SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Novela stavebního zákona

15. května 2013

Analýza stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu

Předmětnou analýzu MMR za rok 2011 vzala vláda na vědomí usnesením č. 236 ze dne 3. dubna 2013. Připomínky Spolku nebyly s výjimkou 2 připomínek akceptovány. Z článku lze stáhnout usnesení a všechny přílohy ve znění, jak byly předloženy vládě.
 
 
Ke stažení:
 
 
I. Usnesení vlády ČR ze dne 3. dubna 2013 č. 236 k Analýze stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu
 
 
 
IV. Přílohy
     Příloha 1 - statistické údaje ÚÚP
     Příloha 2 - statistické údaje KÚ
     Příloha 3 - Pokrytí území ORP platnou územně plánovací dokumentací
     Příloha 4 - kartogram Počet obcí ve správním území ÚÚP
     Příloha 5 - kartogram Vztah mezi počtem obcí ve správním obvodu ORP a počtem pracovních úvazků úředníků ÚÚP
     Příloha 6 - kartogram Vztah mezi součtem pracovních úvazků úředníků ÚÚP a součtem ÚPD pořizované v roce 2011