SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

2. července 2016

Adopce dětí homosexuálům?

Eva Čápová, mluvčí Společenství matek, reaguje 1. 7. 2016 otevřeným dopisem poslancům na nález ústavního soudu ze dne ze dne 14. 6. 2016. Nastavuje zrcadlo nám všem.
 

 

Podívejme se na tento problém zblízka a ze všech stran:

Ustavní soud je právně nad zákonodárstvím ČR. Vynořuje se zde otázka: Je Ústavní soud nad přirozeným zákonem?

Odpověď zní "Ne"! Ústavní soud je podřízen přirozenému zákonu. Přirozený zákon je zákon, kterého jsme my lidé součástí a nikdo nemá právo ho ignorovat, anebo vnucovat to, co se přirozenému zákonu příčí. Přirozený zákon zabezpečuje přežití, na rozdíl od zákonů ČR a EU. Přirozený zákon pro dítě je výchova v rodině, ve které je otec a matka. Může se stát, že dítě vychovává pouze jeden z rodičů, ale to je rovněž možné, když vezmeme v potaz úmrtí jednoho z rodičů. Tedy je možné, aby muž nebo žena, byť nestandardní sexuální orientace, vychovávalo vlastní dítě.

Něco jiného je, když toto dítě vychovává stejnopohlavní pár. Zde již dochází k destrukci vývojového aparátu dítěte směrem abnormalitě. Legitimizace abnormalit ve společnosti má pro společnost zhoubné důsledky a společnost se musí proti takovým jevům bránit. Proč nesmí stejnopohlavní pár adoptovat dítě? Protože tím dítě diskriminuje. Diskriminuje ho tím, že mu upírá nárok na normalitu. To za prvé. Za druhé: A to je to nejdůležitější: Celá Evropa, jakmile se stala Evropskou Unií zapomněla na jednu velmi užitečnou rozlišovací pomůcku: Jak konat? Co je správné a co je zlé? Podle čeho rozeznáme dobro od zla? Podle kategorického morálního imperativu (KMI): Smíš dělat to, co můžeš nabídnout ke všeobecnému zákonodárství. Což znamená: To, co chci, může být zákonem pro všechny lidi. Tak si to představme: Od nynějška všichni lidé budou žít ve stejnopohlavních svazcích a budou adoptovat děti. Do kdy je takové jednání možné?  Jak dlouho potrvá, než taková společnost zanikne?  

Součástí KMI je fakt, že člověk je účelem všech věcí, ne pouze prostředkem. Co je v tomto případě to adoptované dítě? Pouze prostředkem k seberealizaci lidské svévole, která nemyslí na dobro dětí, ale pouze na vlastní sobecké zájmy. A tomu se společnost nesmí propůjčit. Společnost nesmí dovolit zneužívání dětské bezbrannosti.

Problematika špatného a nespravedlivého zákonodárství se netýká pouze kauzy homosexuálně orientovaných lidí. Celá naše společnost je zkažená zákony, které odporují KMI. Týká se to rozvodů, potratů… V každé z těchto kauz jsou děti používány jako prostředek, nikdy ne jako účel jednání.

Naše společnost ráda deklaruje rovnost všeho druhu a práva dětí. Rovnost je porušena tím, že skupina lidí nadřazuje své požadavky nad dobro společnosti. Tak jsou asi poněkud rovnější. Kdo tím bude nejvíce trpět? Děti. Proč by to tak mělo být? Proč by to měla společnost akceptovat? Není k tomu vůbec žádný důvod. Stejně je to i s potraty. Představme si, že všechny ženy využijí svého "práva na potrat" a hned je nám jasné, kam to vede. Ke zkáze národa. O jaká práva dítěte asi v takovém státě půjde, když se děti ze zákona nemají ani právo narodit?  Na příkladu potratů se nejkřiklavěji ukazuje pokrytectví celého našeho zákonodárství. Protože pokud by zákonodárství, tak jak se prezentuje, mělo na mysli dobro dětí, v první řadě by zakázalo potraty. Protože tomu tak není, následuje další krok: děti jsou předhozeny vlivu nepřirozeného prostředí. Jsou snad děti pokusné králíky, abychom zjistili co všechno snesou? V našem státě a ostatních státech EU zřejmě jsou.   

Co může být nabídnuto všem v zákonodárství, je manželství na celý život, plození, rození a výchova potomstva. V případě nechtěných dětí řádná adopce, nejraději stabilnímu manželskému páru. To totiž může být nabídnuto všem ke všeobecnému zákonodárství, kdežto potraty, homosexuální svazky a adopce nikoliv.

Ze všech uvedených důvodů je proto nález Ústavního soudu nespravedlivý a nemá nárok na to, aby byl respektován, protože společnost poškozuje a nedbá na nezadatelná práva dětí žít podle přirozeného zákona.

Eva Čápová