SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

10. prosince 2008

Slavnostní zakončení soutěže Vesnice roku 2008

Spolek pro obnovu venkova uspořádal společně s ministerstvem pro místní rozvoj a Stálou komisí pro rozvoj venkova v Parlamentu ČR slavnostní zakončení soutěže Vesnice roku. Na letošní slavnost byli na 2. prosince 2008 pozváni jak vítězové krajských kol – zlaté stuhy, tak vítězové barevných stuh v jednotlivých krajích.
 

Spolek pro obnovu venkova uspořádal společně s ministerstvem pro místní rozvoj a Stálou komisí pro rozvoj venkova v Parlamentu ČR slavnostní zakončení soutěže Vesnice roku. Na letošní slavnost byli na 2. prosince 2008 pozváni jak vítězové krajských kol – zlaté stuhy, tak vítězové barevných stuh v jednotlivých krajích.

Před zahájením slavnosti v Senátu byla pro zájemce zajištěna prohlídka Valdštejnského paláce s odborným výkladem. Pěvecký soubor Chorus z Ostravy se svým vystoupením postaral o prohloubení slavnostní atmosféry v Rytířském sále Senátu. Zpěv byl krásný a akustické vlastnosti sálu vynikající. Nositelům Zlatých stuh předal místopředseda Senátu Jiří Šneberger pamětní list.

Pro zástupce vítězných obcí (zlatých stuh) bylo zajištěno přijetí panem prezidentem Václavem Klausem na Pražském hradě. Setkání mělo přátelský duch. Starostové diskutovali s prezidentem o aktuálních otázkách.

Slavnostní den pokračoval v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde starostové a starostky diskutovali s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem, ministrem pro místní rozvoj a prvním místopředsedou vlády Jiřím Čunkem a poslancem Liborem Ambrozkem o problematice některých připravovaných či projednávaných zákonů.

Spolek pro obnovu venkova ČR zajistil pro zástupce vítězných obcí vstupenky na divadelní představení „Šumař na střeše“. Slavnostní den byl zakončen v divadle Na Fidlovačce.

Zpracovala: Ing. Marcela Harnová, tajemnice Spolku pro obnovu venkova ČR

Další informace k soutěži Vesnice roku:

Vesnicí roku 2008 se stala obec Lidečko na Vsetínsku a postupuje tak do evropského kola soutěže, kterou pořádá Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.

Předseda hodnotitelské komise Pavel Dvořáček uvedl, že Lidečko si cenu zasloužilo především díky vztahu místních lidí ke krajině, kvalitě sousedských vztahů či jasné vizi rozvoje obce. Ve vesnici se v poměrně krátkém čase podařila řada významných investičních akcí. Je zde zmodernizovaná a dobře fungující škola a školka, nová kanalizace a čistička odpadních vod.

Letošní ročník byl podle pořadatelů mimořádně vyrovnaný. Do 14. ročníku celostátní soutěže se přihlásilo celkem 309 obcí z celé republiky. Ze třinácti finalistů skončily na dalších místech vesnice Pikárec na Vysočině a jihočeské Malenice.

Své vítěze mají také kategorie barevných stuh: Obec Mořice na Prostějovsku v Olomouckém kraji vyhrála v celostátním kole soutěže v Zelené stuze (péče o zeleň a životní prostředí) a obec Partutovice na Hranicku rovněž z Olomouckého kraje v Oranžové stuze (spolupráce obcí a zemědělců). V soutěži se dále udělují modrá stuha za společenský život v obci a bílá stuha za práci s mládeží.

Soutěž Vesnice roku je určena obcím, které mají vlastní program obnovy vesnice. Má povzbudit venkovské obyvatele k aktivní účasti na rozvoji místa, v němž žijí. Celostátní vítěz je vybírán z obcí, které uspěly v krajských kolech. Soutěže se mohly zúčastnit všechny obce vesnického charakteru s maximálně 5250 obyvateli. Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí České republiky a ministerstva pro místní rozvoj a zemědělství.