SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

RURENER + komunitní OZE

4. června 2014

Program studijní cesty do Rakouska 30.6.–2.7.2014 se finalizuje

Seznamte se s předběžným programem studijní cesty, zaměřené na příklady "zelené energie" v rámci projektu Komunity pro zelenou energii českého klubu RURENER. Přihlášku zašlete ihned, nejpozději do 15. června 2014, mailem na adresu lea@ecn.cz nebo Paulina.Pidana@afconsult.com (tel. 277 005 509). Nezapomeňte v ní uvést také telefonní spojení. Cesta na rakouské straně je hrazena v rámci projektu. O formě finanční spoluúčasti za dopravu do Rakouska budou vybraní zájemci včas informováni. Přednost budou mít představitelé obcí a MAS.
 

 

Předběžný program studijní cesty do Leader-regionu jižní Waldviertel - Nibelungengau a města Amstetten 30. června - 2. července 2014

Pondělí, 30.6.2014

Dopoledne        Odjezd z ČR (čas a organizace bude upřesněna podle přihlášených zájemců)

14:00 hod.        Individuální příjezd účastníků z regionu Mezilesí a z České republiky automobily k W.E.B. Windenergie AG, Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag u Waidhofenu nad Dyjí. Prohlídka provozu a přednáška "Budoucnost větrné energetiky v Rakousku a v České republice"

15:45 hod.        Individuální přejezd automobily do podniku zahrnutého do Spojenectví s klimatem Landhotel Yspertal, Ysper 1, 3683 Yspertal

cca 17:00 hod.   Příjezd hostů a rozdělení pokojů, Landhotel Yspertal, Ysper 1, 3683 Yspertal (Check in)


18:00 hod.         Landhotel Yspertal  večerní buffet se specialitami z  Leader-regionu

 

cca 19:00 hod. Diskusní večer "Chceme se učit jeden od druhého"

·    Přivítání Dieterem Holzerem, předsedou Leader regionu jižní Waldviertel - Nibelungengau

·    Představení se účastníků – vzájemné seznámení

·    Krátké prezentace

   1) Region Mezilesí (SEAP)

   2) Klimatický a energetický modelový region Waldviertler Kernland (manažer DI Thomas Waldhans)

   3) LEADER-Region jižní Waldviertel - Nibelungengau (jednatel DI Thomas Heindl)

   4) Projekty s obnovitelnými zdroji energie v regionu Mezilesí a Waldviertler Kernland (region Mezilesí: bioplynová stanice, veřejné osvětlení, soukromá výměna kotle na vytápění; Waldviertler Kernland: větrný park Grafenschlag-Großgöttfritz; vzorová sanace mateřské školky Albrechtsberg; veřejné osvětlení; PR kampaň tepelná sanace soukromých domů a domácností)

   5) Představení cílů exkurse

·    Výměna zkušeností – otázky a odpovědi – diskuse


·

Úterý, 1.7.2014

08:45 hod.        Společná pěší cesta k Vyšší škole pro životní prostředí a hospodářství v Yspertalu (Rakouská cena za ochranu klimatu 2013)  představení školy s fotovoltaickým zařízením včetně vizualizace, větrná elektrárna, malá vodní elektrárna

 

10:00 hod.        Společný odjezd autobusem

10:30 hod.        Dunajská elektrárna Ybbs/Persenbeug (postavena v r. 1959, 237 MW)

11:45 hod.        Persenbeug Hostinec Böhm, centrální zásobování teplem na bázi biomasy, mikrosíť pro sousední budovy – palivo energetická plodina Miscantus

12:30 hod.        Oběd v Hostinci Böhm

14:00 hod.        Prohlídka habsburského zámku Persenbeug

15:00 hod.        Elektrárna Wüster KG, elektřina pro Ybbs od roku 1898, Unterauer Straße 53-55, 3370 Ybbs an der Donau

                       Soukromý provozovatel rozvodné sítě pro 3.000 zákazníků města Ybbs se 100% obnovitelných zdrojů (vodní energie, fotovoltaika, biomasa s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla)

16:30 hod.:       Krummnussbaumtepelně sanovaná mateřská školka s fotovoltaickým zařízením

                        Územní plánování: revitalizace jádra obce „Nový střed“

18:00 hod.:       Pöggstall – fotovoltaická zařízení na různých obecních budovách (250 kWp, čistírna odpadních vod, radnice, škola, mateřská školka)

18:30 hod.:       Večeře v Münichreith Wirtshausbrauerei Haselbräu (minipivovar)

 

Středa 2.7.2014

8:30 hod.:        Společný odjezd autobusem do Amstettenu - vítěz Evropské ligy šampiónů ve využití obnovitelných zdrojů energie 2013 v kategorii „města s 20.000 – 100.000 obyvateli“

 

9:30 hod.          Městské podniky Amstetten,
STADTwerkeHAUS, Ybbsstraße 1, 3300 Amstetten (Dům městských podniků)

                        Zásobování elektřinou, vodou a centrální zásobování teplem       

Představení Městských podniků Amstetten

1.       Energetická strategie Amstetten 2020+ s Eko-energetickou mílí Amstetten

2.       Energie z odpadní vody (Amstetten - European Heat Pump City of the Year Award 2013)

3.       Bioenergetický svaz Amstetten GmbH - Centrální zásobování teplem z biomasy na bázi podniku dřevozpracujícího průmyslu s výrobou elektřiny (kombinovaná výroba elektřiny a tepla: 6 MW elektřiny, 15 MW tepla)

4.       Prohlídka podniku Ertex-solartechnik GmbH, Peter Mitterhofer Strasse 4, 3300 Amstetten

                                                                     

cca 13:30 hod.   Oběd


15:00 hod.        Zpáteční jízda autobusem do Yspertalu


16:00 hod.        Individuální návrat domů

 

Jestliže jste se na studijní cestu mailem na výše uvedené adresy přihlásili, klikněte ještě, prosím, v následujícím "hlasování" na "ANO", pokud nikoliv, klikněte na "NE" (ověříme si tímto způsobem, kolik z vás se s touto možností seznámilo).

Výsledky hlasování

  předsednictvo členové - obce členové - ostatní sympatizanti návštěvníci výsledky *)
ANO 0 7 3 0 55 65
NE 5 33 6 6 83 133

*) Celkový výsledek je vypočten jako součet hlasů všech skupin. Členové a sympatizanti hlasují pomocí mailů, které jim jsou zasílány při spuštění hlasování. Správu mailových skupin zajišťuje ing. arch. Jan Florian (mail ing.florian@gmail.cz).