SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

23. dubna 2011

Velikonoční vyhlídka z chanovické rozhledny 23. a 24. dubna 2011 od 13.30 do 16.30 hodin

Velikonoční vyhlídka z chanovické rozhledny 23. a 24. dubna 2011 od 13.30 do 16.30 hodin
Symbolický základní kámen rozhledny na vrchu Chlumu (608 m.n.m.) v Chanovicích, okr. Klatovy (mapa) byl položen 17. června 2006. Byla kolaudována a následně otevřena v létě 2010. Celkem na vyhlídku rozhledny musíte vyšlápnout 136 schodů. Vrchol kopce Chlum byl pro stavbu zvolen pro jeho polohu v blízkosti obce a na hraně Chanovského hřebene, z kterého je možné pozorovat celé panoráma Šumavy, od Českého lesa přes střední Šumavu až k Prachaticku a Lipensku. Vidět je i do vnitrozemí na Blatnou a Písek a na Brdy. Stavba je realizována na ploše 5 x 5 m bez nutnosti kácení lesního porostu. Více o obci na www.chanovice.cz.
 
 
Obec Chanovice velice děkuje stovkám lidí, kteří přispěli na výstavbu rozhledny svojí bezplatnou dobrovolnickou prací a finanční podporou.
 
Architektonické řešení stavby:
Rozhledna je zděná se čtvercovým půdorysem ve dvou nad sebou ustupujících šířích s osmibokou plochou pro rozhled zastřešenou osmibokým jehlanem. Stavba přístupové věže je z betonových cihel s vyspárováním a samotná vyhlídka ze dřeva. Schodiště kovové.
 
Otevírací doba na rozhledně na vrchu Chlumu nad Chanovicemi:
- leden až duben:      dle předchozí dohody na obecním úřadě                   
- květen:                  sobota a neděle, svátek    10.00 – 16.00 hodin   
- červen až srpen:     každý den                       10.00 – 16.00 hodin
- září a říjen:            sobota a neděle, svátek    10.00 – 16.00 hodin    
- listopad a prosinec: dle předchozí dohody na obecním úřadě                   
 
Skupinové prohlídky (minimálně 5 osob) mimo uvedenou otevírací dobu lze domluvit s předstihem 1 dne.