SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

SPOV Plzeňského kraje

14. února 2011

Venkovský cestovní ruch – vzdělávací kurz spojený s exkurzí

Obecně prospěšná společnost Úhlava pořádá v průběhu března a dubna tohoto roku bezplatné čtyřdenní vzdělávací kurzy, určené všem zájemcům o problematiku cestovního ruchu na venkově – jak současným podnikatelům, zájemcům o podnikání, pracovníkům turistických informačních center i dalším lidem, které tato problematika zajímá. Kurzy začínají 2.3. ve Švihově, 9.3. v Běšinech a 16.3. v Chanovicích.

 
 
Ke stažení v PDF:
Leták (866 kB)
Kurz je pro účastníky zdarma, a to včetně poskytnutí studijních materiálů a účasti na jednodenní exkurzi spojené s konkrétními ukázkami podnikání úspěšných poskytovatelů služeb cestovního ruchu. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.
Právě v dnešní době, kdy se zvyšuje nezaměstnanost a řada lidí hledá nové uplatnění, je venkovský cestovní ruch jednou z možností, jak začít s podnikáním v místě svého bydliště. Stále více lidí z tuzemska i ze zahraničí hledá na venkově možnost oddychu, relaxace, sportovního vyžití či načerpání nových zkušeností a zážitků. Nejde tedy jen o vytváření nových ubytovacích či stravovacích kapacit. Velice vyhledávaná je např. tzv. zážitková turistika – lidé si chtějí na dovolené nejen odpočinout, ale chtějí si také odnést nějaký zážitek – ať už je to např. požitek z dobrého jídla, které si mohou sami, resp. za odborného vedení, připravit z místních surovin, zážitek z pobytu na farmě, adrenalinové zážitky či možnost vyzkoušet si venkovská tradiční řemesla, seznámit se s životem lidí na venkove v minulých staletích atd. Podobné záměry často nevyžadují značné finanční prostředky, ale spíše dobrý nápad a odvahu ho zrealizovat. Chybět samozřejmě nemohou ani základní znalosti a informace.
A to je právě cílem plánovaného školení – poskytnout účastníkům jak základní penzum informací důležitých pro podnikání ve venkovském cestovním ruchu, tak také nabídnout inspiraci a podělit se o zkušenosti s těmi, kteří se touto problematikou úspěšně zabývají.
Úhlava, o. p. s., v uplynulých letech realizovala několik školení s podobnou tématikou. Na základě zkušeností z těchto akcí se organizátoři rozhodli věnovat tentokrát větší prostor praktické části – téměř celý první den je věnován tvorbě podnikatelského plánu a možnostem jeho financování. Součástí posledního dne kurzu je pak workshop, na kterém budou účastníci za asistence lektora vytvářet vlastní nabídku služeb pro určitou cílovou skupinu. Role lektoru kurzu se ujmou lidé nejen s odbornými znalostmi, ale také s dlouholetou zkušeností z podnikatelské praxe.
Kurz se uskuteční postupně na třech místech – ve Švihově, v Běšinech a v Chanovicích. Každý se tak může zúčastnit školení v místě, které je pro něj nejdostupnější. Bližší informace a přihlášky získají zájemci od manažera projektu Pavla Vondráčka v sídle Úhlava, o. p. s., Kpt. Jaroše 94, Klatovy, na webových stránkách www.uhlava.cz nebo na tel. 376 311 745. Hlásit se do kurzu je možné do naplnění jeho kapacity, nejpozději do konce února.
Školení je zajišťováno pro Zájmové sdružení právnických osob Bělec v rámci projektu „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ spolufinancovaného Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.
Další informace: Ing. Pavel Vondráček, Úhlava, o. p. s., vondracek@uhlava.cz, 376 311 745