SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

18. dubna 2013

Zápis a prezentace z konference "Pozemkové úpravy" 26.3.2013

Konferenci tematické pracovní skupiny Komplexní pozemkové úpravy MZe ČR moderoval místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR JUDr. Radan Večerka. Na konferenci vystoupili vrchní ředitel Sekce přímých plateb a rozvoje venkova MZe ČR Ing. Pavel Sekáč a Ing. Veronika Nedvědová, 1. náměstkyně ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu. K dispozici jsou další vystoupení a prezentace.
 
 
Ke stažení:
 
 
Ing. Pavel Sekáč
 
Ing. Josef Haar
 
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a komplexní pozemkové úpravy (text, prezentace)
Anna Čarková
 
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Tučín (text, prezentace)
Jiří Řezníček
 
Ing. Jiří Hladík