SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Novela stavebního zákona

Soubor ke staženíPodrobné připomínky SMO ČR k novele stavebního zákona

Průvodní dopis předsedy Ing. Dana Jiránka ze dne 22.3.2012, č.j. 232/12 ke stažení zde.
 

Soubor ke staženíPřipomínky a pozměňovací návrhy SPOV ČR k vládnímu návrhu novely stavebního zákona

Zvláště upozorňujeme na pozměňovací návrhy, uvedené v bodě "2. Přesun některých agend na obecné stavební úřady obcí s rozšířenou působností" dopisu předsedy Spolku, který si můžete stáhnout. Návrhy podle bodu "5. Přezkum veřejnoprávní smlouvy" tohoto dopisu vzal Spolek po neformálním vysvětlení jednoho ze spoluautorů novely na semináři Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 23.2.2012 zpět.

 

ČlánekPřijeďte na seminář k novele stavebního zákona v Poslanecké sněmovně 23. února 2012 v 10 hodin

a pomozte tím prosadit nesouhlas Spolku pro obnovu venkova ČR s přesunem části působnosti obecných stavebních úřadů na úřady obcí s rozšířenou působností, což otevře cestu k rušení stavebních úřadů.
 

ČlánekNovela stavebního zákona prošla prvním čtením

Poslanecká sněmovna 1. února 2012 přikázala zákon k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, hospodářskému výboru a výboru pro životní prostředí. Zpravodaj - poslanec Ing. Jaroslav Krupka (ODS, Moravskoslezský kraj) ve svém vystoupení avizoval záměr na konci února, případně začátkem března, uskutečnit seminář, kde bude novela představena, předneseny kritické připomínky a vytvořen prostor na případnou diskusi o pozměňovacích návrzích.
 

ČlánekVnitro navrhuje zredukovat počet stavebních a matričních úřadů

Ministerstvo vnitra navrhuje zredukovat počet stavebních úřadů. Nyní je v obcích přes 600 stavebních úřadů, v budoucnu by mohly zůstat pouze v obcích s rozšířenou působností. Těch je lehce přes 200. Vyplývá to z analýzy ministerstva vnitra o aktuálním stavu veřejné správy, kterou vzala vláda 14. prosince 2011 na vědomí (ke stažení zde).
 

ČlánekJe novela stavebního zákona jednosměrnou ulicí k rušení stavebních úřadů?

Ke stažení návrh novely a materiály Ministerstva pro místní rozvoj, předložené vládě k projednání 21. prosince 2011 (2. bod programu), a původní stanovisko SPOV ČR.
 

ČlánekOčekávaný stavební zákon prošel Legislativní radou vlády

Zpráva převzatá z webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 

Soubor ke staženíStanovisko SPOV ČR k novele stavebního zákona

Ke stažení stanovisko Spolku, zaslané dnes ministru pro místní rozvoj Ing. Kamilu Jankovskému. Spolek děkuje všem, kteří k jeho zpracování napomohli.
 

Soubor ke staženíStavební úřady a novela stavebního zákona

Ke stažení části návrhu novely a důvodové zprávy, týkající se stavebních úřadů, které MMR rozeslalo 30.3.2011 do meziresortního připomínkového řízení. Stanovisko SPOV ČR bude projednáno na jeho schůzi 5.4.2011. Ke stažení dále předkládací zpráva, úplný návrh novely včetně změn některých souvisejících zákonů (např. zákona o správních poplatcích), důvodová zpráva a platné znění stavebního zákona s vyznačením změn.
 

Soubor ke staženíVyhodnocení průzkumu stavebních úřadů

Ke stažení výsledky bleskového průzkumu Spolku pro obnovu venkova ČR k 10.3.2011. Průměrný „jedničkový“ stavební úřad tvoří 2,1 pracovníků, z toho 1,8 má zvláštní odbornou způsobilost. V loňském roce obdržel 504 podání, vydal 124 rozhodnutí a 196 souhlasů nebo podobných opatření. Kvalita jeho rozhodování, měřeno procentním podílem úspěšných odvolání na vydaném počtu rozhodnutí, se neliší od průměru ČR. Z porovnání všech stavebních úřadů vychází nejlépe kraje Ústecký a Vysočina.
 

ČlánekJankovský: Ministerstvo pro místní rozvoj nic rušit nehodlá!

Přečtěte si článek z 10.3.2011, převzatý z webu MMR, kde se uvádí, že „v návrhu novely neexistuje jediný paragraf, kterým by byly rušeny stavební úřady“.

 

ČlánekZáznam diskuse: Plošné rušení stavebních úřadů novelou stavebního zákona – ano nebo ne?

Diskuse na téma rušení stavebních úřadů na obcích 1. typu byla uzavřena. Zde je možné si přečíst příspěvky vložené do 1. března.
 

Soubor ke staženíMMR ČR deklarovalo, že nepřipravuje rušení ani jediného stavebního úřadu

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova na své 4. schůzi 22.2.2011 po vystoupení náměstka ministra pro místní rozvoj ČR Miroslava Kalouse a po rozpravě vzala na vědomí jeho informaci o novele stavebního zákona, která nepředpokládá v paragrafovém znění rušení stavebních úřadů. Na téže schůzi k petici „Nelikvidujte venkov“, týkající se rušení venkovských pošt, komise po vystoupení zástupce petičního výboru Petra Pakosty, náměstka ministra vnitra Jiřího France a představitelů České pošty, s.p., v usnesení žádá generální ředitelství České pošty, s.p., aby s důrazem na citlivý a individuální přístup v případě rušení či transformace poboček České pošty tento záměr projednalo s předstihem nejméně šesti měsíců se zástupci příslušných samospráv.