SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

RURENER + komunitní OZE

Soubor ke stažení23. - 24. listopadu 2017 Litoměřice: Energie, doprava a inovace (pro) města 21. století

Avizo 3. mezinárodní konference, pořádané městem Litoměřice ve spolupráci s evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku Energy Cities, Národní sítí Zdravých měst České republiky a Sdružením energetických manažerů měst a obcí. Je určena zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům, kteří mají zájem o prosazování inovativních postupů v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné dopravy na municipální úrovni. V září 2017 bude na webech pořadatelů zveřejněn podrobnější program konference a způsob registrace (podmínka účasti, účastnický poplatek se nevybírá). Info: tel. 773165574, jaroslav.klusak@litomerice.cz.
 

Soubor ke staženíStrategický rámec Česká republika 2030 schválen vládou

Ke stažení materiál, který schválila vláda ČR 19. dubna 2017 usnesením č. 292. Uložila m.j. členům vlády vycházet z něj při zpracování a aktualizaci strategických dokumentů a předsedovi vlády předložit vládě do 30. listopadu 2017 implementační dokument Strategického rámce. Tiskovou konferenci můžete shlédnout na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058280419/. Ke strategickému rámci Úřad vlády spustil nový web: http://www.cr2030.cz/. Tento úřad koordinuje další ročník Evropského týdnu udržitelného rozvoje od 30. května do 5. června 2017 (http://www.tydenudrzitelnosti.cz/). Na webu je zveřejněn balíček pro novináře i loga (http://www.tydenudrzitelnosti.cz/faq/).

 

Soubor ke staženíNázory na majetkové zapojení obcí a občanů do projektů větrných elektráren

Ke stažení prezentace závěrečné zprávy sociologického výzkumu společnosti FOKUS – Marketing & Social Research, zpracované na popud Hnutí Duha. S výstavbou větrných elektráren s finanční participací obcí souhlasí 44 % obyvatel, bez zapojení obce nebo občanů jen 25 % obyvatel.
 

Soubor ke staženíVznikla nová koalice pro komunitní obnovitelné zdroje energie

Ve středu 9. 11. 2016 se na tiskové konferenci v Praze představila nová česká komunitní koalice pro podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE). Je složená z více než šedesáti měst a obcí (např. Brna, Kladna, Litoměřic, Kněžic) a jejich asociací (Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR), expertů z oboru (Komora OZE) a Hnutí DUHA, které si kladou za cíl dosáhnout změn legislativy, které dopomohou dalšímu rozvoji OZE. Ke stažení je společná tisková zpráva z této konference. Další informace o OZE budeme zveřejňovat v původní rubrice Klub RURENER, založené na webu SPOV ČR v roce 2012, jejíž název jsme upravili na "RURENER + komunitní OZE". Příklady úspěšných zahraničních OZE a stručný popis navrhovaných opatření v oblasti větrných elektráren a oblasti fotovoltaiky najdete v této rubrice.
 

Solární elektrárny v ČR

Seznam a mapy solárních elektráren na webu JV Projectu.

 

Soubor ke staženíLiberec 8. prosince: Energeticky soběstačné obce a regiony

Jak využít místní zdroje v situaci měnícího se klimatu? Jak snížit škody pomocí dobrého plánování a znalosti místních podmínek? Jak využít místní energetické zdroje a ponechat příjmy v regionu? Jak to vše financovat z nových operačních programů?
Pozvánka na seminář
Ekologického institutu Veronica a CEE Bankwatch, určený pro obce, MAS, nevládní organizace i aktivní občany, kteří mají zájem na rozvíjení místní energetické soběstačnosti a odolnosti proti změnám klimatu, nejen z Libereckého kraje. Přihlášky do do 4. 12. na lucie.jahnova@veronica.cz.
 

Soubor ke stažení2. října: Cíle energetické účinnosti – cesta správným směrem?

Debata na toto téma za účasti zástupců institucí EU, státní správy, soukromého a neziskového sektoru se uskuteční ve čtvrtek 2. října 2014 od 16 do 18 hod. v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Z letošního hodnocení EU vyplývá doporučení pro ČR "zintenzivnit snahy o zvýšení energetické účinnosti v ekonomice". V případě zájmu o účast se registrujte do 1. října 2014 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 

Ekofórum o Kněžicích

Obec Kněžice je energeticky soběstačná obec, která nečeká na dodávky elektřiny, ale sama si ji vyrábí a ještě dodává do sítě. Také dokáže využít teplo z odpadů a místní rostlinářské produkce. Můžete si přehrát rozhlasový pořad z 11. srpna 2014, který provázejí Čestmír Klos a Terezie Jirásková. V širších souvislostech objasňuje smysl tvorby společných Akčních plánů udržitelné energetiky pro více obcí, jaký se díky EU - projektu Komunity pro zelenou energetiku - vytvořil kolem Kněžic v MAS Mezilesí.
 

Klimaticko-energetické cíle 2030 a pozice ČR

na stránkách EurActiv.cz. Evropská unie se už několik měsíců dohaduje o tom, jak vystaví svou klimaticko-energetickou politiku po roce 2020. Jak se jednání posunula od začátku roku a jak se na věc dívá ČR?

 

Druhý studijní maratón proběhl na jedničku

Po první studijní cestě českých účastníků a partnerů projektu KOZE do modelového klimatického regionu Waldviertler Kernland v září 2012 vedla ta letošní druhá studijní cesta našinců do Rakouska do Leader-regionu jižní Waldviertel – Nibelungengau a města Amstetten.
 

ČlánekProgram studijní cesty do Rakouska 30.6.–2.7.2014 se finalizuje

Seznamte se s předběžným programem studijní cesty, zaměřené na příklady "zelené energie" v rámci projektu Komunity pro zelenou energii českého klubu RURENER. Přihlášku zašlete ihned, nejpozději do 15. června 2014, mailem na adresu lea@ecn.cz nebo Paulina.Pidana@afconsult.com (tel. 277 005 509). Nezapomeňte v ní uvést také telefonní spojení. Cesta na rakouské straně je hrazena v rámci projektu. O formě finanční spoluúčasti za dopravu do Rakouska budou vybraní zájemci včas informováni. Přednost budou mít představitelé obcí a MAS.
 

ČlánekSetkání ŠOV 2014: Příprava strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Ke stažení prezentace ze setkání škol obnovy venkova, MAS a obcí 28. a 29. května 2014, uspořádaného městysem Luka nad Jihlavou ve spolupráci se Školou obnovy a rozvoje venkova v Lukách nad Jihlavou.

 
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).