SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

10. dubna 2012

Chat na téma "Rodina, zdravotnictví, bioetika a psychologie" 17.4.2012 v 9 hodin

Chat navazuje na tématické oblasti Programu obnovy rodiny "Rodina a zdravotnictví + sociální péče" - v části týkající se zdravotnictví a "Rodina a bioetika + psychologie". Jeho hosty budou Mgr. Jan Alexa, analytik Ministerstva zdravotnictví ČR; MUDr. Anna Kováčová, dětská psychiatřička aktivní ve Světovém hnutí matek; Ing. Jana Tutková, MA, ředitelka občanského sdružení Centrum pro bioetickou reformu (CBR Europe) a Mgr. Radim Ucháč, prezident občanského sdružení Hnutí Pro život ČR. Na chat vstoupíte zde.
 
 
Východiska pro diskusi na webu Spolku:
 
Rubrika Obnova rodiny
 
Podrubrika "Zdravotnictví + Sociální péče"
 
Z programu:
 
Základní zásada prevence zdraví „ve zdravém těle - zdravý duch“, zdůrazňovaná zakladatelem Sokola Miroslavem Tyršem, dnes často zůstává nedoceněna. Lidé nejsou zvyklí, že hlavní zodpovědnost za své zdraví nesou sami a často bojkotují preventivní zdravotnické programy. Další otázkou je dostupnost lékařské péče. I v malých obcích by měla být zajištěna dostupnost základní péče (senioři, alespoň 1x za měsíc předpis léků, základní vyšetření atd.). 
 
Cíl 
- Usilovat o změnu myšlení při naplňování prevence zdraví.
 
Aktivity:
4.1. Řešit dostupnost základní lékařské péče (sjíždějící lékař, zajištění dovozu seniorů k lékaři atp.).
4.3. Podporovat a rozvíjet v obcích tělovýchovné aktivity zaměřené na mládež.
4.9. Spolupracovat s ministerstvem zdravotnictví v otázkách prevence a při prosazování celostní medicíny v jeho strategických dokumentech a při jejich aplikaci.
  
Podrubrika "Bioetika + Psychologie"
 
Z programu:
 
Adaptace dítěte v prenatálním stavu, probíhá až na úrovni genetické informace. To, co ovlivní embryo a plod v těle matky, má dopad i na život několika dalších generací.
 
Cíle
- Respektovat bioetické principy a zákonitosti psychologie a vštěpovat je budoucím rodičům již od dětství.
- Podporovat osvětu na všech úrovních.
 
Aktivity:
7.1. Propagovat domácí péči rodin o děti do 4 let, kdy se formují základní charakterové rysy člověka, a podle potřeby rodin a možností obcí napomáhat rodinám tak, aby pro ně byla finančně zvladatelná.
7.2. Napomáhat aktivitám náboženských společenstev při přípravě na manželství.
7.3. Podporovat vznik a činnosti mateřských center.
7.4. Organizovat osvětové semináře k otázkám bioetiky a psychologie a v rámci vhodného širšího regionu obcí zajistit poradenskou činnost napomáhající předcházení rozvodů. 
  
Své dotazy můžete poslat také předem na adresu ing.florian@gmail.com.
   
Na chat vstoupíte z adresy http://chat.vsevjednom.cz/login.php?room=12482. Přihlásíte se bez hesla a jako "Nick" uvedete své jméno nebo přezdívku a kliknete na "LOGIN". Vlevo uvidíte, kdo je přítomen a nahoru vepisujete své otázky, stanoviska či odpovědi v krátkých větách. Pokud Váš celý text program "nepustí", lze myšlenku doplnit v dalším vstupu.
  
Kdo se chatu zúčastníte, klikněte, prosím, na ANO. Pokud nemůžete, klikněte na NE.

Výsledky hlasování

  předsednictvo členové - obce členové - ostatní sympatizanti návštěvníci výsledky *)
ANO 2 2 2 0 122 128
NE 2 6 7 0 118 133

*) Celkový výsledek je vypočten jako součet hlasů všech skupin. Členové a sympatizanti hlasují pomocí mailů, které jim jsou zasílány při spuštění hlasování. Správu mailových skupin zajišťuje ing. arch. Jan Florian (mail ing.florian@gmail.cz).