SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

SPOV Plzeňského kraje

30. září 2014

Pro radost a inspiraci do Chanovic 4. - 5. října 2014

Ke stažení pozvánka na křest publikace "Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích", pozvánka na "Den místní potraviny – Den luštěnin". Program zahrne i řadu dalších akcí….

 

V zámeckém areálu bude v sobotu 4. 10. 2014:

- od 12.30 hodin křest nové publikace "Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích" autorů Jindra Hůrková a kolektiv. Rozsáhlá monografie autorského kolektivu přibližuje minulost chanovického zámku z mnoha úhlů pohledu. Rozsah 435 stran a obrazová příloha. Vydaly Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech a Obec Chanovice. Písemné prameny (Martin Ebel), stavební vývoj (Jan Anderle), archeologické situace (Jindra Hůrková), stavební materiály (Michal Tetour-Jindra Hůrková), keramika (Pavlína Schneiderwinklová), kachle (Michal Tetour-Jindra Hůrková), sklo (Michal Gelnar), mince (Jiří Hána), kovy (Rudolf Krajíc), kamenné výrobky a předměty z organických hmot (Jindra Hůrková), přírodní prostředí a strava (Petr a Romana Kočárovi, Zdena Sůvová, Jan Anderle).

- od 13.oo hodin zahájení výstavy "Návraty", vernisáž spojená s módní přehlídkou, výstava výtvarných prací studentů ISŠŽ v Plzni, výstava bude do 31. 12. 2014 (ISŠŽ v Plzni, Obec Chanovice).

V rámci činnosti Českomoravské myslivecké jednoty ve dnech 4.- 5.10. 2014 proběhnou v honitbě Mysliveckého sdružení Chanovice všestranné zkoušky ohařů a v sousední honitbě MS Nezdřev budou zkoušky malých plemen. Pořadatelem je Okresní myslivecká jednota Klatovy, honitbu propůjčují uvedená myslivecká sdružení. Členové těchto spolků zajišťují organizační záležitosti pro výše uvedené akce. Slavnostní zahájení je 4. 10. 2014 od 9.00 hodin v zámeckém areálu. Předpokládané ukončení všestranných zkoušek ohařů a malých plemen s vyhlášením výsledků bude 5. 10. 2014 mezi 16 - 17 hodinou rovněž u zámku v Chanovicích. Občerstvení je po oba dny zajištěno na myslivecké chatě v Chanovicích.

 

Ve skanzenu proběhne v sobotu 4. října 2014 "Den místní potraviny – Den luštěnin", od 10 do 17 hodin, tradiční potravinářský den. Pořádá Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech a Obec Chanovice. Po celý den pestrý program.

 

Mimo tohoto dění očekáváme o nastávajícím víkendu 25.000 návštěvníka na chanovické rozhledně na vrchu Chlumu.

 

Na shledanou tento víkend v Chanovicích. Zdravím a mějte se fajn, Petr Klásek Černický.