SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

26. listopadu 2009

Na Řípu vznikla nová partnerství

 „Být solí Země“, bylo motem letošní pouti „Modlitba za domov 2009“ a setkání zástupců obecně prospěšných organizací věnujících se rozvoji venkova, organizací „pod praporem s křížem“ i „bez kříže“.  Být solí, bez níž jídlo nechutná ale i solí, která může pálit v očích.

 

V Krabčicích pod bájnou horou Říp, z níž vyslal praotec Čech své kmeny do všech koutů naší vlasti, se sešli jedni z těch, kdo o ni pečují, zástupci třinácti MAS - Místních akčních skupin a zástupci církví, aby navázali partnerství při společné péči o venkov v naší vlasti.

 

 

Oslava státního svátku vzniku samostatného Československa proběhla 28. října na mnoha místech České republiky. Tradičně, již potřetí, na Řípu a v Krabčicích pod Řípem. Letošní setkání bylo věnováno Místním akčním skupinám – neziskovým a obecně prospěšným společnostem, lidem, kteří se starají o krajinu, památky, vybavení obcí i dění v nich, vzdělávání lidí… prostě o to, aby se na venkově lépe žilo.  Jedním z principů práce MAS je vyhledávat ty, kteří se nebojí přiložit své ruce k dílu, chtějí aktivně spolupracovat, a protože církve jsou plné pracovitých a vzdělaných lidí, došlo k logickému propojení těchto dvou, pro některé možná nesourodých, skupin lidí, které se na rozvoji venkova významně podílí.

 

Program pro všechny aktéry i pro tisíce návštěvníků začal už v 10 hodin dopoledne v parku Domova odpočinku ve stáří, střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické v Krabčicích. Jeho součástí bylo představení regionů MAS a v řadě stánků nabídka výrobků chráněných dílen, knížek s duchovní tematikou i výrobků z fair trade. Bohatý program - divadla, hudební produkce, soutěže i duchovní zastavení, byl připraven pro děti i pro dospělé.

„Modlitba za domov 2009“ proběhla pod záštitou a organizací Ekumenické rady církví a v jejím rámci rovněž odborná část. MAS Říčansko, jeden z iniciátorů akce, uspořádala seminář na téma „Spoluprací k rozvoji venkovského prostoru aneb Praktické uplatňování metody Leader“ s představením příkladů dobré venkovské praxe z práce MAS. „Vývoj venkova za 20. let svobody“ představil a prezentoval ředitel agentury STEM Jan Hartl.

 

 

Oslava vyvrcholila slavností v krabčickém evangelickém kostele, v přímém přenosu České televize. Průvodci byli moderátorka Martina Kociánová a biskup Starokatolické církve Dušan Hejbal. V programu vystoupili religionista Pavel Hošek, filozof Jan Sokol, kazatel Církve bratrské a zakladatel MAS Říčansko Daniel Kvasnička i ředitel MAS Říčansko Vladimír Haš.

Svůj region a program krátce představily všechny zúčastněné MAS. Během přenosu si každá z nich vylosovala svého partnera z řad církví, se kterým bude během dalšího roku spolupracovat na rozvoji regionu v němž MAS působí.

Partnerství, spolupráce a odpovědnost za svůj domov, to je poselství, které tito partneři přijali za své a které prosazují.  K rozkvětu místa v němž žijeme, se může prostřednictvím MAS přidat každý.

 

Radomír Hanačík

Spolek pro obnovu venkova Středočeského kraje

 

(s použitím podkladů MAS Říčansko a Ekumenické rady církví)

 

Odkazy na přenos ČT a akci:

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/20956221451-modlitba-za-domov-2009/

 

http://www.ceskatelevize.cz/program/10213438113-28.10.2009-14:00-2-modlitba-za-domov.html

 

http://www.modlitbazadomov.estranky.cz/

 

http://www.modlitbazadomov.estranky.cz/clanky/aktuality/partnerstvi-mas-a-cirkvi

 

http://www.modlitbazadomov.estranky.cz/fotoalbum

 

http://www.spov.org/aktuality/ekumenicke-setkani-pod-ripem-a-mas.aspx