, který jim za odměnu umožníte atp.). Musíme je alespoň takto motivovat. U krajských konferencí přemýšlejte o grantech nebo podporách krajů. Na tom ale musíte dlouhodobě pracovat!!
09:55:19 - Moravan: Opakuji - zaměřte svoji pozornost na Slovensko. Najdete mnozí inspiraci.
09:54:22 - Moravan: ./. Tomiczek Nejsme jen ti "zajíci". I ti psi se často třesou strachy.
09:53:06 - Moravan: Tomiczek: Víme o tom. Iniciativní starosty vnímáme víc než sami sebe. Dej návrh, jak co zlepšit. Venkov 2013 v Hranicích - pro POR nepřátelský.
09:50:58 - Tomiczek: Chtěl bych sdílet jedno rčení "mnoho psů, zajícova smrt", nelze jen házet vše na starosty a starostky a na ně spoléhat, díky za iniciativy a aktivity mimo ně.
09:50:55 - Florian: Blíží se 9 hodina a zdá se, že pomalu můžeme dnešní chat ukončit. Máte ještě někdo něco? Kdo chce reagovat na Moravana?
09:50:11 - Moravan: Sledujte, prosím, i vertikálu POR. Tam jsme obecně vůbec pasivní. Navíc většinou každý jede na vlastní triko. A proti nám soupeř "těžká váha" - EU a OSN.
09:48:17 - Moravan: A co s tou indoktrinací Manželství a Rodiny ze strany EU a jejich přisluhovačů u nás (SZ, hodnotoví liberálové, TOP 09, atd.)?
09:45:18 - Wimmerová: Ráda pomohu, pokud bude třeba, obrátím se přímo na knihovníky v regionech.
09:45:07 - Moravan: Mužná Díky za praktickou iniciativu. Beňov je velkou inspirací
09:43:41 - Moravan: Wimmerová: Počítáme s Vaší znalostí prostředí. I s Vaší minikoordinací. Děkujeme.
09:43:38 - Mužná: Polášek: Dobrý den, Radku, rádi Vás ve Skotnici uvidíme a společně se podělíme o zkušenosti:). Na termínu se dohodneme po chatu.
09:43:30 - Wimmerová: Také borovanská knihovna je velice aktivní. Jsou to dobré typy.
09:43:02 - Wimmerová: Dobšice neznám, ale Ratíškovice jsou moc dobré, je to Knihovna roku 2012 a dělají úžasné věci.
09:42:14 - Moravan: Jak jste připraveni na 21. 10. (Senát) Mezinárodní konference o rodině?
09:41:43 - Florian: Wimmerová: Borovany mám, nabídly dokonce knihovnu. Nabídky knihoven mám i z dalších obcí - např. Ratíškovice z Jihomoravského kraje, Dobšice ze Středočeského kraje. Znáte je?
09:41:30 - Třeštíková: Je možné se připojit (tématem) i k projektu SMO - Meziobecní spolupráce, který se právě rozbíhá?
09:40:44 - Moravan: Finanční zabezpečení cestovného - limituje náš další progres. Je to záležitost krajských koordinátorů, předsednictva SPOV a Kavaly.
09:38:53 - Moravan: Facebook je vhodné medium, stejně tak Skype.
09:38:04 - Moravan: "Obec a rodina" klíčová akce POR. Informujte o nápadech a kontaktech, využitelných pro publikaci.
09:37:19 - Polášek, DSi Beňov: Školoudová: Ahoj Hani :-)
09:36:41 - Moravan: Krajští koordinátoři POR - Informujte o svých aktivitách v rámci POR.
09:36:27 - Wimmerová: Předpokládám, že za jižní Čehy jste oslovil Borovany. Můj záměr s VU3V v Benešově nad Černou, bohužel, nevyšel.
09:35:26 - Moravan: Aktivizujte, prosím, starosty. Zatím jsou převážně mimo.
09:34:58 - Florian: Ještě k námětům pro Spolkem připravovanou publikaci "Obec a rodina". Nejméně jich mám z krajů Královéhradeckého, Libereckého a Plzeňského. Budu proto žádat o pomoc i krajské koordinátory POR. V nejbližší době rozešlu členům PS POR "kostru" publikace k připomínkám a návrhům doplnění.
09:34:04 - Školoudová: Dobrý den, zdravím všechny z Centra pro rodinu Ráj.
09:33:02 - Moravan: Soustřeďte, prosím, svoji pozornost na Slovensko. Bude o tom Info na schůzce 19. 10. v Pardubicích. Přijeďte zájemci.
09:30:52 - Moravan: Velké téma: <Globální sexuální revoluce>. Dejte otázku lídrům stran o jejich vztahu k tomuto tématu. Je to i pro POR klíčové.
09:29:44 - Polášek, DSi Beňov: Moravan: pokračujeme usilovně a děláme co se dá.
09:28:07 - Moravan: Třeštíková: Církve to mají ve své Agendě. Zatím jsou pasivní. Jsou nevyjasněné otázky společného postupu. Budeme jednat (Forum angažovaných křesťanů).
09:26:06 - Moravan: Polášek Díky. Jak pokračujete v aktivitách "Beňov - zdroj nápadů pro OL"?
09:25:28 - Třeštíková: Musím říct, že se velmi otevřely dveře ke spolupráci s církvemi. NS MAS ČR podepsala memorandum s Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví ČR. Bylo by vhodné možnost uchopit a připravit např. na rok 2014. nějaké společné aktivity. Co myslíte?
09:24:32 - Polášek, DSi Beňov: Dobrý den, zdravím všechny a omlouvám se za zpoždění způsobené problémy s technikou.
09:24:31 - Moravan: Wimmerová: Potřebujeme poptávky knihoven po Přednáškách na téma RODINA v souvislostech.
09:24:23 - Mužná: Přeji všem pěkné dopoledne.
09:23:54 - Wimmerová: Akce byla také zmíněna ve Zpravodaji venkova 10/2013.
09:23:34 - Florian: Jde o město Bor u Tachova (4129 obyvatel, www.mubor.cz ). Seminář se koná u příležitosti 130. výročí Borských tezí, které měly významný vliv při přípravě papežské sociální encykliky "Rerum novarum" (www.hkap.cz/z-cinnosti-kap/120-let-borskych-tezi).

09:23:07 - Wimmerová: Ono se pořád něco děje. Akcí je hodně a jedinec je nemůže všechny obsáhnout. Před měsícem jsme měli setkání venkovských knihovníků ve Vavřinci a připomínaly se tam také zajímavé akce jihomoravských knihoven pro rodiny.
09:22:47 - Moravan: Otázka: Co s netečnými politiky? Rodina je pro ně pouhé "křoví".
09:22:05 - Florian: Třeštíková: Motlitba za domov je ohromná akce - děkujeme!!!
09:21:20 - Florian: Moravan upozornil na významný seminář "RODINA - její finanční a morální zajištění" 24.–27. října v Boru – pozvánku najdete na webu Církevního školství (pozn. po skončení chatu zjištěno u organizátorů – p. Havlík, Borská loreta, o.s., tel. 728 824 614 nebo 737 168 048, e-mail havlik.borskaloreta@seznam.cz, že kapacita semináře již byla naplněna a příjem přihlášek je uzavřen
).  

09:21:07 - Moravan: Krvácíme na cestovném.
09:20:39 - Moravan: 5. 11. je DMO na Smíchově.
09:20:14 - Třeštíková: Pozvánky vám rozešlu.
09:20:02 - Moravan: Třeštíková: Skvělé. Informujte mailem o okolnostech.
09:18:56 - Moravan: ./. kapacita je plná. Kdo se zúčastní?
09:18:35 - Třeštíková: Florian: Ano, myslím, že byli. Jen teď připravuji konferenci na 4. 11. 2013 - téma je spolupráce obcí, NNO a církví, v rámci akce Modlitba za domov. Konference proběhne od 13.00 do 18.00 hodin, Praha 1 - pražské Arcibiskupství. Samozřejmě jste všichni srdečně zváni!!!
09:18:07 - Florian: Třeštíková: Nic, to jsem napsal jen do zdůvodnění. Podstata je umožnit MAS i přístup do prioritní osy 3.
09:18:03 - Moravan: Významná konference bude v Boru 23.-26. 10. Asi tam i odvolí.
09:17:44 - Florian: Třeštíková: Nic, to jsem napsal jen do zdůvodnění. Podstata je umožnit MAS i přístup do prioritní osy 3.
09:16:40 - Moravan: PA-kraj : Vyvinuta iniciativa zespodu. Sezení bude v sobotu 19. 10. ve 14 hod.
09:16:35 - Florian: Třeštíková: Byli byste schopni, podobně jako např. SPOV Ústeckého nebo Jihočeského kraje uspořádat konferenci/setkání nebo prostě schůzi krajského SPOV k rodině?
09:15:36 - Třeštíková: Jen co je myšleno termínem "nejvyspělejší MASky"?
09:15:25 - Moravan: Sledujeme politiky. Oni to neberou. Tlak zespodu musí zesílit
09:15:08 - Wimmerová: Jak je vidět, je ještě mnoho krajů, kde setkání k rodině neproběhlo - tím to je, není tam o rodinu zájem?
09:14:13 - Třeštíková: K OP - Ano, tyto návrhy jsou velmi dobré. Jde o funkční model, MASky tuto aktivitu již vyvíjejí a zaměření OP by napomohlo jejich zacílení.
09:14:08 - Moravan: Slovensko - viz dole. Boj o ochranu rodiny vrcholí. Přidejte se!
09:13:11 - Tomiczek: Dobrý den, omlouvám se za opožděné přihlášení.
09:12:54 - Hodina: Dobré ráno všem.
09:12:26 - Florian: Ještě upozorňuji na setkání k rodině v Ústeckém kraji (pozvánka je na webu Spolku), takže v tomto směru dosud pasivní zůstávají kraje Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Vysočina a Zlínský. Máte o situaci u Vás nové informace?
09:12:12 - Wimmerová: Dobrý den, zdravím z jižních Čech!
09:10:40 - Florian: A klíčovou úpravu principů výběru projektů prostřednictvím MAS: "Řídící orgán v dohodě s NS MAS ČR určí kritéria pro stanovení finančních limitů jednotlivých MAS. Podle těchto kritérií stanoví řídící orgán finanční limity pro jejich území. V jednotlivých výzvách stanoví termíny a místo předkládání projektů, popř. další podmínky pro jejich výběr. Návrh výběru projektů provedou MAS na základě vlastní výzvy pro subjekty z území pokrytého schválenou Komunitně vedenou strategii místního rozvoje a transparentního výběrového mechanizmu. Po přezkoumání přijatelnosti ho schvaluje Řídící orgán."
09:09:38 - Florian: Dále jsme navrhli, aby v rámci komunitně vedeného místního rozvoje bylo možno s pomocí MAS podporovat prorodinné projekty obcí nebo i jiných aktérů (neziskových organizací atp.), odpovídající zaměření OP - např. na nezaměstnanou mládež, ohrožené rodiny, sociálně vyloučené skupiny, prorodinně zaměřené občanské poradny, poradenství a vzdělávání, finanční gramotnost, slaďování rodinných a profesních zájmů, aktivní politiku zaměstnanosti a sociální podnikání, aktivní stárnutí a péči o seniory.
09:08:35 - Horaja: Dobrý den, zdravím z Horní Krupé. Budu naslouchat a rozkoukávat se.
09:08:27 - Florian: MPSV počítá s tím, že Komunitně vedené strategie místního rozvoje, zpracovávané jednotlivými MAS, by měly obsahovat aktivity, podporované z prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly a 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Navrhli jsme, aby nejvyspělejším MAS byla umožněna také podpora z prioritní osy 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce jako určité pokračování dosud úspěšné podpory síťování v národní úrovni a mezinárodní spolupráce se zahraničními místními akčními skupinami (tzv. projekty spolupráce).
09:08:25 - Moravan: Florian: Díky.
09:07:17 - Florian: K bodům dnešního programu, které jsem avizoval mailem: Ještě včera večer jsem Vám zaslal stanovisko k OP Zaměstnanost, které jsem poslal příslušným úředníkům MPSV jako člen pracovní podskupiny k prioritní ose 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, kde je zařazena priorita 2.3 Strategie pro místní rozvoj s vedoucí úlohou komunit. Hlavní připomínky, vyslovené jménem SPOV ČR byly k podílu prostředků na tuto prioritu, která je pokračováním LEADERu – navrhujeme 20 % místo 3 % z celého objemu prostředků operačního programu, dosud uvažovaných MPSV.
09:06:32 - Florian: Z dnešního jednání se omluvili Vlasta Spáčilová, starostka obce Pozděchov a koordinátora POR Zlínského kraje – v obci dnes nepůjde elektřina, protože vyměňují sloupy elektrického vedení, Ing. Pavel Perout, starosta města Rájec-Jestřebí a koordinátor POR Jihomoravského kraje, který má dnes setkání se zahraničními hosty v rámci evropského projektu a Dagmar Novosadová, starostka obce Kunín a členka Komory obcí SMO ČR, která je dnes celý den služebně mimo obec.
09:06:20 - Třeštíková: Pěkný den, zdravím z Říčanska.
09:06:14 - Florian: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych Vás přivítal na dnešním chatu. Je určen členům pracovní skupiny Programu obnovy venkova (POR) a současně je otevřený i dalším zájemcům o venkov a příznivcům tradiční rodiny.
09:05:52 - Moravan: Slovensko se probouzí!
09:01:05 - Moravan: Zdravím z neklidného Slovenska, kde se bojuje za OCHRANU RODINY.