SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Kontakty

Kontakty na představitele Spolku pro obnovu venkova, na osoby angažované v procesu obnovy venkova v důležitých institucích a nevládních organizacích.
 

ČlánekKontakty na členy předsednictva, revizní komise a sekretariát SPOV ČR

 

PŘEDSEDNICTVO

 

Členové předsednictva volení valnou hromadou:

  

předsedkyně
Ing. Veronika Vrecionová

tel. 602 229 394

spov.veronika@seznam.cz

 

místopředseda
Mgr. Eduard Kavala 
OÚ Bělotín, 753 64 Bělotín 151 
 
tel. 581 612 100, 602 514 347
spov@belotin.cz 
 

místopředseda
Ing. arch. Jan Florian
Štěpánkova 106, 537 01 Chrudim
tel. 733 607 513

ing.florian@gmail.com

Jaroslav Havel

373 46 Pištín 33

tel. 724 188 855

pistin@pistin.cz

 

Jana Gerešová

788 33 Kopřivná 67 

tel. 583 252 037, 607 667 032

oukoprivna@cmail.cz

 

Miroslav Kovařík  
687 06 Modrá 170
tel. 572 571 180, 603 251 539 
modra@uh.cz

 

Tomáš Machýček

742 33 Jeseník nad Odrou 256

tel. 724 180 667

starosta@jeseniknadodrou.cz

 

Petr Martiňák

739 53 Horní Tošanovice 129

tel. 608 751 120

starosta@hornitosanovice.cz

 

Jiří Řezníček  
751 16 Tučín 127 
tel. 732 876 307
ou@tucin.cz

 

 

Členové předsednictva volení orgány krajských organizací SPOV:

 

Ing. Václav Bešta

Palackého nám. 75, 411 81 Brozany nad Ohří

tel. 416 861 268, 724 155 310

vaclavbesta@brozanynadohri.cz

 

Ing. Jiří Kosel

533 75 Horní Ředice 101

tel. 466 681 966

obec@horniredice.cz 
 

Dušan Lederer

Třanovice 250, 739 53 Třanovice

tel. 705 234 244, 556 310 126 
dusled@seznam.cz

 

PaedDr. Věra Libichová

Ratměřice 72, 257 03 Jankov

tel.  602 356 375

v.libichova@centrum.cz

Zdeněk Nováček

Hartvíkovice 31, 675 76 Hartvíkovice

tel. 602 529 488
obec@hartvikovice.cz

 

Ing. Luboš Peterka

Maltézské nám.82, 378 31 Radomyšl

tel. 383 392 255

radomysl@email.cz

 

Ing. Vojtěch Ryza 

756 15 Lidečko 467

tel. 571 447 945, 731 163 586

lidecko@centrum.cz

 

MUDr. Tamara Salcmanová

332 11 Hradec 133

tel. 377 423 630

salcmanova@volny.cz

 

Ing.  Dušan Šustr 

50 363 Nepolisy 75

tel. 734 616 990, 495 497 018

starosta.nepolisy@volny.cz

 

 

REVIZNÍ KOMISE        

  

Marie Cimrová
OÚ Chodouny, 411 71 Chodouny 20

tel. 724 368 166

obec.chodouny@worldonline.cz

 

Ing. Jana Liberdová

ŠOV Třanovice, o.p.s., 739 53 Třanovice 1

tel. 777 549 286, 558 694 262

sov@tranovice.org

 

Iva Svobodová
OÚ Bělotín, 753 64 Bělotín 151

tel. 581 003 005

SPOV.svobodova@seznam.cz    

 

 

SEKRETARIÁT

 

tajemnice

PaedDr. Věra Libichová

Přelická 356, 273 05 Smečno

tel. 602 356 375

v.libichova@centrum.cz

 

redaktor Zpravodaje venkova

Tomáš Šulák
751 25 Veselíčko 196
 

tel. 775 949 142
tomas.sulak@smarv.cz