SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

16. listopadu 2011

Přesun termínu valné hromady SPOV ČR na 20. prosince 2011

Prezidentská kancelář dnes dopoledne přesunula termín setkání pana prezidenta Václava Klause s vítěznými starosty soutěže Vesnice roku 2011 z původně plánovaného čtvrtku 8. prosince na úterý 6. prosince. Zmíněná akce se neobejde bez účasti předsedy Spolku, stejně tak jako volební valná hromada. Proto byl termín valné hromady z původně plánovaného úterý 6. prosince přesunut na úterý 20. prosince.
 
 
Volební valná hromada Spolku se uskuteční 20. 12. 2011 od 9.00 hodin v prostorách Jednacího sálu Ministerstva zemědělství ČR na Těšnově, Praha 1 - I. poschodí.
 
Původní program zůstává:
 
1.              Schválení programu jednání
2.              Schválení složení návrhové, volební a mandátové komise
3.              Schválení ověřovatele zápisu
4.              Zpráva předsednictva o činnosti SPOV ČR za období 2008 - 2011, včetně zprávy o plnění usnesení přijatých na předchozí VH – Mgr. Kavala
5.              Zpráva pokladníka – Ing. Harnová
6.              Zpráva revizní komise – Ing. Krušková
7.              Návrhy členů do předsednictva 2011 – 2014
8.              Volba předsednictva na období 2011 – 2014
9.              Návrh a schválení jednacího řádu na období 2011 – 2014
10.          Termínový kalendář jednání a návrh plánu činnosti SPOV ČR v r. 2012 – Mgr. Kavala
11.          Rozpočet na rok 2012 – Mgr. Kavala
12.          Různé
  
Po skončení jednání valné hromady proběhne jednání nového předsednictva s volbou předsedy a místopředsedů na léta 2011 – 2014.