SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

7. srpna 2011

Uzávěrka přihlášek soutěže O lidech s lidmi 2011 je 15. srpna!

Rozhoduje poštovní razítko nebo datum odeslání emailu. Můžete to stihnout, pokud se u Vás občané účastní na rozvoji obce nebo regionu, na rozhodování o něm a spolupracujete s nevládními neziskovými organizacemi na principu partnerství. Pravidla jsou na jednu stránku. Definují subjekty, které se mohou účastnit soutěže, charakterizují projekty, jež je možno přihlásit a další užitečné informace.
 
 
Pravidla soutěže O lidech s lidmi 2011
 
1.       Do soutěže se mohou přihlásit obce, města, městské části, mikroregiony, krajské úřady, místní akční skupiny a další instituce státní správy a samosprávy, které:
- zorganizovaly účast občanů v rozvoji obce nebo regionu a přispěly tak ke zvýšení jejich podílu na rozhodování,
- spolupracují a podporují nevládní neziskové organizace a na principu partnerství je zapojují do regionálního rozvoje.
2.       Soutěž organizuje Centrum pro komunitní práci střední Čechy.
3.       Do soutěže se lze přihlásit odesláním vyplněné přihlášky. Tu lze získat na webových adresách www.cpkp.cz a www.olidech-slidmi.cz nebo žádostí na email soutez@cpkp.cz
4.       Přihlášený subjekt se stává účastníkem soutěže a bez výhrad souhlasí s uvedenými pravidly soutěže.
5.       Do soutěže může být subjekt samosprávy i státní správy přihlášen také nestátní neziskovou organizací či fyzickou osobou. Soutěží však přihlášený subjekt. V případě výhry získává přihlášený subjekt ocenění. Konkrétní realizátory projektu včetně spolupracujících organizací je nutné uvést do přihlášky.
6.       Do soutěže mohou být přihlášeny i projekty, které se již jednou soutěže O lidech s lidmi zúčastnily, avšak nebyly oceněny žádnou cenou ani čestným uznáním.
7.       Přihlásit lze projekty a aktivity ukončené v letech 2010 a 2011. Přihlásit lze jen ukončený projekt nebo uzavřenou etapu projektu. V soutěži může mít jeden účastník přihlášeno i více projektů. 
8.       Uzávěrka přihlášek je 15. srpna 2011, přičemž rozhoduje datum podání zásilky či potvrzení přijetí e-mailu na poštovní server CpKP.
9.       O vítězích soutěže rozhodne odborná porota na základě indikátorů hodnocení. Proti rozhodnutí odborné poroty se nelze odvolat. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
10.   Účastí v soutěži přihlášený subjekt souhlasí s případnou návštěvou porotců a organizátorů v místě realizace projektu a také s případnou prezentací aktivity na konferenci, která se uskuteční v říjnu 2011.


Kontaktní adresa: CpKP střední Čechy, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1; e-mail: soutez@cpkp.cz, kontaktní telefon: 773 66 11 30
 
Další informace:
·  Přihláška do soutěže O lidech s lidmi 2011 (přihlášku je  možno vyplnit i na internetu zde