SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

RURENER + komunitní OZE

Implementace Strategického rámce ČR 2030 a Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj schváleny

Ve středu 17. října 2018 vláda ČR schválila usnesením č. 669 Implementační plán Strategického rámce Česká republiky 2013 a usnesením č. 670 Implementaci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje OSN) v České republice. Odkaz na webové stránky Strategického rámce ČR 2030, kde lze tyto a další související dokumenty stáhnout.
 

Soubor ke stažení23. - 24. listopadu 2017 Litoměřice: Energie, doprava a inovace (pro) města 21. století

Avizo 3. mezinárodní konference, pořádané městem Litoměřice ve spolupráci s evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku Energy Cities, Národní sítí Zdravých měst České republiky a Sdružením energetických manažerů měst a obcí. Je určena zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům, kteří mají zájem o prosazování inovativních postupů v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné dopravy na municipální úrovni. V září 2017 bude na webech pořadatelů zveřejněn podrobnější program konference a způsob registrace (podmínka účasti, účastnický poplatek se nevybírá). Info: tel. 773165574, jaroslav.klusak@litomerice.cz.
 

Soubor ke staženíStrategický rámec Česká republika 2030 schválen vládou

Ke stažení materiál, který schválila vláda ČR 19. dubna 2017 usnesením č. 292. Uložila m.j. členům vlády vycházet z něj při zpracování a aktualizaci strategických dokumentů a předsedovi vlády předložit vládě do 30. listopadu 2017 implementační dokument Strategického rámce. Tiskovou konferenci můžete shlédnout na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058280419/. Ke strategickému rámci Úřad vlády spustil nový web: http://www.cr2030.cz/. Tento úřad koordinuje další ročník Evropského týdnu udržitelného rozvoje od 30. května do 5. června 2017 (http://www.tydenudrzitelnosti.cz/). Na webu je zveřejněn balíček pro novináře i loga (http://www.tydenudrzitelnosti.cz/faq/).

 

Soubor ke staženíNázory na majetkové zapojení obcí a občanů do projektů větrných elektráren

Ke stažení prezentace závěrečné zprávy sociologického výzkumu společnosti FOKUS – Marketing & Social Research, zpracované na popud Hnutí Duha. S výstavbou větrných elektráren s finanční participací obcí souhlasí 44 % obyvatel, bez zapojení obce nebo občanů jen 25 % obyvatel.
 

Soubor ke staženíVznikla nová koalice pro komunitní obnovitelné zdroje energie

Ve středu 9. 11. 2016 se na tiskové konferenci v Praze představila nová česká komunitní koalice pro podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE). Je složená z více než šedesáti měst a obcí (např. Brna, Kladna, Litoměřic, Kněžic) a jejich asociací (Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR), expertů z oboru (Komora OZE) a Hnutí DUHA, které si kladou za cíl dosáhnout změn legislativy, které dopomohou dalšímu rozvoji OZE. Ke stažení je společná tisková zpráva z této konference. Další informace o OZE budeme zveřejňovat v původní rubrice Klub RURENER, založené na webu SPOV ČR v roce 2012, jejíž název jsme upravili na "RURENER + komunitní OZE". Příklady úspěšných zahraničních OZE a stručný popis navrhovaných opatření v oblasti větrných elektráren a oblasti fotovoltaiky najdete v této rubrice.
 

Solární elektrárny v ČR

Seznam a mapy solárních elektráren na webu JV Projectu.

 

Soubor ke staženíLiberec 8. prosince: Energeticky soběstačné obce a regiony

Jak využít místní zdroje v situaci měnícího se klimatu? Jak snížit škody pomocí dobrého plánování a znalosti místních podmínek? Jak využít místní energetické zdroje a ponechat příjmy v regionu? Jak to vše financovat z nových operačních programů?
Pozvánka na seminář
Ekologického institutu Veronica a CEE Bankwatch, určený pro obce, MAS, nevládní organizace i aktivní občany, kteří mají zájem na rozvíjení místní energetické soběstačnosti a odolnosti proti změnám klimatu, nejen z Libereckého kraje. Přihlášky do do 4. 12. na lucie.jahnova@veronica.cz.
 

Soubor ke stažení2. října: Cíle energetické účinnosti – cesta správným směrem?

Debata na toto téma za účasti zástupců institucí EU, státní správy, soukromého a neziskového sektoru se uskuteční ve čtvrtek 2. října 2014 od 16 do 18 hod. v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Z letošního hodnocení EU vyplývá doporučení pro ČR "zintenzivnit snahy o zvýšení energetické účinnosti v ekonomice". V případě zájmu o účast se registrujte do 1. října 2014 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 

Ekofórum o Kněžicích

Obec Kněžice je energeticky soběstačná obec, která nečeká na dodávky elektřiny, ale sama si ji vyrábí a ještě dodává do sítě. Také dokáže využít teplo z odpadů a místní rostlinářské produkce. Můžete si přehrát rozhlasový pořad z 11. srpna 2014, který provázejí Čestmír Klos a Terezie Jirásková. V širších souvislostech objasňuje smysl tvorby společných Akčních plánů udržitelné energetiky pro více obcí, jaký se díky EU - projektu Komunity pro zelenou energetiku - vytvořil kolem Kněžic v MAS Mezilesí.
 

Klimaticko-energetické cíle 2030 a pozice ČR

na stránkách EurActiv.cz. Evropská unie se už několik měsíců dohaduje o tom, jak vystaví svou klimaticko-energetickou politiku po roce 2020. Jak se jednání posunula od začátku roku a jak se na věc dívá ČR?

 

Druhý studijní maratón proběhl na jedničku

Po první studijní cestě českých účastníků a partnerů projektu KOZE do modelového klimatického regionu Waldviertler Kernland v září 2012 vedla ta letošní druhá studijní cesta našinců do Rakouska do Leader-regionu jižní Waldviertel – Nibelungengau a města Amstetten.
 

ČlánekProgram studijní cesty do Rakouska 30.6.–2.7.2014 se finalizuje

Seznamte se s předběžným programem studijní cesty, zaměřené na příklady "zelené energie" v rámci projektu Komunity pro zelenou energii českého klubu RURENER. Přihlášku zašlete ihned, nejpozději do 15. června 2014, mailem na adresu lea@ecn.cz nebo Paulina.Pidana@afconsult.com (tel. 277 005 509). Nezapomeňte v ní uvést také telefonní spojení. Cesta na rakouské straně je hrazena v rámci projektu. O formě finanční spoluúčasti za dopravu do Rakouska budou vybraní zájemci včas informováni. Přednost budou mít představitelé obcí a MAS.