SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

20. října 2009

Předseda Spolku děkuje hejtmanům za podporu POV a žádá dodržení dohody a navýšení potřebných prostředků

Předseda Spolku pro obnovu venkova Mgr. Eduard Kavala poděkoval dopisem z 12. října t.r. hejtmanům krajů za dosavadní podporu Programu obnovy venkova. Hejtmany krajů Středočeského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Vysočiny a Zlínského, které z hlediska objemu pro tento program vyčleněných prostředků opomíjí potřeby obnovy a rozvoje našeho venkova, požádal o přehodnocení připravovaného rozpočtu na rok 2010.
 
V dopise Mgr. Kavala hejtmanům těchto krajů m.j. uvádí:
„Spolek pro obnovu venkova ČR byl informován, že v souvislosti s úspornými kroky Vašeho kraje se objevily také návrhy na výrazné snížení podpory obnovy našeho venkova a tedy také Programu obnovy venkova. Obracím se na Vás s žádostí o osvětlení této informace.
Zakladatelé Spolku pro obnovu venkova ČR byli u zrodu českého programu. Spolek byl také nositelem myšlenky soutěže „Vesnice roku v Programu obnovy venkova“. V letošním roce se uskutečnil již 15. ročník této soutěže, která je organizována před celostátním kolem na krajské úrovni (před vznikem krajů jsme používali dělení ČR podle pracovišť MMR).
Podtrhuji, že POV je stále platným vládním programem a byl ve vládě prosazen sociálně demokratickým ministrem profesorem Císařem. Tento Program nikdo nezrušil, jen po každoročních patáliích (snaze peníze použít jinde) jsme po vzniku krajů iniciovali přesun částky 520 mil. Kč do rozpočtu krajů, kde jak jsme dodnes přesvědčení, jsou lépe uhlídatelné.
Jelikož nebylo možné peníze tzv. účelově „omašličkovat“ bylo vydáno Prohlášení Asociace krajů ČR, které nám bylo dostatečnou garancí. Postupným vyjednáváním v krajích se situace v POV stabilizovala.
Krajské reprezentace pochopily, že stojí za to rozvíjet tento program i podporovat jeho výstavní skříň – každoroční soutěž.
Z přehledu, který jsme si zpracovali, bohužel vyplývá, že úsporná opatření hodlá osm krajů promítnout i do podpory POV, tj. jít objemově pod úroveň roku 2009, a pět krajů dokonce pod úroveň převedených financí do rozpočtu krajů, tj. pod výši roku 2004. To je alarmující.
Jste jistě dobře informováni, že ne vinou našeho Spolku zkrachovala jednání o novém RUD, od kterého jsme si slibovali narovnání ničím nepodložené diskriminace venkovských obcí.
Když k tomu (nebylo naplněno ani usnesení Senátu Parlamentu ČR reagující na Spolkovou petici proti diskriminaci venkova) připočteme fiskální dopad krize a nešťastné neuznání DPH v Programu rozvoje venkova v EAFRD je nasnadě, že počítáme s Programem obnovy venkova v krajích.
Žádám Vás proto, Vážený pane hejtmane, abyste společně s našimi krajskými reprezentanty ještě jednou problematiku zvážili a nepřipustili degradaci hnutí, které náš venkov posunulo o veliký kus kupředu.“
 
 
Přehled o dotacích POV v gesci MMR do roku 2003
 
rok
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002*)
2003
celkem
dotace v mil. Kč
100
220
202
250
480
484
521
508
745
831
4 341
*) od roku 2002 včetně odstraňování povodňových škod
 
V roce 2004 bylo o dotacích POV poprvé rozhodováno na úrovni krajů, a to v rámci globální dotace z českého rozpočtu. Od roku 2005 (po novele zákona o rozpočtovém určení daní) se vyčleňují prostředky pro POV v rámci rozpočtů krajů:
 
kraj
výpočet MF pro RUD
dotace 2004 skutečnost
2008
2009
výhled 2010
Středočeský
101 637
93 744
110 000
50 000
50 000
Jihočeský
55 210
54 775
67 000
70 000
70 000
Plzeňský*)
43 813
42 192
65 000

65 000

52 000
Karlovarský
9 202
15 167
20 500
23 300
15 500
Ústecký
27 814
28 712
30 000
33 000
25 000
Liberecký
16 730
15 247
21 539
11 000

11 000

Královéhradecký
39 316
39 074
45 000
50 000
25 000
Pardubický
40 048
38 048
53 393
54 500
53 000
Vysočina
69 431
68 475
69 000
80 000
69 000
Jihomoravský
50 086
49 813
65 000
75 000
80 000
Olomoucký
28 964
28 974
45 000
45 000
45 000
Zlínský
21 645
30 117
52 750
52 750
20 000
Moravskoslezský**)
16 104
16 037
27 634
35 651
32 000
celkem
520 000
520 375
671 816
645 201
547 500
*) dalších 16 000 tis. Kč bylo v roce 2004 použito pro venkov z vlastního programu kraje
**) dalších 22 877 tis. Kč bylo v roce 2004 použito pro venkov z vlastního programu kraje