SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

29. listopadu 2012

Spolupráce partnerů Spolku probíhá i na krajské úrovni

Celostátní síť pro venkov Olomouckého kraje uspořádala ve středu 28. listopadu slavnostní setkání se svými partnery ve Smržicích u Prostějova. Pozván byl i předseda SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala.

 

On i další hosté dostali příležitost nahlédnout např. do zákulisí velkoobchodní společnosti ARBOEKO, jež nabízí okrasné dřeviny. Spolumajitel firmy pan Stanislav Flek poučil všechny přítomné, jak rozpoznat kvalitní strom do aleje, jaké druhy dřevin jsou na veřejná prostranství vhodné, jak se o sazenice starat, aby prospívaly a podobně. V sousední firmě SEMO Smržice se poutavé exkurze ujal sám ředitel ing. Jan Prášil. Pobavil především zajímavostí o nabídce travních semen pro psy, kočky a morčata, zaujal informací o působnosti firmy po celém světě a na závěr zavedl hosty do kotelny pro biomasu, pořízenou z prostředků Evropského zemědělské fondu pro rozvoj venkova.

Účastníci setkání se také podívali do výrobny masných výrobků firmy Makovec, jež získala dotační podporu z PRV, zavítali na výstavu vánočních ozdob v prostorách fary a na závěr zhlédli prezentaci o kulturní krajině v podání již jmenovaného Stanislava Fleka z firmy ARBOEKO. Smržice se mohou pochlubit nejen úspěšnými zemědělskými podniky, ale také Zelenou stuhou v soutěži Vesnice roku 2010, stříbrnou medailí v soutěži Entente Florale Europe 2012 a oceněním pěti květů na soutěži Rozkvetlá sídla 2012 v Kanadě.

 

Text a foto: Kateřina Kapková