SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

SPOV Moravskoslezského kraje

10. ledna 2020

E-mail kontakty na předsednictvo SPOV MsK, stav členské základny

 

Členové předsednictva SPOV MsK zvolení valnou hromadou 21.2. 2019 v Jesníku nad Odrou:

Rostislav Kožušník   kozusnik@repiste.eu
Mgr. Tomáš Machýček   starosta@jeseniknadodrou.cz
Ing. Rostislav Kocián    starosta@tremesna.cz
Jaroslav Vaněk   starosta@dolnizivotice.cz
Monika Czepczorová      monika.czepczorova@bukovec.cz
Petr Halfar    starosta@obecsudice.cz
Mgr. Anna Mužná        starostka@skotnice.cz
Pavel Schneider, MBA    starosta@mestys-brezova.cz
Ing. Petr Martiňák   urad@hornitosanovice.cz
František Šteyer   mokrelazce@mokrelazce.cz
Regína Vřeská;   starostka@zbyslavice.cz
Dušan Lederer    dusled@seznam.cz
Bc. Jan Tomiczek    tomstar@email.cz
Mgr. et. Mgr. Bc. Dana Váhalová   dana.vahalova@seznam.cz

Tajemnice: Ing. Jana Liberdová    sov@tranovice.org, mobil 606 234 807

Sídlo SPOV MsK:
Mírová 178
739 32 Řepiště
předseda: tel. +420 724 178 654;  +420 558 671 925

Sekretariát SPOV MsK:
739 53 Třanovice 1, Kapplův dvůr

e-mail: sov@tranovice.org

URL: http://sov.tranovice.org/dokumenty[1425]-[cz]-ko-spov-msk

 

Členská základna k 1. 1. 2020: celkem počet členů 122, z toho 101 obcí, 15 FO a 6 PO.