SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

SPOV Jihočeského kraje

SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE (SPOV JčK)

Předseda: Ing. Luboš Peterka; mobil: 724 181 633; radomysl@email.cz
sídlo: Horní Stropnice 212, 373 35 Horní Stropnice
IČ: 71213198

www stránky: http://www.spov-jck.cz

 

ČlánekPředsednictvo

Předseda: Ing. Luboš Peterka

1. místopředseda: Jaroslav Havel

2. místopředsedkyně: Jiřina Kostková

 

Členové:

Pavel Hroch

Stanislav Houdek

Mgr. Filip Mencl

Marie Štěpánková

Karel Matějka

Jiří Iral

 

Soubor ke stažení13. března 2019: Motivační seminář pro soutěž VR 2019 v Pištíně

Seminář "Vesnice roku 2019 - Cesta za Oranžovou a Zelenou stuhou" v jihočeském Pištíně, připravený SPOV s podporou Celostátní sítě pro venkov je určen především obcím z Jihočeského a Plzeňského kraje.
 

Soubor ke staženíSudoměřice u Bechyně 22.11.2018: "Pozitivní vlivy na rozvoj obcí"

Ke stažení pozvánka na seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu od 14 hod. na Farmě u lesa v Sudoměřicích u Bechyně 6. Farma je držitelem titulu Farma roku 2016. Seminář pořádá SPOV ČR ve spolupráci se SPOV Jihočeského kraje v rámci projektu MMR "Podpora obnovy venkova 2018". Přihlášky na obec@sudomerice.cz, informace Stanislav Houdek, místopředseda správní rady TO Toulava, tel. 724 180 824.
 

Soubor ke staženíJihočeská výzva za prosperující venkov 2014+

Výzva reaguje na seminář na téma "Evropské fondy 2014+. Venkov v novém programovacím období EU" 16. ledna 2014 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

 

Soubor ke staženíSeminář 1. listopadu v Českých Budějovicích: Energeticky soběstačné obce – příležitost pro lokální ekonomiky

Pozvánka na celodenní seminář v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, připravený Sdružením pro záchranu prostředí Calla ve spolupráci s AF-city Plan, který spolupracuje se SPOV ČR v Klubu RURENER. Vložné se nevybírá, přihlaste se co nejdříve návratkou nebo telefonicky na čísle 384 971 930.
 

Soubor ke stažení16. Selské slavnosti v Holašovicích 26. - 28. července

Ke stažení pozvánka, podrobný program najdete zde.

 

ČlánekKomunální informatorium – aneb rodina a venkov

11. 7. 2013 v Novosedlech nad Nežárkou o Programu obnovy rodiny, venkovských knihovnách, programovém období 2014+ a roku lidové architektury.

 

Soubor ke stažení11. – 12.7. Novosedly nad Nežárkou: Komunální informatorium - aneb rodina a venkov

Pozvánka na dvoudenní seminář zaměřený na realizaci Programu obnovy rodiny a další aktuální otázky (včetně realizace Programu obnovy venkova Jihočeského kraje, přípravy období 2014+ a činnosti místních akčních skupin).
 

Soubor ke staženíSeminář "Aplikace zákona o ochraně přírody při péči o dřeviny" 9.5.2013 v Sedlici u Blatné

pořádá Svazek obcí Blatenska ve spolupráci s o. s. Dendrologická Dobřichovice. Přihlášky do 5. května na cesles.dd@seznam.cz  (Mgr. Iva Kubátová, tel. 731 576 710).
 

Soubor ke staženíPozvánka na velikonoční koncert 1. dubna v Chanovicích

Ke stažení pozvánka na koncert "Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů". Chcete-li vědět, co se všechno dá za rok naplánovat a uskutečnit v obci se 750 obyvateli - vítězi krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 v Plzeňském kraji, klikněte zde.
 

Soubor ke staženíKonference "Sociální podnikání a rozvoj venkova" 19.2.2013 zahajuje projekt "Rodina a zaměstnání – inovace pro venkov"

Mezinárodní konferenci v Českých Budějovicích s podporou MPSV (Evropský sociální fond) pořádá Novohradská občanská společností, o.s, ve spolupráci s MAS Sdružení růže, Jihočeskou hospodářskou komorou a Úřadem práce v Českých Budějovicích. Příklady z ČR, Walesu a Polska. Vložné se nevybírá, on-line přihláška zde. Další informace tel. 386 327055, 608 608 334, e-mail chytrova.magda@gmail.com.

 

Soubor ke stažení29. května 2012 v Myšticích: Jak pečovat o kulturní památky

Ke stažení aktualizovaná pozvánka na vzdělávací akci Svazku obcí Blatenska. Přihlášky mailem do 27. 5. 2012 nebo poštou do pátku 25. 5. 2012 (podací razítko pošty).
 

Soubor ke stažení29.5.2012 v Myšticích: Jak pečovat o kulturní památky

Akce Svazku obcí Blatenska v rámci projektu Vzdělávání na Blatensku 2011 – 2012, původně plánovaná na 17. dubna se uskuteční 29. května 2012. Program dle původní pozvánky. Další informace Ing. Radka Vokrojová, tel. 383 420 300, 728 881 358.
 

ČlánekPřehled aktivit předsedy a předsednictva SPOV JčK v roce 2011 :

 
R o k    2 0 1 1
 
Přehled aktivit předsedy a předsednictva SPOV JčK v roce 2011: 
 
- Ministr MZe ČR – 2x vzájemná korespondence – připomínky k PRV – osa III.
 
7.1.      - Síť pro venkov kraje – jednání o spolupráci na společných seminářích v r.2011
 
11.1.    - kontrola a podpis faktur k vyúčtování dotace SPOV kraje – Homole -1. místopř.
 
13.1.    - uzavření smlouvy o spolupráci s JčFS na r. 2011 ( JčFF, Zpěváček, ZŽ ad.)
 
15.1.    - KÚ ČB : vyúčtování dotace kraje SPOV JčK 2010
 
26.1.    - ČB : seminář ve spolupráci s MV ČR pro nové starosty, radní a zastupitele 173 zapsaných +10 přišlo navíc a 3 hosté + 7 pořadatelé )
            - Zveřejnění prohlášení p. Irala a SPOV JčK k diskriminaci venkova v ROP NUTS II Jihozápad
           
8.2.      - projednání na KÚ: stanoviska kraje k důvodům na rušení stavebních úřadů a pošt na venkově (Ing. Tomšík a Ing. Štangl )
 
16.2.     - kontrola hospodaření RK + předsednictvo : příprava volební VH SPOV JčK zajišťování zástupce do krajské komise VR a kulturního programu na ZŽ
 
/ 3.       - organizační a obsahová příprava volební VH SPOV JčK
 
24.3.     - daňové přiznání SPOV na FÚ
 
26.3.    - Jihočeský „Zpěváček roku“ – Zvíkovské Podhradí – zastupování SPOV JčK
 
4.4.      - Volební valná hromada SPOV JčK - odmítavé stanovisko centralistickým snahám na nesystémové změny ve stát. správě
             - zahájení aktivní spolupráce se SMS
 
2.5.      - Seminář Praha : „Od POV k Leaderu“
 
19.5.    - Strakonice : konference „Jihočeský venkov 2011“ – prezentace aktivit SPOV JčK
 
28.5.    - Kovářov : Jihočeský folklorní festival
 
30.5.    - Krajská Výběrová Komise  POV
 
21.7.    - Dopis premiérovi s žádostí o přehodnocení záměru MV o zrušení projektu PIK
 
19.8.    - Vyhlášení VR kraje v Dražíči
 
25.- 30.8. - Kulturní program na ZŽ u pavilonu R1 po celou dobu výstavy ZŽ + propagace
 
26.8.    - Seminář SPOV ČR na ZŽ
 
29.8.    - Síť venkova – plán na r. 2012
 
31.8.    - RUD - seminář v ČB
 
7.9.      - Setkání u hejtmana – tvorba stanoviska vedení kraje, SPOV a SMS k RUD
 
8.9.      - Společné pozvání SMS a SPOV JčK do Prahy, zajištění autobus. dopr. zdarma
 
8.-9..9. - Seminář k POV , RUD, kalendář VR a exkurze : Selské baroko - ve Vlastiboři
 
21.9.     - Shromáždění starostů k RUD v Praze – předání stanoviska vedení kraje, SPOV 
                   a SMS JčK k RUD : premiérovi vlády ČR a ministru financí
 
3.10.      - Seminář k POV a VR v Č. B.
 
18.10.    - Navázání spolupráce s COP – Jednota : ČB, Vimperk a Milevsko
 
22.10.    - Zastupování SPOV na reg. slavnostech: „Slavnosti plodů“ – Mičovice – Jáma a „Svatohubertská slavnost“ – Chrášťany (Dražíč, Hosty + 5 myslivec. spol.)
 
26.10.    - Předsednictvo : Výroční zpráva, rozvojové programy venkova, Ples jihoč. starostů, kalendář VR 2012 a d.
 
27.10.   – Předán p. hejtmanovi sumář připomínek k Akčnímu plánu 2012 - GK
 
31.10.   - KÚ : podklady k předsednictvu na 9.11. – PRK 2014-20 – jednání s ved. RRK
                        pp.Zímou, Hruškou a Průkou
             - SMS : podpisy společné výzvy (+SPOV a SMOJK) poslancům a senátorům kraje
 
1.11.    - podpisy 10 starostů na výzvu k RUD
 
9.11.    - předsednictvo : rozvojové dokumenty kraje (Akční plán 2012 : GK + PRK )
                                         Volební valná hromada SPOV ČR 6.12. – kandidáti a pl.moci
                                         RUD – vlajky a plakáty
 
10.11. - konference MAS – Vráž u Písku
 
29.11. - setkání starostů s poslanci a senátory za Jčk s představiteli kraje, SMS, SMOK a SPOV JčK k RUD!
 
XI.-XII :
 
            - vydání kalendářů 2012 : „Jihočeské vesnice roku “
 
            - distribuce PF , kalendáře a publikace VR členům a pozorovatelům, sponzorům a spolupracovníkům
 
            - rozeslání dopisů , přihlášek a kalendářů + skládanky všem pozorovatelům
 
            - KÚ ČB : vyúčtování VR 2011 a dotace na činnost pro SPOV JčK 2011
           
 

ČlánekAktivity a aktuality SPOV JčK v r. 2011

Aktivity a aktuality SPOV JčK v r. 2011xxx
Aktivity a aktuality SPOV Jihočeského kraje
v roce 2011
 
            Na přelomu roku probíhalo již naše „2. kolo“ čilé písemné konverzace, tentokráte přímo s ministrem zemědělství p. Ing.Fuksou o PRV. Reagovali jsme na výzvu p. ministra ke spolupráci „při odstraňování zbytečné a obtěžující byrokracie na zemědělských úřadech“ a na informaci podanou p. ředitelem Sekáčem na listopadové schůzi SPOV ČR o zamýšlených
3 variantách úpravy pravidel PRV pro III.2.1. Dopisem z 9.12. jsme poděkovali p. ministrovi za již provedený na schůzi doporučený přesun výzvy z jarního do podzimního kola, aby bylo umožněno využít této („poslední“) výzvy i nově zvoleným starostům a ZO. Upozornili jsme, že však je nezbytné ihned rozhodnout a vyhlásit i zvolenou variantu případných úprav  Pra-videl, protože dosavadní praxe vyhlašovat změny až měsíc před výzvou, chápeme jako byrokratické opatření, které vede ke zbytečně vynakládaným nákladům ( na projektovou dokumentaci, výběrové řízení a zpracování projektu,..) času i silám. Proto jsme navrhovali zachovat dosavadní rozsah Pravidel a nebo co nejrychleji ohlásit provedenou změnu.
Pan ministr v odpovědi informoval o důvodech zúžení spektra podporovaných záměrů
na vodovody, kanalizace a ČOV a přislíbil , že aktualizovaná Pravidla budou k dispozici v březnu (po zasedání MV PRV). Znovu jsme poděkovali p. ministrovi za ochotu naslouchat
a diskutovat o uvedených problémech a naléhavě žádali o dodržení alespoň toho březnového termínu
podrobného zveřejnění změn. Přesto slib dodržen nebyl a bohužel, nebylo jasné vyhlášení ministerstva ani měsíc předem ! Výsledná naše úspěšnost byla tedy pouze: „padesát na padesát“ !?
            První naší akcí byla 26. ledna již 3. repríza velmi úspěšného semináře pro starosty
a zastupitele pořádána ve spolupráci s MV ČR, vždy při návštěvě 170 přihlášených účastníků.
            Tradiční naší každoroční jarní aktivitou je soutěž, pořádána naší největším kolektivním členem :JFoS (22 folklorních souborů s 600 členy) : „Jihočeský zpěváček roku“. Je to březnová celodenní akce v hotelu Zvíkov na Zvíkovském Podhradí.
          Soutěžících bývá 15 -20, většinou v krojích s doprovodem vysílajícího souboru.
         Vítěz a „stříbrný“ zpěváček postupují do celostátní soutěže ve Velkých Losinách,
      třetí je náhradníkem !
          Po soutěži bývá vystoupení některého souboru a seminář pro vedoucí.
          Úkolem zástupce SPOV JčK je při zahajování přivítat soutěžící a porotu, poděkovat vedoucím za práci s dětmi v souborech a jejich přípravu.
          Po soutěži pak spolu s porotou předávat soutěžícím ocenění a pozornosti.
 
            V dubnu proběhla letošní volební valná hromada za aktivní účasti p. hejtmana, radního p. Ing. Štangla (zodpovídajícího za POV kraje) a ředitele KÚ. Kromě běžné náplně VH
a volby předsednictva bylo ve zprávě i zajímavé konstatování, že nám stále přibývá nových členů.
            Velmi překvapivý je soustavný nárůst členské základny Spolku v kraji.
         Zatímco počet členů celostátně mírně poklesl (z 852čl./v r.2008 na 841/ v r. 2010),
      u nás se každým rokem zvyšuje. Od založení krajské organizace na podzim v r. 2003 z 34 čl. vzrostl počet členů více než dvojnásobně na 78 členů .. A nejde jen o obce ! Protože máme ve statutu i možnost „kolektivního členství,“ je kromě 55 „sólo“ člen. obcí dalších 194 obcí je v 13 členských MR a SVO a MAS , tedy celkem 249 obcí.
          Ve všech 16 PO (členských právnických osobách ) je však sdruženo celkem 278 dílčích subjektů (obcí, souborů, knihoven ad.). Přidáme–li k tomu 55 sólo obcí a 7 FO – jednotlivců , docházíme k celkovému počtu 340 členských subjektů v kraji.
          Dále ještě spolupráce s organizacemi jako AK, JHK, KIS, SMOJK, Celostátní síť pro venkov a s 60ti „pozorovateli“, ( kteří dostávají veškeré informace o činnosti Spolku, ale jsou bez členských práv a práva hlasování, mají pouze hlas poradní ).
         V r.2009 nám přibylo 12 členů, v  r. 2010 – 4 členové : 3 obce + 1MR
         A letos – do září 2011 = 7 čl. : 3 nové obce + 1 SVO + 2 MAS + 1 FO a 12 dalších pozorovatelů. Tento zájem nás velmi těší a je nejlepším oceněním naší práce.
 
      Dalším významným počinem VH bylo navázání aktivní spolupráce se SMS. Vystoupil zde i předseda SMS ČR p. Ing. Bartoněk k aktuálnímu problému :centralistické návrhy ministerstev na nesystémové změny ve státní správě.
      Předsedou krajského SMS se stal člen našeho předsednictva p. Jiří Iral, se kterým jsme vydali společné stanovisko proti diskriminaci malých obcí v ROP a předali vedení kraje
a NUTS II JZ.
      VH přijala důrazné a odmítavé stanovisko k nesystémovým, centralistickým snahám některých ministerstev s pokusy o centralizaci veřejné správy, žádala jejich pozastavení do doby řádného zpracování příslušné analýzy. Toto stanovisko předseda zaslal vládě ČR.
Premiér na naše podání reagoval čtyřstránkovým dopisem, ve kterém vysvětloval , že vláda neprodleně přijme kroky ke zpracování koncepce optimalizace veřejné správy
a uvedl harmonogram, který vychází 1) ze zpracování analýzy současného stavu (T: do 30.11.), 2) v případě schválení vládou – příprava jednotlivých věcných opatření a případné novelizace (T: postupně do 31.12.2012) a za 3) stanovení standardů jednotlivých veřejných služeb a nastavení nového systému financování VS (T: 30.4.2013). V závěru dopisu ujišťoval, že do přijetí analýzy aktuálního stavu VS by neměli členové vlády předkládat legislativní opatření měnící organizaci VS.
      V květnu na konferenci „Jihočeský venkov 2011“, pořádané krajskou sítí Jč. MAS
a CSPV byla předsedou přednesena a promítnuta prezentace činnosti SPOV JčK.
      Další tradiční každoroční aktivitou je účast na  květnovém Jihočeském folklorním festivalu v Kovářově.
      Na obavy našeho dalšího kolektivního člena SKIP (Sdružení knihovníků a informačních pracovníků) o záměru MV ČR zrušit PIK (Projekt internetizace knihoven) jsme reagovali dalším naléhavým dopisem premiérovi o přehodnocení tohoto záměru.
Jen v našem kraji jde o 466 knihoven, což představuje ¾ obcí, kde by dosavadní nemalé investice státu i kraje do internetizace knihoven a tím i našich vesnic, přišly nazmar. Navrhovali jsme, aby PIK byl převeden do kompetence Ministerstva kultury. Tuto naši „interpelaci“ podpořil svým podpisem i předseda SPOV ČR Mgr. Kavala. Pan premiér nás ujistil, že naše doporučení budou vzata v úvahu a že MV bude s MK hledat cesty, jak optimálně vyřešit další směřování tohoto projektu v zájmu státu, územních samosprávných celků a příslušných organizací v ČR.
      Vyhlášení krajského kola soutěže VR 2011 bylo Spolkem za významné finanční podpory kraje zorganizováno ve vítězné obci v Dražíči. V celostátní soutěži oranžovou stuhu 2011 získala naše obec Řepeč.
      Na výstavě Země živitelka byl naším spolkem zajišťován a spolufinancován denní dopolední i odpolední kulturní program na pódiu u pavilonu R1.
      Pan hejtman nás na našem semináři k POV požádal k připomínkování grantových programů Akčního plánu kraje a vedoucí ORR vyzval ke spolupráci na střednědobém dokumentu :“Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020“.
      Ve spolupráci s krajem jsme zorganizovali 2 semináře k POV 2012 a SVR.
První byl dvoudenní ve Vlastiboři, doplněný o další témata a exkurzi : Borkovická blata a selské baroko, příprava společného kalendáře 2012 : „Jihočeské vesnice roku“ a RUD.
Druhý byl jednodenní v ČB s účastí 140 zástupců obcí a vedení kraje.
      K návrhu ministerstva financí na novelizaci RUD byl uspořádán seminář s JUDr. Stanislavem Polčákem, předsedou Výboru pro veřejnou správu PS ČR, vydána společná výzva k aktivní podpoře novely akcí „Klíč pro premiéra“ a k účastí na zorganizovaném autobusovém zájezdu do Prahy. Vydáno společné prohlášení Spolku, SMS a vedení kraje,
které bylo předáno v Praze předsedou SPOV ČR panu premiérovi i ministru financí.
      V říjnu jsme navázali kontakty a ochotu ke spolupráci s řediteli COOP Jednotyokresů Č.Budějovice, Vimperk a Milevsko. Dohodli jsme se, že prezentaci činnosti naší KO SPOV přednesu a promítnu na lednové společné schůzi předsedů všech okresů kraje. Doporučíme mimo jiné, aby ke spoluúčast a prezentaci na slavnostním vyhlášení VR byl vždy přizván i Svaz (COOP) okresu vítězné obce.
      Nyní připravujeme jednání předsednictva k připomínkám členů a návrhům k rozvojovým dokumentů kraje a k organizaci „Plesu jihočeských starostů“ v březnu 2012 a k projednání Výroční zprávy SPOV JčK 2011.
V listopadu zajistíme vydání a distribuci kalendářů 2012 „Jihočeské vesnice roku“ pro všechny členy a pozorovatele Spolku (těm i s dopisem předsedy a členskou přihláškou).
 
                                                                                        Jan Malík, předseda SPOV JčK