SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Novela stavebního zákona

ČlánekAnalýza stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu

Předmětnou analýzu MMR za rok 2011 vzala vláda na vědomí usnesením č. 236 ze dne 3. dubna 2013. Připomínky Spolku nebyly s výjimkou 2 připomínek akceptovány. Z článku lze stáhnout usnesení a všechny přílohy ve znění, jak byly předloženy vládě.
 

Premiér uznal výhrady obcí a měst k dokončení reformy veřejné správy

Odkaz na web SMO ČR: Předseda vlády Petr Nečas v dopise předsedovi SMO ČR Danu Jiránkovi z 25. 2. 2012 vyjádřil shodu s postojem Svazu, že není reálný důvod pro plošné rušení stavebních a matričních úřadů a odebírání dalších kompetencí výkonu státní správy obcím I. a II. typu.

 

Soubor ke staženíStanovisko k "Analýze stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu"

Ke stažení stanovisko SPOV ČR k analýze MMR. Spolek požaduje vypuštění zavádějících a neodůvodněných závěrů, týkajících se podjatosti a zastupitelnosti úředníků. Doporučuje prohloubení analýzy tak, aby mohla být využita pro zpracování modelu financování státní správy, který by byl předložen k diskusi obcím a krajům.

 

ČlánekAnalýza stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj zaslalo 14. 2. 2013 Spolku pro obnovu venkova ČR k připomínkám analýzu, která má být předložena vládě. Spolek musí připomínky odeslat do 28. 2. Ke stažení materiál pro vládu, ke kterému můžete poslat připomínky a názory do pátku 22. února na ing.florian@gmail.com.
 

ČlánekSpolek nesouhlasí s návrhem záměru zákona o stavebních úřadech

Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduard Kavala odeslal ministru pro místní rozvoj Ing. Kamilu Jankovskému dopis, ve kterém uvádí důvody nesouhlasu Spolku s věcným záměrem zákona o stavebních úřadech a možné úspory státu v daném segmentu veřejné správy.
 

Vláda podpořila města a obce v posilování jejich pozice v evropských fondech. Jednání se týkalo také koncepce reformy veřejné správy.

Zástupci Svazu měst a obcí ČR se 30. ledna shodli s premiérem Petrem Nečasem a jeho ministry, že je nutné v příštím programovacím období 2014+ více zdůrazňovat roli měst a obcí (odkaz na www.euractiv.cz). Odkaz na tiskové prohlášení na webu SMO ČR, kde obě strany potvrzují, že není reálný důvod pro plošné rušení stavebních a matričních úřadů a odebírání dalších kompetencí výkonu státní správy obcím I. a II. typu, najdete zde. Video z briefingu premiera a předsedy SMO ČR po jednání najdete zde.
 

Soubor ke staženíMMR zpochybnilo současný model státní správy

Ke stažení věcný záměr zákona o stavebních úřadech a Závěrečná zpráva z hodnocení dopadu regulace (RIA), který ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský rozeslal k meziresortnímu připomínkovému řízení s termínem podání připomínek do 12. února 2013. Stavební úřady obcí by se měly vyčlenit z obecních úřadů a zůstat jen na úrovni dnešních obcí s rozšířenou působností – stavební úřady na ostatních obcích by se mohly stát jejich detašovanými pracovišti, které Nejvyšší stavební úřad zveřejní ve Sbírce zákonů.
 

Stavební zákon po novele

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po novele č. 350/2012 Sb. s vyznačením provedených změn na webu České komory architektů (článek ze dne 17. 12. 2012). Text novely je k dispozici zde.

 

Starostové proti rušení stavebních úřadů v ČT

Další reportáž České televize k návrhu MV na dokončení reformy státní správy najdete v Událostech 1. prosince 2012. Viz také článek "Plánovaná reforma veřejné správy ohrožuje fungování menších měst a obcí" ze dne 19. září 2012.
 

Starostové proti rušení stavebních úřadů a matrik

Reportáž České televize najdete v Událostech 18. listopadu 2012.
 

ČlánekStavební zákon: Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát

19. září 2012 přehlasovala Poslanecká sněmovna 122 hlasy pozměňující návrh Senátu k novele stavebního zákona se zapracovanými připomínkami Spolku (Senát ho schválil výraznou většinou 63 z 66 přítomných senátorů a senátorek). Vládní koalici při hlasování pomohlo 17 poslanců ČSSD a 6 poslanců Věcí veřejných. K podpisu prezidentu půjde zákon ve znění původně schváleném Poslaneckou sněmovnou - ke stažení zde.

 

ČlánekPlánovaná reforma veřejné správy ohrožuje fungování menších měst a obcí

Účastníci semináře "Veřejná správa - součást života měst a obcí" 11. září 2012, který svolal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, považují současný návrh "Koncepce dokončení reformy veřejné správy" za nepřipravený a ohrožující fungování veřejné správy zejména na menších městech a obcích. Negativní stanovisko k plošnému rušení stavebních úřadů na semináři shodně vyjádřili ve svých vystoupeních předseda SMO ČR Ing. Dan Jiránek, předseda SMS ČR Ing. Josef Bartoněk a Ing. arch. Jan Florian, člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR.
 

ČlánekProjednání novely stavebního zákona v PS odsunuto

Na návrh předsedy poslaneckého klubu ODS Ing. Zbyňka Stanjury byly do 13 hodin v pátek 7. září 2012 neprojednané body 45. schůze Poslanecké sněmovny včetně všech bodů, týkajících se zákonů, vrácených Senátem s pozměňovacími návrhy a tedy i novely stavebního zákona, vyřazeny z jednání této schůze.

 

ČlánekNovela stavebního zákona vrácena Senátem Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy

Pozměňovací návrhy jednotlivých výborů doplněné dalšími návrhy na plénu podporují činnost současných stavebních úřadů a dále zjednodušují rozhodování o stavbách. Usnesení Senátu s pozměňovacími návrhy v příloze ke stažení zde.
 
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).