SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

25. září 2013

Seminář "Studenti pro venkov" se vrací! Bude 25.-28. října.

Již dvanáctý ročník semináře "Studenti pro venkov" nechal na sebe čekat celé 3 roky. Věříme, že pro všechny mladé lidi se zájmem o rozvoj venkova, je dobrou zprávou, že se právě letos po delší odmlce vrací a rádi na něj zavítají do Spolkového domu ve Vlašimi. Stručnou pozvánku najdete zde, přihlášku je možno podat do 15. října.

 

"Seminář je postaven na aktivním zapojení mladých lidí do projektů, na možnosti sdílet zkušenosti z oblasti rozvoje venkova, venkovské turistiky a ochrany a tvorby krajiny," upřesňuje Eva Hájková, organizátorka semináře.

Letošní seminář se ponese v duchu tématu "Aby naše vesnice vzkvétala aneb oživení nabídky služeb a obnova veřejných prostranství vesnic za účelem zatraktivnění venkovského prostoru pro místní obyvatele i turisty". Konkrétní případové studie, kterými se budou účastníci semináře zabývat, budou pokrývat široké zájmové spektrum. Zatímco v mikroregionu Český Smaragd bude řešen koncept dopravní situace v Hulicích v souvislostí s dálnicí D1, v mikroregionu Blaník se účastníci semináře spolu s místními zaměří na úpravu a ozelenění náměstí v Načeradci.  V mikroregionu Želivka, jehož život je výrazně určován přítomností vodní nádrže na Želivce a dálnicí D1, se zase zaměříme na možnosti celkového turistického zatraktivnění regionu.

Účastníci navíc budou ke své práci inspirováni přednáškami odborníků – přednáškový blok se uskuteční v sobotu 26. října dopoledne v přednáškovém sále Spolkového domu a jsou na něj zváni nejen účastníci a spoluorganizátoři semináře, ale také další zájemci z řad veřejnosti.

Na letošní "Studenty" přislíbili účast Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně s tématem "Turistický potenciál venkovských oblastí" a Ing. Petr Šiřina z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích s přednáškou na téma "Úprava veřejných prostranství na venkově".

"Na semináři je úžasné, že umožní setkání. A to setkání všeho druhu - setkají se mladí lidé se společným zájmem o český venkov, i když každý s trochu jiným zaměřením, setkají se studenti s odborníky, s lidmi z praxe, s místní samosprávou, atd. Projekt propojuje několik institucí, které spolu třeba ještě nikdy nespolupracovali a nyní mají možnost začít", dodává Daniela Vítovská, organizátorka semináře.

Společně doufáme, že i letošní seminář bude velkým přínosem nejen pro účastníky, ale i pro partnerské organizace a že některé z nápadů a výsledků společného plánování v mikroregionech budou do budoucna zrealizovány stejně tak, jako v minulých letech.

Zájemci naleznou více informací, podrobný program a přihlášky na seminář na webových stránkách Spolkového domu www.spolkovydum.cz. Přihlašování je možné nejpozději do 15. října 2013 na emailové adrese vitovska.d@centrum.cz. Kapacita je omezena na 15 účastníků.

Seminář Studenti pro venkov XII. je pořádán za finančního přispění Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj, Svazku obcí Český smaragd, Blaník a Želivka a Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Autorem a realizátorem projektu je o.s. Podblanickem.

 

Ke stažení:

 

Pozvánka

Přihláška

 

Kontakt na organizátory:

 

Mgr. Eva Hájková

info@spolkovydum.cz

+420 737 505 605

 

Ing. Daniela Vítovská

vitovska.d@cenrum.cz