SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

2. září 2011

Setkání Spolku 5. září v 9,45 hodin v Ostravě na podporu návrhu Ministerstva financí na nové rozpočtové určení daní

Setkání před Magistrátem města Ostravy organizuje SPOV Moravskoslezského kraje. Výsledkem pokojného setkání bude podpis listin, které budou předány poslancům. Reaguje na informační kampaň, zahajovanou městem Ostrava proti návrhu ministerstva. Dále je uveden dopis předsedy SPOV ČR starostům, ke stažení jsou články v tisku.
 
 
Spolek pro obnovu venkova ČR
Mgr. Eduard Kavala
předseda Spolku
Sekretariát: Bělotín 151, 753 64
Tel., fax: 581 612 100; E-mail: spov@belotin.cz
 
 
V Bělotíně 2. září 2011
 
 
Vážení předsedové krajských Spolků, starostové obcí, městysů, městeček a měst!!!
 
 
Boj o naše peníze začíná!
Karikování vědomého letitého okrádání části občanů formou nespravedlivého rozdělení daní – které ostravský primátor Kajnar v tisku nazval „pomalá smrt Ostravy“ - nesmíme dopustit. Krácení rozpočtu je rozhodně nepopulární krok, ale nebyly to malé obce, které si prolobovaly tuto nerovnost. A rozhodně to nebyla malá sídla, která před několika lety udusila jednání o narovnání této nespravedlnosti poté, co byla předsedou Senátu převzata Petice proti diskriminaci venkova a vůbec nic se nestalo ani poté, co k této problematice přijal Senát pozitivně-akceptační usnesení.
MF ČR v té době sdělilo, že společně vypočtená cifra 3,2 mld Kč, která je potřeba pro narovnání rozšiřující se propasti mezi velkými a malými, je pod rozlišovacími schopnostmi finančního centra země. Kde tehdy byli velcí? Copak necítili, že jde o zásadní a nadstranickou lumpárnu dělit občany do dvou kategorií? Názor SPOV ČR – akceptovaný všemi krajskými organizacemi a oficiálně podpořený Agrární komorou ČR, Asociací soukromého zemědělství, Zemědělským svazem ČR a Svazem českých a moravských spotřebních družstev COOP - je jednoznačný: „Návrh MF ČR na nové rozdělení RUD podporujeme.
Vynakládání peněz z městského rozpočtu (Ostrava) na matení veřejného mínění považujeme za nemravné a dokládající, že peněz je ve velkých kasách tolik, že se jimi dá zaplatit i nepravda (ala ceny dopravy, divadelních lístků, sportu atd.)
Nezbude tedy, než vyjet před úřad vlády a demonstrativně sdělit, že ministerský návrh navrhujeme vládou projednat a schválit. Pak nastane okamžik pravdy. Páni poslanci buď pochopí, že problém není stranický ani proti nikomu namířený, nebo budou muset ve svých městech, městysech a obcích vysvětlovat, proč okradli každoroční rozpočty měst, kde mají své voliče.
 
Mgr. Eduard Kavala
předseda Spolku
 
 
Ke stažení:
Kajnar: Ostravu čeká pomalá smrt, to nesmíme připustit! – 1. část, 2. část