SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

SPOV Plzeňského kraje

15. května 2013

Přeji Vám pěkný den a zasílám informaci z obce Chanovice

Přeji Vám pěkný den a zasílám informaci z obce Chanovice

k dnešní akci "Hrábě" – symbolu snahy venkovských obcí omezit hrabivost velkých hráčů při rozdělování financí z prostředků EU a ČR na úkor venkova.

Lidé na venkově umí užívat "selský rozum" a umí se o sebe postarat, ale potřebují alespoň trochu cítit podporu systému. Nemůžeme přece všichni žít ve velkých městech. Proto dnešní hrábě jako symbol a upozornění, že i na venkově žije člověk a chce tam být i nadále.

Vyvěsit hrábě znamená podporu snaze získávat pro venkov dostatek financí na zajištění denních potřeb venkovských občanů. A to nejen z evropských fondů, ale narovnat ještě spravedlivěji rozdělování financí ze státního rozpočtu, z krajských rozpočtů a bojovat proti korupčníkům.
 
 
V březnu letošního roku se Obec Chanovice přihlásila, souhlasným usnesením patnáctičlenného zastupitelstva, ke Druhé Zlínské výzvě.
 
Proč musí občan venkova na své náklady a ve svém volném čase jezdit desítky a někdy i stovky kilometrů, stále dále od svého bydliště?? Mnohé z potřeb se vzdalují: lékařská péče, možnost nákupu základních potravin a zboží denní potřeby, školská zařízení, pobočky pošty, pracoviště katastrálních úřadů, pobočky dodavatelů energií, atd.
 
Předkládám několik názorů k tématu, které vycházejí z činnosti starosty menší obce, ze zkušeností člověka žijícího na vesnici a ze zkušeností předků.
 
Finanční jistota a možnosti obcí:
- způsob financování měst a obcí a různé dotační programy v ČR staví do nevýhody menší obce. Čím menší obec, tím menší finanční "příděl" na občana;
- dle nynějšího přerozdělování financí na trvale bydlící občany není plně brána na zřetel velká rozloha spravovaných území na venkově, péče o území by měla být více hodnocena.
 
Dotační tituly:
- pomáhají řešit mnohé náležitosti, ale obce musí vkládat velké podíly z rozpočtů do příprav projektů, aniž mají jistotu, že připravená akce bude realizovaná. Proto musí připravovat několik potřebných akcí najednou;
- je potřeba zjednodušit programy a celkovou administrativu, případně snížit jejich počet;
- nerovné přerozdělování daňových výnosů omezuje možnosti povinných spoluúčastí.
 
Dopady na venkov z období socializace a mnohdy přetrvávající:
- komunistický režim cíleně ničil po staletí se formující samostatnost venkovského obyvatelstva s hrdostí myšlení a schopností postarat se "sám o sebe";
- velké procento lidí opustilo venkov, odešlo do měst "budovat tolik potřebný těžký průmysl". Získali modernější bydlení a větší výdělky za méně pracovního času a lehčí práci, ovšem s důsledkem, že vše bylo organizováno a hlídáno státem. Jedinec neměl takřka žádné rozhodovací právo. Na vsi zůstávali lidé u časově a tělesně náročné práce s menším příjmem;
- naprostá většina menších venkovských sídel byla směřována k zániku. Nebyly cíleně vytvářeny základní podmínky pro rozvoj bydlení. Proto naprostá většina venkovských sídel v posledních letech řeší infrastrukturu, která je ve městě úplně běžná – vodovody, kanalizace, povrchy komunikací, plynovody, telefony, zesílení elektro rozvodů, společenská zažízení;
- nejsou vyřešeny základní služby pro občany vesnic, denní potřeby občanů. Sociální péče pro seniory, možnost nákupu, dopravní obslužnost, veškeré služby, ...
- školství je nadměrně hodnoceno dle hospodářských výsledků, zapomíná se na specifika venkova. Bude-li dítě od školního věku ze vsi odjíždět, tak těžko dosáhneme stabilizace.
 
Informovanost:
- mnohé informace jsou podávané nedostatečně a zkresleně. Velká pozornost médií je věnována fámám a skandálům. Chybí objektivní informace s důrazem na hloubku problematik. Je nutno informovat o úspěších a faktech denního žití a denní práce na vsi.
 
Je nutné objektivně informovat o činnostech na venkově a získat výchovou opět úctu k člověku, který pracuje v sepjetí s přírodou - zemědělec, lesák, rybář, kameník, apod.
 
Lidé na venkově umí užívat "selský rozum" a umí se o sebe postarat, ale potřebují alespoň cítit podporu systému. Nemůžeme přece všichni žít ve velkých městech.
 
Proto vše dnešní hrábě jako symbol a upozornění, že i na venkově žije člověk a chce tam být i nadále.
 
Zdravím a děkuji za Váš čas                                                                                                                                                                                                            
Petr Klásek Černický
dočasný starosta Obce Chanovice