SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

10. dubna 2012

SPOV ČR se prezentoval na výstavě Techagro 2012 v Brně

Rekordní počet návštěvníků zaznamenal letošní zemědělský, potravinářský a lesnický veletrh v Brně, na kterém nechyběl ani Spolek pro obnovu venkova ČR. Ten se jako tradičně prezentoval v rámci výstavy Techagro 2012, tentokrát v pavilonu A1 poblíž hlavní brány. Informoval návštěvníky o svých aktivitách, mimo jiné o soutěži Vesnice roku.
 

Stánek sdílel Spolek se svou partnerskou organizací - Národní sítí místních akčních skupin ČR. Kolemjdoucím nabízel brožury z uplynulých ročníků soutěže Vesnice roku, propagační předměty obcí, jež byly v tomto klání úspěšné a informační letáky o činnosti SPOV ČR i jeho krajských organizací. O svých aktivitách informoval také prostřednictví banneru. Na něm si mohli návštěvníci prohlédnout fotodokumentaci nejvýznamnějších akcí Spolku, jako je vyhlašování výsledků Vesnice roku v Luhačovicích, přijetí vítězů téže soutěže prezidentem republiky Václavem Klausem a podobně.
 

 
 
Prezentace byla zaštítěna a podpořena Celostátní sítí pro venkov Ministerstva zemědělství ČR. I proto se na pultě objevily také materiály k Programu rozvoje venkova, jež zajistila a představila NS MAS.
   
Od soboty 31. března do středy 4. dubna prošlo branami výstaviště přes 110 tisíc lidí. Více než čtvrtina z nich si k návštěvě mezinárodního veletrhu vybrala neděli, kdy se mezi zemědělce a lesníky vypravil i ministr Petr Bendl. Na svém společném stánku přivítali Spolek s Národní sítí mimo jiné prezidenta Agrární komory ČR Jana Velebu a vrchního ředitele sekce regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR Jiřího Vačkáře, kterého doprovázela tajemnice soutěže Vesnice roku z MMR Miroslava Tichá.
       
Pořadatelé zhodnotili veletrh jako zatím největší akci, která letos na výstavišti proběhla. Kromě českých vystavovatelů přijeli do jihomoravské metropole i jejich kolegové a konkurenti z dalších dvaceti zemí. Nejdále to měli do Brna Korejci a Číňané. Na 755 vystavujících firem a společností se jen ze Slovenska přijelo podívat dvacet autobusových zájezdů, z Rakouska osm, tři z Polska a dva z Maďarska.
 
Text a foto: Kateřina Kapková