SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

9. června 2016

Úřad ORP Liberec nositelem ocenění "Přívětivý úřad"


7. června 2016 proběhl první ročník předávání ocenění Přívětivý úřad, jehož cílem je mapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost služeb nabízených městskými úřady obcí s rozšířenou působností.

 

Ve Vzdělávacím středisku Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově bylo předáno celkem 45 ocenění. Vedle paní náměstkyně pro řízení sekce veřejné správy Jany Vildumetzové měl náš pan předseda Eduard Kavala tu čest předávat ocenění pro Olomoucký a Zlínský kraj a následně první tři republiková místa:

1. Liberec
2. Praha 18
3. Žďár nad Sázavou

Oceněným gratulujeme!