SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

14. září 2010

Výstava "Má vlast" putuje po Čechách

Výstava "Má vlast" putuje po Čechách

Od 2. září do 17. září je možné shlédnout ve vestibulu hlavní budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, v ulici U Zimního stadionu, druhý ročník putovní výstavy nazvané Má vlast. Poté bude umístěna do konce září v Prachaticích a po celý říjen v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dále poputuje do Karlových Varů. Fotografie z výstavy najdete zde.

 

Výstava byla zahájena v květnu letošního roku v Praze na Vyšehradě a vydala se na putování po krajích České republiky. V Českých Budějovicích ji slavnostně zahájila radní pro oblast školství RNDr. Jana Krejsová.

Výstavu představila  místostarostka Města Prachatice a zástupkyně Ing. Jana Bauera, prezidenta pořadatelské organizace  Asociace Entente Florale CZ - Souznění, Hanka Rabenhauptová a starosta Města Kamenice nad Lipou Ing. Ivan Pfaur.

Smyslem každoročního slavnostního setkání krajů nazvaného „Má vlast“ je podpora zvelebování naší země tak, aby při přejezdu hranic ze zemí západní Evropy pominul dojem zanedbání a nepořádku. V roce 2011 proběhne třetí ročník. Výstavní expozice jednotlivých krajů představují proměny zanedbaných a lidskou činností poškozených míst v místa čistá, upravená a odpovědně udržovaná. Zástupci vystavujících organizací prezentují práci místních obyvatel, výsledky dobré spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, práci místních akčních skupin, občanských sdružení a spolupráci s místními podnikateli - ochutnávku místních sýrů, moštů, piva, medoviny, atd.. Také představují svá města a obce jako kvalitní destinace cestovního ruchu v oblasti tzv. "měkké turistiky". Jsou tak utvářeny podmínky pro další rozvoj služeb v místě, tvorbu nových pracovních míst a pro rozvoj místního podnikání. Akce je inspirací pro ostatní návštěvníky. Probíhá ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad, Asociací krajů ČR, Spolkem pro obnovu venkova ČR a Národní sítí místních akčních skupin ČR. V roce 2010 poskytly záštitu Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ČR, Asociace krajů ČR a Primátor Hlavního města Prahy Pavel Bém. 

Do Českých Budějovic a poté do Prachatic, Plzně a Karlových Varů jsou zváni všichni, kdo si chtějí odnést typy na dobré výlety a nové postřehy a inspiraci ke zvelebování prostředí svých vesnic a měst.

 

Hanka Rabenhauptová

místostarostka města Prachatice

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

www.mupt.cz, www.prachatice.cz

tel.: 388 607 533, 724 188 864

fax: 388 313 567

 

Ing. Drahomíra Kolmanová

ředitelka Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s.

NKP Vyšehrad, V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2

www.aefcz.org, e-mail EntenteFlorale@email.cz

tel.: 241 410 348 (NKP Vyšehrad), 777 581 983