SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

8. května 2012

Připomínky k prioritám 4 a 5 do 9.5.2012

Podrobnosti o prioritách Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, pracovních skupinách MZe a harmonogramu projednávání programových dokumentů najdete zde. Pracovní skupina Přírodní zdroje bude jednat 10. 5. Vaše odpovědi k níže uvedeným otázkám, které budou východiskem pro diskusi, zašlete spolu s případnými připomínkami k podkladovým materiálům, které si můžete stáhnout na konci článku, do 9. 5. 2012 Ing. Milanu Benovi, CSc. (milan.bena@centrum.cz).
 
 

Otázky do diskuse:

1) Je dle vašeho názoru správně definovaná potřeby za jednotlivé oblasti? Máte připomínky ke SWOT analýzám?

2) Jak vnímáte potřebu podporovat ohrožené genetické druhy (platba na DJ) v rámci AEO čl. 29 (9)?

3) Jak hodnotíte zacílení AEO do prioritních oblastí?

4) Jak hodnotíte možnost podporovat výběrová kriteria v AEO v případě nedostatku peněz?

 

Podkladové materiály:

Souhrn z podkladových analýz za skupinu: Přírodní zdroje (priority 4 a 5)