SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

SPOV Plzeňského kraje

6. ledna 2014

Informace o pochodu v Chanovicích

Pořádání pochodu je reakce na striktní oznámení pracovníků SÚRAO v létě 2003, že oblast Chanovicka a dalších pěti sousedních obcí je vybraná jako jedna z možných lokalit na vybudování gigantického úložiště radioaktivních odpadů. A zároveň představitelům samospráv a občanům v místě bylo ze strany SÚRAO řečeno, že do toho nemáme, my místní venkovští lidé, co mluvit!
 
 
11. ročník pěšího pochodu v obci Chanovice 4. ledna 2014
 s mottem "Příroda, lesy a krása Pošumaví & Šumava jako na dlani"
 
Účastníci obešli území o ploše zhruba 306 hektarů.
Plocha 306 hektarů je navrhovaná plocha podzemní části hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Což je plocha 450 fotbalových hřišť.
-         cca 306,2 hektarů hlubinného úložiště
-         cca 29,5 hektarů povrchového areálu hlubinného úložiště
Oba uvažované hlavní stavební objekty se stále zvětšují !!!!!!
 
Rekordní počet účastníků. Je vidět, že lidé nejsou lhostejní.
 
Trasa:
Chanovice – zámecký areál – start, individuálně od 8.30 do 9.30 hodin;
po silnici přes Dobrotice do Holkovic, v Holkovicích v místní hospůdce malé občerstvení;
z Holkovic na osadu Plácek a polní cestou do Újezda u Chanovic, v Újezdě v místní klubovně malé tekuté občerstvení;
z Újezda lesní cestou kolem sv. Martina do Chanovic do kulturního domu cíl.
 
Devět a půl kilometrů novoroční procházky. Když po celou dobu mohli účastníci sledovat blízké panoráma Šumavy. V Chanovicích vyhodnocení letošního ročníku.
Následovalo občerstvení a přátelské novoroční posezení s hudbou Nektar Boys, zpěv a tanec.
  
Letos byl rekordní počet lidí, kteří si vyzvedli startovní kartu – 299 osob, ale počet účastníků byl celkem cca 350 pochodujících.
 
O čem lidé hovořili a debatovali v rámci akce:
- Jedná se o potřebu a problém celé republiky, všech občanů ČR.
- Proč musí být úložiště tak veliké ???
- Proč se nevyužijí třeba části některého vojenského újezdu ???
- Proč nabízené státní příspěvky obcím za souhlas s průzkumnými pracemi jsou podstatně     menší než roční platy vedoucích činitelů energetických polostátních firem ???
- Nelze hledat řešení ve spolupráci s dalšími státy EU ???
- Byla slyšet nedůvěra občanů, která vychází z přehlíživého chování vůči nim.
- Jak to udělat, aby naši potomci měli možnost změnit naše rozhodnutí ???
- Jak vypadala jaderná problematika před sto lety, a kam ji přivede vývoj za dalších sto let ???  
- Proč máme území našich vesnic obětovat pro jaderná rizika.
- Jedná se o období skladování minimálně sto tisíc roků, dle odborných odhadů!!
- Co nové technologie na budoucí využití současných „odpadů“, vždyť odborníci tvrdí,
že nynější vyhořelý materiál je energeticky využitý jen na několik procent ???
- Proč nenávratně zakopávat ještě zřejmě využitelný materiál ???
- A řada dalších otázek a obav.
 
Navrhované hlubinné úložiště radioaktivního odpadu v České republice.
Zařízení s nebezpečnými radioaktivními materiály na sto tisíc let.
 
Petr Klásek, toho času starosta obce Chanovice, v lednu 2014