SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

19. září 2012

Plánovaná reforma veřejné správy ohrožuje fungování menších měst a obcí

Účastníci semináře "Veřejná správa - součást života měst a obcí" 11. září 2012, který svolal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, považují současný návrh "Koncepce dokončení reformy veřejné správy" za nepřipravený a ohrožující fungování veřejné správy zejména na menších městech a obcích. Negativní stanovisko k plošnému rušení stavebních úřadů na semináři shodně vyjádřili ve svých vystoupeních předseda SMO ČR Ing. Dan Jiránek, předseda SMS ČR Ing. Josef Bartoněk a Ing. arch. Jan Florian, člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR.
 

K dispozici jsou:

Koncepce dokončení reformy veřejné správy, předložena vládě ČR v červnu 2012, dosud nebyla projednána

Analýza aktuálního stavu veřejné správy, vzata na vědomí vládou ČR v usnesení č. 924 z 14.12.2011

Tisková zpráva a závěry ze semináře

Video z tiskové konference po ukončení semináře

 

Program semináře s odkazy na prezentace

Zahájení

Ing. Ivo Bárek, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR

Karel Šebek, místopředseda Výboru – moderace semináře

 

Samospráva a státní správa z pohledu historika

Mgr. Michal Sejk, Státní okresní archiv Benešov

 

Koncept střediskových obcí v 70 letech minulého století

Ing. Jan Slabý, starosta města Neveklov

 

Hledání optimálního modelu výkonu státní správy a samosprávy od roku 1990 do dnešních dní

JUDr. Miloš Matula, CSc., zástupce Ministerstva vnitra ČR

 

Koncepce dokončení reformy veřejné správy

RNDr. Marika Kopkášová, zástupce Ministerstva vnitra ČR

 

Stanovisko Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR

Ing. Dan Jiránek, předseda SMO ČR

Ing. Josef Bartoněk, předseda SMS ČR

 

Diskuse

Antonín Lízner, člen představenstva SMO

Mgr. Pavel Drahovzal, starosta Velkého Oseka

Ing. arch. Jan Florian, člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR

(odkaz na průzkum stavebních úřadů)

a další

 

Závěry

 

Účastníci semináře

Upozorňují
na „Programové prohlášení vlády“ zejména kapitolu „Veřejná správa a eGovernment“ a konstatují, že navržená „Koncepce dokončení reformy veřejné správy“ je v rozporu s obsahem tohoto programového prohlášení.

Upozorňují
na nutnost změny stanovení výše příspěvku na výkon státní správy ve smyslu zohlednění velikosti území, počtu obyvatel a zejména výkonu.

Považují
reformu ústřední státní správy za nedílnou součást reformy veřejné správy.

Považují
současný návrh „Koncepce dokončení reformy veřejné správy“ za nepřipravený a ohrožující fungování veřejné správy zejména na menších městech a obcích.

Navrhují
aby novému zpracování koncepce dokončení reformy veřejné správy včetně reformy ústřední státní správy předcházelo ve shodě s programovým prohlášením vlády vypracování koncepce optimálního uspořádání veřejné správy, jako odborného rámce pro dokončení reformy veřejné správy.

Navrhují
odložit přepracování a následné projednání dokončení reformy veřejné správy až do doby po širším projednání koncepce optimálního uspořádání veřejné správy.

Žádají
senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, aby se závěry semináře zabýval.

 

Související články

Svaz měst a obcí ČR: NE navrhované reformě veřejné správy!

SMS ČR zásadně odmítá omezování služeb ve venkovském prostoru

Bude hůř – ujišťování, že nebude zrušen ani jediný stavební úřad jsou jen plané sliby, vládě předloží MV ve shodě s MMR něco zcela jiného? (27.6.2012)