SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

SPOV Jihočeského kraje

SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE (SPOV JčK)

Předseda: Ing. Luboš Peterka; mobil: 724 181 633; radomysl@email.cz
sídlo: Horní Stropnice 212, 373 35 Horní Stropnice
IČ: 71213198

www stránky: http://www.spov-jck.cz

 

ČlánekPředsednictvo

Předseda: Ing. Luboš Peterka

1. místopředseda: Jaroslav Havel

2. místopředsedkyně: Jiřina Kostková

 

Členové:

Pavel Hroch

Stanislav Houdek

Mgr. Filip Mencl

Marie Štěpánková

Karel Matějka

Jiří Iral

 

Soubor ke staženíČejetice: Vesnice roku 2020 - Cesta za Oranžovou a Zelenou stuhou

Startují motivační semináře o soutěži Vesnice roku 2020. Stáhněte si pozvánku Celostátní sítě pro venkov, Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje a obce Čejetice. Účast je bezplatná, mohou přijet také starostové z jiných krajů. Přihlášky zasílejte do 13. března na kamila.kupcova@szif.cz.
 

Soubor ke stažení13. března 2019: Motivační seminář pro soutěž VR 2019 v Pištíně

Seminář "Vesnice roku 2019 - Cesta za Oranžovou a Zelenou stuhou" v jihočeském Pištíně, připravený SPOV s podporou Celostátní sítě pro venkov je určen především obcím z Jihočeského a Plzeňského kraje.
 

Soubor ke staženíSudoměřice u Bechyně 22.11.2018: "Pozitivní vlivy na rozvoj obcí"

Ke stažení pozvánka na seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu od 14 hod. na Farmě u lesa v Sudoměřicích u Bechyně 6. Farma je držitelem titulu Farma roku 2016. Seminář pořádá SPOV ČR ve spolupráci se SPOV Jihočeského kraje v rámci projektu MMR "Podpora obnovy venkova 2018". Přihlášky na obec@sudomerice.cz, informace Stanislav Houdek, místopředseda správní rady TO Toulava, tel. 724 180 824.
 

Soubor ke staženíJihočeská výzva za prosperující venkov 2014+

Výzva reaguje na seminář na téma "Evropské fondy 2014+. Venkov v novém programovacím období EU" 16. ledna 2014 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

 

Soubor ke staženíSeminář 1. listopadu v Českých Budějovicích: Energeticky soběstačné obce – příležitost pro lokální ekonomiky

Pozvánka na celodenní seminář v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, připravený Sdružením pro záchranu prostředí Calla ve spolupráci s AF-city Plan, který spolupracuje se SPOV ČR v Klubu RURENER. Vložné se nevybírá, přihlaste se co nejdříve návratkou nebo telefonicky na čísle 384 971 930.
 

Soubor ke stažení16. Selské slavnosti v Holašovicích 26. - 28. července

Ke stažení pozvánka, podrobný program najdete zde.

 

ČlánekKomunální informatorium – aneb rodina a venkov

11. 7. 2013 v Novosedlech nad Nežárkou o Programu obnovy rodiny, venkovských knihovnách, programovém období 2014+ a roku lidové architektury.

 

Soubor ke stažení11. – 12.7. Novosedly nad Nežárkou: Komunální informatorium - aneb rodina a venkov

Pozvánka na dvoudenní seminář zaměřený na realizaci Programu obnovy rodiny a další aktuální otázky (včetně realizace Programu obnovy venkova Jihočeského kraje, přípravy období 2014+ a činnosti místních akčních skupin).
 

Soubor ke staženíSeminář "Aplikace zákona o ochraně přírody při péči o dřeviny" 9.5.2013 v Sedlici u Blatné

pořádá Svazek obcí Blatenska ve spolupráci s o. s. Dendrologická Dobřichovice. Přihlášky do 5. května na cesles.dd@seznam.cz  (Mgr. Iva Kubátová, tel. 731 576 710).
 

Soubor ke staženíPozvánka na velikonoční koncert 1. dubna v Chanovicích

Ke stažení pozvánka na koncert "Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů". Chcete-li vědět, co se všechno dá za rok naplánovat a uskutečnit v obci se 750 obyvateli - vítězi krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 v Plzeňském kraji, klikněte zde.
 

Soubor ke staženíKonference "Sociální podnikání a rozvoj venkova" 19.2.2013 zahajuje projekt "Rodina a zaměstnání – inovace pro venkov"

Mezinárodní konferenci v Českých Budějovicích s podporou MPSV (Evropský sociální fond) pořádá Novohradská občanská společností, o.s, ve spolupráci s MAS Sdružení růže, Jihočeskou hospodářskou komorou a Úřadem práce v Českých Budějovicích. Příklady z ČR, Walesu a Polska. Vložné se nevybírá, on-line přihláška zde. Další informace tel. 386 327055, 608 608 334, e-mail chytrova.magda@gmail.com.

 

Soubor ke stažení29. května 2012 v Myšticích: Jak pečovat o kulturní památky

Ke stažení aktualizovaná pozvánka na vzdělávací akci Svazku obcí Blatenska. Přihlášky mailem do 27. 5. 2012 nebo poštou do pátku 25. 5. 2012 (podací razítko pošty).
 

Soubor ke stažení29.5.2012 v Myšticích: Jak pečovat o kulturní památky

Akce Svazku obcí Blatenska v rámci projektu Vzdělávání na Blatensku 2011 – 2012, původně plánovaná na 17. dubna se uskuteční 29. května 2012. Program dle původní pozvánky. Další informace Ing. Radka Vokrojová, tel. 383 420 300, 728 881 358.
 

ČlánekPřehled aktivit předsedy a předsednictva SPOV JčK v roce 2011 :

 
R o k    2 0 1 1
 
Přehled aktivit předsedy a předsednictva SPOV JčK v roce 2011: 
 
- Ministr MZe ČR – 2x vzájemná korespondence – připomínky k PRV – osa III.
 
7.1.      - Síť pro venkov kraje – jednání o spolupráci na společných seminářích v r.2011
 
11.1.    - kontrola a podpis faktur k vyúčtování dotace SPOV kraje – Homole -1. místopř.
 
13.1.    - uzavření smlouvy o spolupráci s JčFS na r. 2011 ( JčFF, Zpěváček, ZŽ ad.)
 
15.1.    - KÚ ČB : vyúčtování dotace kraje SPOV JčK 2010
 
26.1.    - ČB : seminář ve spolupráci s MV ČR pro nové starosty, radní a zastupitele 173 zapsaných +10 přišlo navíc a 3 hosté + 7 pořadatelé )
            - Zveřejnění prohlášení p. Irala a SPOV JčK k diskriminaci venkova v ROP NUTS II Jihozápad
           
8.2.      - projednání na KÚ: stanoviska kraje k důvodům na rušení stavebních úřadů a pošt na venkově (Ing. Tomšík a Ing. Štangl )
 
16.2.     - kontrola hospodaření RK + předsednictvo : příprava volební VH SPOV JčK zajišťování zástupce do krajské komise VR a kulturního programu na ZŽ
 
/ 3.       - organizační a obsahová příprava volební VH SPOV JčK
 
24.3.     - daňové přiznání SPOV na FÚ
 
26.3.    - Jihočeský „Zpěváček roku“ – Zvíkovské Podhradí – zastupování SPOV JčK
 
4.4.      - Volební valná hromada SPOV JčK - odmítavé stanovisko centralistickým snahám na nesystémové změny ve stát. správě
             - zahájení aktivní spolupráce se SMS
 
2.5.      - Seminář Praha : „Od POV k Leaderu“
 
19.5.    - Strakonice : konference „Jihočeský venkov 2011“ – prezentace aktivit SPOV JčK
 
28.5.    - Kovářov : Jihočeský folklorní festival
 
30.5.    - Krajská Výběrová Komise  POV
 
21.7.    - Dopis premiérovi s žádostí o přehodnocení záměru MV o zrušení projektu PIK
 
19.8.    - Vyhlášení VR kraje v Dražíči
 
25.- 30.8. - Kulturní program na ZŽ u pavilonu R1 po celou dobu výstavy ZŽ + propagace
 
26.8.    - Seminář SPOV ČR na ZŽ
 
29.8.    - Síť venkova – plán na r. 2012
 
31.8.    - RUD - seminář v ČB
 
7.9.      - Setkání u hejtmana – tvorba stanoviska vedení kraje, SPOV a SMS k RUD
 
8.9.      - Společné pozvání SMS a SPOV JčK do Prahy, zajištění autobus. dopr. zdarma
 
8.-9..9. - Seminář k POV , RUD, kalendář VR a exkurze : Selské baroko - ve Vlastiboři
 
21.9.     - Shromáždění starostů k RUD v Praze – předání stanoviska vedení kraje, SPOV 
                   a SMS JčK k RUD : premiérovi vlády ČR a ministru financí
 
3.10.      - Seminář k POV a VR v Č. B.
 
18.10.    - Navázání spolupráce s COP – Jednota : ČB, Vimperk a Milevsko
 
22.10.    - Zastupování SPOV na reg. slavnostech: „Slavnosti plodů“ – Mičovice – Jáma a „Svatohubertská slavnost“ – Chrášťany (Dražíč, Hosty + 5 myslivec. spol.)
 
26.10.    - Předsednictvo : Výroční zpráva, rozvojové programy venkova, Ples jihoč. starostů, kalendář VR 2012 a d.
 
27.10.   – Předán p. hejtmanovi sumář připomínek k Akčnímu plánu 2012 - GK
 
31.10.   - KÚ : podklady k předsednictvu na 9.11. – PRK 2014-20 – jednání s ved. RRK
                        pp.Zímou, Hruškou a Průkou
             - SMS : podpisy společné výzvy (+SPOV a SMOJK) poslancům a senátorům kraje
 
1.11.    - podpisy 10 starostů na výzvu k RUD
 
9.11.    - předsednictvo : rozvojové dokumenty kraje (Akční plán 2012 : GK + PRK )
                                         Volební valná hromada SPOV ČR 6.12. – kandidáti a pl.moci
                                         RUD – vlajky a plakáty
 
10.11. - konference MAS – Vráž u Písku
 
29.11. - setkání starostů s poslanci a senátory za Jčk s představiteli kraje, SMS, SMOK a SPOV JčK k RUD!
 
XI.-XII :
 
            - vydání kalendářů 2012 : „Jihočeské vesnice roku “
 
            - distribuce PF , kalendáře a publikace VR členům a pozorovatelům, sponzorům a spolupracovníkům
 
            - rozeslání dopisů , přihlášek a kalendářů + skládanky všem pozorovatelům
 
            - KÚ ČB : vyúčtování VR 2011 a dotace na činnost pro SPOV JčK 2011