SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Novela stavebního zákona

ČlánekStarostové Libereckého kraje jednali za účasti SMO ČR s ministrem pro místní rozvoj o stavebních úřadech

Starostové Libereckého kraje jednali za účasti Svazu měst a obcí ČR v čele s předsedou Ing. Oldřichem Vlasákem a poslanci PSP ČR za Liberecký kraj Petrem Skokanem a Václavem Horáčkem s ministrem pro místní rozvoj Ing. Jankovským o stavebních úřadech. Jednání se uskutečnilo 21.2.2011 odpoledne v komplexu Babylon v Liberci. Ministr na jednání přislíbil, že v zákoně nebude obsaženo plošné rušení stavebních úřadů na obecních úřadech I. stupně, ale že MMR provede průzkumnou studii a poté doporučí krajům určitou optimalizaci stavebních úřadů.
 

Soubor ke staženíKe skladebnosti území působnosti stavebních úřadů a působnosti úřadů obcí s rozšířenou působností

Ke stažení kartogram, zpracovaný na základě dopisu ministra pro místní rozvoj ze dne 14.2.2011 (viz předešlý článek), v němž uvádí: „Je 175 obcí, které přísluší ke stavebnímu úřadu patřícímu do jiného správního obvodu obce s rozšířenou působností než samotná obec.“ Ve veřejně dostupných registrech jsme se zatím dopátrali jen 163 takovýchto obcí, jejichž přehled v excelovém souboru je ke stažení zde.
 

Soubor ke staženíMinistr pro místní rozvoj Kamil Jankovský ke stavebním úřadům

Odpověď pana ministra ze dne 14. února 2011 na písemný dotaz předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduarda Kavaly ze dne 6. ledna 2011 na kritéria, podle kterých ministr připravuje návrh stavebních úřadů, které chce novelou stavebního zákona zrušit.

 

ČlánekO stavebních úřadech a veřejně prospěšných pracech s Dr. Jitkou Seitlovou

Ve středu 16. února 2011 se sešel v Brně předseda SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala se zástupkyní veřejného ochránce práv Dr. Jitkou Seitlovou. Ve více než dvouhodinové diskusi prošli problémy, které dnes trápí venkov.
 

Průběžné výsledky průzkumu stavebních úřadů

Připojené statistiky jsou zpracovány podle aktuálního stavu odpovědí stavebních úřadů (typu 1 - základní působnost úřadu, typu 2 - pověřený úřad, typu 3 - obce s rozšířenou působností) v bleskovém průzkumu uskutečněném SPOV ČR. Odhad byl vypočten podle velikostních skupin v rámci těchto kategorií úřadů.

 

Soubor ke staženíDílčí výsledky bleskového průzkumu „jedničkových“ stavebních úřadů

V situaci, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ani Ministerstvo vnitra ČR nemají k dispozici analýzu výkonu státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu, zahájil Spolek pro obnovu venkova ČR vlastní průzkum stavebních úřadů se spádovým obvodem do 50 tis. obyvatel. Od 26. do 31. ledna 2011 na 12 otázek on-line odpovědělo 149 z 230 „jedničkových“ stavebních úřadů. Průzkumu se zatím zúčastnilo 222 stavebních úřadů, průměrné hodnoty jsou k dispozici zde. Dosavadní výsledky průzkumu prokázaly, že kvalita rozhodování „jedničkových“ stavebních úřadů, měřeno podílem úspěšných odvolání proti jejich rozhodnutí, je vyšší než na jiných stavebních úřadech.    
 

ČlánekPředseda Spolku Kavala jednal s náměstkem ministra vnitra Vaverou

Z iniciativy Spolku pro obnovu venkova se za účasti Svazu měst a obcí ČR 25. ledna 2011 uskutečnila schůzka s náměstkem ministra pro legislativu, veřejnou správu a archivnictví JUDr. Františkem Vaverou, Ph.D., k zamýšlenému plošnému rušení stavebních úřadů na obcích se základní působností. Tisková zpráva MV k výsledkům jednání je k dispozici na jeho webu. O témže tématu jednal Svaz měst a obcí 17. ledna. 2011 na Ministerstvu pro místní rozvoj s náměstkem ministra pro územní a bytovou politiku Ing. Miroslavem Kalousem (informace zde).

 

Soubor ke staženíZápis z jednání Předsednictva Komory obcí SMO 11.1.2011

Ke stažení zápis z jednání, kde byla za účasti předsedy a místopředsedů Spolku pro obnovu venkova koordinována a dohodnuta stanoviska k soutěži Vesnice roku, rozpočtovému určení daní, k pozici ČR ke Společné zemědělské politice po roce 2013, meziobecní spolupráci, rušení pošt a rušení stavebních úřadů obcí I. typu.

 

ČlánekMMR má do 30. června 2011 předložit vládě analýzu stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Usnesením vlády ČR č. 346 ze dne 10. května 2010 k Hodnotící zprávě k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2008 a 2009 vláda uložila ministru pro místní rozvoj zpracovat ve spolupráci s krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy analýzu stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování a předložit tuto analýzu vládě do 30. června 2011. Aniž takováto analýza existuje, MMR se vážně zabývá přípravou novely stavebního zákona, která by zrušila řadu stavebních úřadů a výrazně pozměnila kompetence většiny stavebních úřadů.
 

ČlánekDiskuse: Plošné rušení stavebních úřadů novelou stavebního zákona – ano nebo ne?

Ke stažení zde přehled 230 stavebních úřadů, kterých by se mohl podle včerejšího zjištění na MMR návrh na zrušení  týkat. V kartogramu je území působnosti těchto úřadů podbarveno červeně. Své názory vložte přímo na tento web po otevření článku a kliknutí na "Vložit nový příspěvek" vpravo dole. Také je můžete zaslat členu předsednictva SPOV ČR Ing. arch. Jan Florianovi (ing.florian@gmail.com) k využití při dalších krocích Spolku. Možnost vkládání dalších příspěvků byla uzavřena 1.3.2011.
 

Soubor ke staženíMinistr Jankovský: Chtěli bychom zrušit stavební úřady na nejnižší úrovni. Naší ambicí je poslat novelu stavebního zákona do konce února do meziresortního připomínkového řízení.

Ke stažení v PDF rozhovor ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského v E15 z 2.12.2010. Ke stažení zde tentýž článek ve wordu s červeně vyznačenými částmi, které se týkají stavebních úřadů. V excelu ke stažení zde soubor s přehledem stavebních úřadů této úrovně, v němž jsou červeně vyznačeny zvláště ohrožené nejmenší stavební úřady. Ministr uvedl, že „Nejdůležitější je upravit postavení autorizovaných inspektorů, kdo bude moci v územním a stavebním řízení vstupovat do projednání a jak uchopit systém EIA.“ O všech těchto otázkách zahájíme nové kolo diskuse na schůzi Spolku 4. ledna 2011.