SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Novela stavebního zákona

ČlánekAnalýza stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu

Předmětnou analýzu MMR za rok 2011 vzala vláda na vědomí usnesením č. 236 ze dne 3. dubna 2013. Připomínky Spolku nebyly s výjimkou 2 připomínek akceptovány. Z článku lze stáhnout usnesení a všechny přílohy ve znění, jak byly předloženy vládě.
 

Premiér uznal výhrady obcí a měst k dokončení reformy veřejné správy

Odkaz na web SMO ČR: Předseda vlády Petr Nečas v dopise předsedovi SMO ČR Danu Jiránkovi z 25. 2. 2012 vyjádřil shodu s postojem Svazu, že není reálný důvod pro plošné rušení stavebních a matričních úřadů a odebírání dalších kompetencí výkonu státní správy obcím I. a II. typu.

 

Soubor ke staženíStanovisko k "Analýze stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu"

Ke stažení stanovisko SPOV ČR k analýze MMR. Spolek požaduje vypuštění zavádějících a neodůvodněných závěrů, týkajících se podjatosti a zastupitelnosti úředníků. Doporučuje prohloubení analýzy tak, aby mohla být využita pro zpracování modelu financování státní správy, který by byl předložen k diskusi obcím a krajům.

 

ČlánekAnalýza stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj zaslalo 14. 2. 2013 Spolku pro obnovu venkova ČR k připomínkám analýzu, která má být předložena vládě. Spolek musí připomínky odeslat do 28. 2. Ke stažení materiál pro vládu, ke kterému můžete poslat připomínky a názory do pátku 22. února na ing.florian@gmail.com.
 

ČlánekSpolek nesouhlasí s návrhem záměru zákona o stavebních úřadech

Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduard Kavala odeslal ministru pro místní rozvoj Ing. Kamilu Jankovskému dopis, ve kterém uvádí důvody nesouhlasu Spolku s věcným záměrem zákona o stavebních úřadech a možné úspory státu v daném segmentu veřejné správy.
 

Vláda podpořila města a obce v posilování jejich pozice v evropských fondech. Jednání se týkalo také koncepce reformy veřejné správy.

Zástupci Svazu měst a obcí ČR se 30. ledna shodli s premiérem Petrem Nečasem a jeho ministry, že je nutné v příštím programovacím období 2014+ více zdůrazňovat roli měst a obcí (odkaz na www.euractiv.cz). Odkaz na tiskové prohlášení na webu SMO ČR, kde obě strany potvrzují, že není reálný důvod pro plošné rušení stavebních a matričních úřadů a odebírání dalších kompetencí výkonu státní správy obcím I. a II. typu, najdete zde. Video z briefingu premiera a předsedy SMO ČR po jednání najdete zde.
 

Soubor ke staženíMMR zpochybnilo současný model státní správy

Ke stažení věcný záměr zákona o stavebních úřadech a Závěrečná zpráva z hodnocení dopadu regulace (RIA), který ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský rozeslal k meziresortnímu připomínkovému řízení s termínem podání připomínek do 12. února 2013. Stavební úřady obcí by se měly vyčlenit z obecních úřadů a zůstat jen na úrovni dnešních obcí s rozšířenou působností – stavební úřady na ostatních obcích by se mohly stát jejich detašovanými pracovišti, které Nejvyšší stavební úřad zveřejní ve Sbírce zákonů.
 

Stavební zákon po novele

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po novele č. 350/2012 Sb. s vyznačením provedených změn na webu České komory architektů (článek ze dne 17. 12. 2012). Text novely je k dispozici zde.

 

Starostové proti rušení stavebních úřadů v ČT

Další reportáž České televize k návrhu MV na dokončení reformy státní správy najdete v Událostech 1. prosince 2012. Viz také článek "Plánovaná reforma veřejné správy ohrožuje fungování menších měst a obcí" ze dne 19. září 2012.
 

Starostové proti rušení stavebních úřadů a matrik

Reportáž České televize najdete v Událostech 18. listopadu 2012.
 

ČlánekStavební zákon: Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát

19. září 2012 přehlasovala Poslanecká sněmovna 122 hlasy pozměňující návrh Senátu k novele stavebního zákona se zapracovanými připomínkami Spolku (Senát ho schválil výraznou většinou 63 z 66 přítomných senátorů a senátorek). Vládní koalici při hlasování pomohlo 17 poslanců ČSSD a 6 poslanců Věcí veřejných. K podpisu prezidentu půjde zákon ve znění původně schváleném Poslaneckou sněmovnou - ke stažení zde.

 

ČlánekPlánovaná reforma veřejné správy ohrožuje fungování menších měst a obcí

Účastníci semináře "Veřejná správa - součást života měst a obcí" 11. září 2012, který svolal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, považují současný návrh "Koncepce dokončení reformy veřejné správy" za nepřipravený a ohrožující fungování veřejné správy zejména na menších městech a obcích. Negativní stanovisko k plošnému rušení stavebních úřadů na semináři shodně vyjádřili ve svých vystoupeních předseda SMO ČR Ing. Dan Jiránek, předseda SMS ČR Ing. Josef Bartoněk a Ing. arch. Jan Florian, člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR.
 

ČlánekProjednání novely stavebního zákona v PS odsunuto

Na návrh předsedy poslaneckého klubu ODS Ing. Zbyňka Stanjury byly do 13 hodin v pátek 7. září 2012 neprojednané body 45. schůze Poslanecké sněmovny včetně všech bodů, týkajících se zákonů, vrácených Senátem s pozměňovacími návrhy a tedy i novely stavebního zákona, vyřazeny z jednání této schůze.

 

ČlánekNovela stavebního zákona vrácena Senátem Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy

Pozměňovací návrhy jednotlivých výborů doplněné dalšími návrhy na plénu podporují činnost současných stavebních úřadů a dále zjednodušují rozhodování o stavbách. Usnesení Senátu s pozměňovacími návrhy v příloze ke stažení zde.