SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

8. dubna 2016

Prezentace ze semináře "Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje" 5. dubna 2016 v Senátu

 

Stav a perspektivy pozemkových úprav

Ing. Svatava Maradová, MBA (ústřední ředitelka SPÚ)


Činnost SPÚ v ochraně půdy

Ing. František Pavlík, Ph.D. (SPÚ)


Nástroje dotační politiky MZe k ochraně půdy v ČR a jejich aplikace v zemědělské praxi

Ing. Pavel Sekáč (náměstek ministra zemědělství)


Nástroje dotační politiky MŽP k ochraně půdy

Ing. Jiří Klápště (ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP)


Půda a voda v krajině

Ing. Jiří Hladík, Ph.D. (ředitel VÚMOP)


Voda je všude – co s ní?

RNDr. Petr Kubala (ředitel SVH)


Praktické zkušenosti z pohledu vlastníka/hospodařících subjektů

Ing. Jan Pešout (ASZ)