SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

14. listopadu 2008

Pozvánka na seminář + "bleskové zprávy" z ÚZEI 12.11.2008

Ještě možno poslat (ti kdo tak ještě neučinili) návratku na seminář konaný ve Velkém přednáškovém sále ve Slezské 7, Praha 2 dne 18.11.2008 – viz pozvánka v příloze. K problematice jsou připraveny podrobné materiály s velkým množstvím konkrétních příkladů. Vzhledem k tomu, že v pondělí 17.11. je státní svátek, je třeba dodržet termín zaslání návratky, abychom mohli připravit pro účastníky materiály k semináři.
 

Příloha: Pozvánka ÚZEI (DOC)

Stručné informace z ÚZEI a odkazy na některé články týkající se venkovského prostoru:

1/ Příklad dobré spolupráce mezi MAS – krátká informace z pracovní cesty
http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?ids=0&ch=492&typ=1&val=86060

2/ Zpráva PROGRAMY ROZVOJE VENKOVA
Zpráva č. 3 Zdroj: SZIF
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt232|mo7480

3/ Možnosti financování projektů z OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PŘÍPRAVA PROJEKTU – odborný seminář
http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?enc=g307j3-6L848-4p93637&typ=1&val=85882 
Všechny fáze projektové přípravy Vašeho záměru, až po zpracování žádosti o spolufinancování projektu včetně všech povinných příloh.

4/ Schválené Žádosti o dotaci z PRV – opatření I.3.4.
http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?enc=g306j6-8L490-3p03775&typ=1&val=85691

5/ Materiály ze seminářů, které pořádala Agrární komora pod názvem „Jak začít podnikat v cestovním ruchu, jak podnikání v cestovním ruchu rozvíjet“ naleznou zájemci o tuto problematiku na - http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt75|mo7119

6/ Dne 10.12.2008 proběhne v Praze akce s názvem „Praktické zkušenosti s čerpáním z evropských fondů“, který se uskuteční 10.12.2008 v Kongresovém centru IKEM v Praze a je pro účastníky zdarma.
Bližší informace naleznete na www.msf.cz nebo můžete konkrétní dotaz zaslat na e-mailovou adresu v.strnadova@msf.cz

7/ Dne 31.12.2008 končí uzávěrka nominací potravinářských produktů do soutěže „Česká biopotravina roku“. Pokud znáte ve svém okolí výrobce, jehož produkt by se z Vašeho hlediska měl této soutěže určitě zúčastnit, podívejte se na stránky http://www.biopotravinaroku.cz 

8/ Příklad zajímavého informačního portálu pro „venkovany“: www.smart-web.cz/smarv/file.php?nid=6061&oid=1126051

9/ Proběhla mezinárodní konference k problematice zemědělství a rozvoji venkovu. Bližší informace naleznete na http://www.cefres.cz/cz/pdf/zemed.pdf , popřípadě je možno požádat o bližší informace o jednotlivých příspěvcích paní Prof. Marie-Claude Maurel (maurel@cefres.cz), která je ředitelkou pořádající společnosti.Ing. Jana Bačkovská, ÚZEI Praha
Tel.: 227 010 283