SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

2. června 2012

Chat na téma "Táta dneska frčí" v úterý 19.6.2012 v 9 hodin

Diskusní chat připravený ve spolupráci se Sítí mateřských center se vrátí k letošní kampani "Táta dneska frčí" a Dni otců 17. června, a to v rámci pokračující diskuse k tématické oblasti Programu obnovy rodiny "Rodina a vzory". Na chat vstoupíte zde.
 

 

Východiska pro diskusi:

 

Kampaň táta dneska frčí

http://www.spov.org/obnova-rodiny/vzory/tata-dneska-frci.aspx

Vyhodnocení kampaně v roce 2011

http://www.spov.org/data/files/sitmc-tata-dneska-frci-2011.pdf

Vyhodnocení kampaně v roce 2010

http://www.spov.org/data/files/sitmc-tata-dneska-frci-2010.pdf 

 

Rodina a vzory

http://www.spov.org/obnova-rodiny/vzory/default.aspx

Z Programu obnovy rodiny SPOV ČR:

Otec jako vzor moudrosti, člověk zprostředkující rodině komunikaci s vnějším světem (ministr zahraničí), který vede své dítě k dovednosti, samostatnosti a zodpovědnosti, je pro ně jako vzor i výchovný činitel nenahraditelný. Staré norské přísloví říká, že jeden otec je pro výchovu dítěte lepší, než sto učitelů. Matka jako strážce a garantem vnitřního rodinného uspořádání (ministr vnitra). Muž a žena jsou odlišní, poněvadž mají splnit různé úkoly.

Cíle

- Propagovat nezastupitelnou roli otce i v rámci DNE OTCŮ (třetí červnová neděle), stejně jako roli matky i v rámci DNE MATEK (druhá květnová neděle).

- Podporovat skutečnou rovnoprávnost mužů a žen, danou jednotou v různosti funkcí, nikoliv jako boj o moc – proti dětem, který je neslučitelný s výchovou.

 

Své dotazy můžete poslat také předem na adresu ing.florian@gmail.com.

Na chat vstoupíte z adresy http://chat.vsevjednom.cz/login.php?room=12482. Přihlásíte se bez hesla a jako "Nick" uvedete své jméno nebo přezdívku a kliknete na "LOGIN". Vlevo uvidíte, kdo je přítomen a nahoru vepisujete své otázky, stanoviska či odpovědi v krátkých větách. Pokud Váš celý text program "nepustí", lze myšlenku doplnit v dalším vstupu. 

Kdo se chatu zúčastníte, klikněte, prosím, na ANO. Pokud nemůžete, klikněte na NE.

Výsledky hlasování

  předsednictvo členové - obce členové - ostatní sympatizanti návštěvníci výsledky *)
ANO 2 5 0 0 109 116
NE 1 6 1 0 94 102

*) Celkový výsledek je vypočten jako součet hlasů všech skupin. Členové a sympatizanti hlasují pomocí mailů, které jim jsou zasílány při spuštění hlasování. Správu mailových skupin zajišťuje ing. arch. Jan Florian (mail ing.florian@gmail.cz).