SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

12. února 2010

Centrum Veronica Hostětín informuje | únor 2010

1. Nabídka zaměstnání pro poradce v energetica a ekologickém stavění, 2. Zveme Vás, 3. Získali jsme českou solární cenu v roce 2009, 4. Co nás čeká v roce 2010, 5. Výsledky benefiční akce, 6. Zvou Vás jiní
 

1. NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ VE VERONICE

 

Veronica hledá PORADCE (-KYNI) PRO ENERGETIKU A EKOLOGICKÉ STAVĚNÍ

Náplň práce:  odborné poradenství v oblasti ekologického a energeticky uvědomělého stavění a energetiky, poradenství k dotačním programům, sběr dat modelových projektů, řízení projektů zaměřených na energetické poradenství, ... Místo výkonu práce střídavě v Hostětíně a v Brně. Přihlášky do 21.2. 2009, nástup co nejdříve. Více na: http://www.veronica.cz/?id=167&i=35

 

Veronica hledá VEDOUCÍ/HO EKOLOGICKÉ PORADNY v Brně.

Náplň práce: management ekoporadenských projektů a zakázek, podíl na fundraisingu, vedení ekoporadny, koordinace propagačních aktivit, vedení týmu poradců a poradkyň,... Přihlášky do 15.2.2009, nástup co nejdříve. Více na: http://www.veronica.cz/?id=167&i=34

 

PROSÍME VÁS O ŠÍŘENÍ INFORMACE MEZI SVÝMI ZNÁMÝMI, PŘÁTELI I KOLEGY ČI ODBORNÝMI KONTAKTY! PŘEDEM DĚKUJEME!

 

 

2. Zveme Vás

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 19. února, od 14 hod.

Přijďte si prohlédnout náš pasivní dům - lektorovaná prohlídka domu zdarma, na akci je nutno se přihlásit. Přihlášky na renata.boleckova@veronica.cz, 572 630 670. http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/174

 

Přihlašovat se můžete i na další akce, které se konají na jaře:

 

ŘEZ OVOCNÝCH DŘEVIN 10.-11. dubna

Seminář kombinující teorii s praxí.

Informace a přihlášky: jana.tesarova@veronica.cz, 572 630 670

 

OVOCNÁŘSKÝ SEMINÁŘ 29. dubna

Pořádá u nás Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

Přihlášky: iskopanice@razdva.cz, 572 696 323

 

KONFERENCE VENKOVSKÁ KRAJINA 21.-23. května

Informace: jana.tesarova@veronica.cz, 572 630 670 http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/194

 

Pobytové akce pro veřejnost:

 

VÍKEND PRO AKTIVNÍ MOZEK :-)  15.-18.dubna

Pobyt s trénováním paměti pro střední generaci 40-60 let. Přijeďte si "provětrat mozkové závity" do Bílých Karpat! Dopoledne probíhají tréninky paměti, které vede zkušená lektorka, paní Zdeňka Adlerová (www.treninkpameti.webnode.com). Odpoledne jsou vyhrazena pro poznávání Bílých Karpat - přírody, historie, památek či měst...Nabízíme zábavu, poznání, učení, ale i oddych a pohodu, výlety do malebných Bílých Karpat a po sochách v krajině. http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/188

 

VÍKEND PRO AKTIVNÍ SENIORY 13.-16.května

Oblíbený pobyt s trénováním pamětí a výlety do Bílých Karpat. Často zapomínáte? Na pobyt u nás nezapomenete...!

http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/189

 

 

3. ZÍSKALI JSME ČESKOU SOLÁRNÍ CENU 2009

 

Za činnost Centra Veronica Hostětín v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zejména za využívání sluneční energie, jsme obdrželi od národní sekce evropského sdružení Českou solární cenu 2009. Moc nás to hřeje!

 

 

4. CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2010?

 

V tomto roce nás čeká práce na těchto projektech:

 

EKOŠKOLA (OPVK)

 

Stali jsme se krajskými koordinátory projektu Ekoškola (www.ekoskola.cz), v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o

minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, Vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.

 

NA VLASTNÍ OČI - ÚSPORY A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE V BUDOVÁCH (MŽP)

 

Cílem projektu je rozšířit znalost odborné a laické veřejnosti o možnosti energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména prostřednictvím šíření zkušeností z příkladů dobré praxe, a zvýšit motivaci pro realizaci podobných opatření.

 

Můžete se těšit na:

- rozšíření studie Co přinesly projekty v Hostětíně (www.hostetin.veronica.cz/studie) o zkušenosti z provozu modelového pasivního domu a fotovoltaických instalací

- zkušenosti z provozu modelového pasivního domu během Dní otevřených dveří

- cyklus 4 seminářů, věnovaných jednotlivým technologiím pasivního stavění a obnovitelným zdrojům energie

- Víkendový program u příležitosti Světového dne pasivních domů

- Konferenci UDRŽITELNÁ ENERGIE A KRAJINA - mezioborovou výměnu informací a zkušeností

 

OCHRANA KLIMATU - VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEJEN PRO VEŘEJNOU SPRÁVU (MŽP)

 

V rámci projektu připravíme:

- E-learningový program Ochrana klimatu pro veřejnou správu. Oddíly: základní dokumenty, studie, příklady dobré praxe, studijní literatura a odkazy. kontrolní testy.

- Dva jednodenní pilotní semináře přednostně pro představitele veřejné správy a regionálních médií

- Webové stránky www.veronica.cz/klima - aktualizace, vytvoření přehledných sekcí, doplnění odkazů, spolupráce s dalšími weby

- Informační leták pro veřejnou správu

- Informační brožuru pro veřejnost - prezentace příkladů dobré praxe

 

ROZVOJ SÍTĚ ENVIRONMENTÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH, PORADENSKÝCH A INFORMAČNÍCH CENTER VE ZLÍNSKÉM KRAJI (SFŽP)

 

Spolupracujeme s Lískou - občanským sdružením pro EVVO ve Zlínském kraji a dalšími ekocentry a ekoporadnami. Letos pokračujeme v projektu přípravou vzdělávacích akcí: seminářů, konference Venkovská krajina, exkurze a přednášky na Jablečné slavnosti ad. O akcích Vás budeme Vás informovat. V rámci projektu

také provozujeme ekoporadnu v Hostětíně.

 

ZELENÁ ÚSPORÁM

 

Připravujeme vznik poradenského místa programu Zelená úsporám.

 

 

5. BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL NADACE VERONICA - VÝSLEDKY

 

Benefiční aukce pro přírodu, kterou na sklonku roku 2009 již posedmé pořádala Nadace Veronica, přinesla více než 300 tisíc Kč, což je v ovzduší přetrvávající

ekonomické krize krásné číslo. Benefiční aukce se vydařila díky štědrosti výtvarníků i kupujících. Osobně i přes internet se dražilo přes 250 děl od více než stovky umělců z celé České republiky.

 

Aukce proběhla již posedmé - v minulých letech byla věnována např. záchraně stoletého jedlobukového lesa či mokřadních luk. Tento ročník byl věnován záchraně starých a ovocných odrůd v Bílých Karpatech. Výtěžek z aukce poputuje formou nadačního příspěvku Ekologickému institutu Veronica, konkrétně jeho pracovišti Centrum Veronica Hostětín. Zde bude díky němu rozšířen ukázkový sad starých a krajových odrůd, vybudována opatření pro podporu biodiverzity v sadě a naučná stezka věnovaná ovocnářskému tématu. Pro záchranu starých a krajových ovocných odrůd je zásadní osvěta a vzdělávání - Proto z prostředků nadačního příspěvku vzniknou také ovocnářské vzdělávací programy pro dospělé i dětské návštěvníky. Centrem Veronica Hostětín projde přes 5000 lidí ročně. Více informací: www.aukceproprirodu.cz, http://hostetin.veronica.cz/

 

 

6. ZVOU VÁS JINÍ

 

KALKULAČKA UHLÍKOVÉ STOPY PRO DOMÁCNOSTI

 

Zveme vás na stránky

http://kalkulacka.zmenaklimatu.cz .

Najdete zde Kalkulačku uhlíkové stopy pro domácnosti. Zkuste si ji. Ke kalkulaččce vydalo sdružení Calla stejnojmennou informační skládačku.

Stáhnout si ji můžete na: http://www.calla.cz/data/hl_stranka/ostatni/skladacka_Klimaticka_kalkulacka.pdf

 

kurz ZÁŽITKOVÝ PEDAGOG

ucelený průvodce zážitkovou pedagogikou a přírodní výchovou

 

Kurz Zážitkový pedagog je akreditován MŠMT. Obsahuje ucelený přehled znalostí a zkušeností nasbíraných během mého 6i letého studia a 11i leté praxe. Je určen

volnočasovým i školním pedagogům všech oborů, sociálním pracovníkům, vedoucím oddílů, i zvídavým rodičům. Seminář obsahuje základy zážitkové pedagogiky a přírodní výchovy. Nabízí kompletní přehled začínajícím a možnost srovnání a utřídění informací pokročilým. Obsahuje vyváženě teorii i praxi. Jeho cílem je poskytnout účastníkům:

    ucelený přehled teorie

    rozsáhlý zásobník několika desítek her, aktivit a technik

    zkušenosti z praxe a modelové situace

    schopnost aplikovat poznatky do své vlastní praxe

    skripta, ke kterým se mohou vrátit při tvoření vlastních projektů

 

Termín: 10. - 14.3., Moravský Kras, chata Švýcárna, Adamov

Lektor: Mgr. Petr Kubala, podrobný profil viz web.

Kontakty: pkubala@centrum.cz, nebo tel. 774 11 33 58, http://zazitkem.webnode.cz přímý odkaz na kalendář akcí: http://zazitkem.webnode.cz/news/zazitkovy-pedagog/

 

Kurz celoživotního vzdělávání OVOCNÝ STROM V KRAJINĚ

Vedoucí kurzu: Ing. Stanislav Boček, Ph.D.

Termín realizace výuky: březen 2010 – listopad 2010, vždy čtvrtek až sobota (nebo dle dohody) Místo konání kurzu: Mendelova univerzita v Brně (Brno – Černá Pole, Arboretum) a Zahradnická fakulta Lednice (třetí výukový blok kurzu) Termín pro podávání přihlášek: do 25. února 2010 Kontaktní adresa pro zaslání přihlášek: janamok@centrum.cz, INFO: bocek@mendelu.cz

 

 

 

 

Chcete tyto zprávy dostávat přímo na Vaši elektronickou adresu?

Pro jejich přihlášení navštivte, prosím,

stránku http://www.veronica.cz/?id=206

 

Na adrese http://www.veronica.cz/?id=131 se můžete

přihlásit k odběru RozVerek - elektronického měsíčníku

Ekologického institutu Veronica. 

 

ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica Hostětín

Hostětín 86, 687 71 Bojkovice

tel. 572 641 855, 572 630 670

e-mail: hostetin@veronica.cz

http://hostetin.veronica.cz