SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Konference Venkov 2014

21. října 2014

Závěry Národní konference Venkov 2014

V kulturním domě v Konstantinových Lázních se od středy 15. do pátku 17. října konal již šestý ročník celorepublikové akce věnované venkovu. Konference byla zaměřena na témata, která se dají shrnout do pojmů KOSTEL ŠKOLA – HOSPODA – STATEK. Těmto oblastem byla věnována hlavní sdělení i hojně navštívené panelové diskuze.
 


Na konferenci vystoupili mimo jiných ministr zemědělství Marian Jurečka, hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs, plzeňský biskup František Radkovský a předseda Spolku pro obnovu venkova České republiky Eduard Kavala.


Zhruba 350 účastníků konference formulovalo z výstupů jednotlivých panelových diskuzí tyto závěry, ze kterých jsou patrné zásadní problémy našeho současného venkova:

          zaměstnanost,

          základní služby (škola, obchod, doprava, lékař, pošta, úřad apod.),

          velké množství historických památek ve špatném stavu,

          ztráta původní funkce venkovského stavebního fondu (kostely, fary, zámky, školy, hospody, stodoly, zemědělské areály, …),

          potřeba zachování venkovských škol (nedostatek kvalifikovaných pedagogů),

          volnočasové vyžití dětí a mládeže,

          oslabení významu rodiny,

          podpora malých a rodinných podniků (zejm. farem),

          vysoká administrativní náročnost a zatěžující kontrolní systém (vysoká četnost, duplicita kontrol, malichernost apod.),

          ochrana zemědělského půdního fondu (vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu, eroze, vodní režim, …).

Neřešení těchto problémů povede k pokračujícímu vylidňování a stárnutí venkova. K uvedeným problémům je nutno přistupovat komplexně a souběžně, a to vzhledem k jejich vzájemné podmíněnosti a provázanosti.

 

Celkový závěrem konference je následující prohlášení

Řešením je komplexní průřezová meziresortní podpora stabilizace a rozvoje venkova formou přímých i nepřímých nástrojů včetně samostatných krajských programů.

 

Další informace o konferenci najdete na: http://www.konferencevenkov2014.cz/