SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

25. července 2012

Prezentace ze setkání ve Vlašimi 14. a 15. června 2012

Ke stažení prezentace z 10. celostátního setkání obcí, škol obnovy venkova a podobných vzdělávacích institucí a aktivit, uspořádaného o.s. Podblanicko ve spolupráci se SPOV Středočeského kraje.
 
 
P r o g r a m:

14. června 2012

Moderovaná diskuse o projektech ve Vlašimi a práci s veřejností

Prohlídky:
Mateřská škola Vorlina
Městský dům dětí a mládeže
Obnova historického centra Vlašimi
Spolkový dům v Trhovém Štěpánově
Farma Blaník a Farmapark
Naučná stezka do Kondrace
Farní Muzeum v Kondraci

15. června 2012

RNDr. Josef Postránecký (ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR) - "Rozvoj venkova v programovém období 2014-2020"

Ing. Jana Liberdová a Bc. Martina Stebelová (Třanovice služby, o. p. s) - "Podpora environmentální výchovy – projekt Zelené centrum v Třanovicích"

Ing. Daniela Vítovská (Ústav plánování krajiny, Lednice) – "Vzdělávání veřejnosti v oblasti krajinářské tvorby (příklad Průvodce parkem, Víkend otevřených zahrad)"

Ing. Petr Hienl (Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha) – "Postřehy ze zapojování mladých lidí do rozvoje venkovských oblastí"

Zuzana Veverková – "Škola lásky v rodině"

PhDr. Alena Bauerová – "Role klíčových hráčů v projektech"
 
Práce ve skupinách
- Analýza klíčových hráčů
- Jak vznikne místní akční skupina

Prezentace najdete také na webu Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova (www.ebfle.eu).