SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

12. května 2015

Odešla Lída Krušková

V sobotu 9. května 2015 ve věku nedožitých 78 let zemřela zakládající členka Spolku pro obnovu venkova ČR, dlouholetá předsedkyně revizní komise Spolku a zakladatelka hnutí Pampeliška Ing. Ludmila Krušková. Poslední rozloučení se bude konat v pátek 15. května 2015 ve 13:20 hodin v malé obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

 

 

Ludmila Krušková, rozená Novotná, se narodila 15. května 1937 na Nové Vsi u Loun. 2 roky žila s rodiči v Lounech a pak se přestěhovali do Nymburka, kde otec získal lepší práci. V Nymburce chodila do dívčí školy, v Poděbradech absolvovala zemědělskou školu. Pak nastoupila na umístěnku na státní statek Mladá Boleslav, kde pracovala jako agronomka. Po určité praxi přijala místo v agro-laboratoři ve Strojní traktorové stanici v Šibicích, na okrese Nymburk. Tato laboratoř zasílala vzorky semen na testování do Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha-Ruzyně, kde jí nakonec nabídli práci. Při zaměstnání vystudovala dálkově s vyznamenáním vysokou školu zemědělskou na agro-fakultě. V roce 1970 se vdala za Kristiána Kruška. Z výzkumného ústavu odchází a nastupuje do Komenia, kde se věnuje učebnicím zaměřeným na ekologickou výchovu pro školy.


Spolu s Ing. Dejmalem a Ing. Kvasničkovou stála u zrodu Spolku pro obnovu venkova. S ní také založila v roce 1994 klub Pampeliška, který po vzoru kanadského 4-H od roku 1995 organizuje mládež především z venkova, ale i měst, a vede ji k rozvíjení svých zájmů, soustavné a soustředěné práci, spolupráci s ostatními a učí být dobrými vítězi i statečnými poraženými. Každoročně organizovala Národní přehlídky, na kterých děti a mládež, členové jednotlivých klubů, prezentovali svou celoroční práci. První přehlídka se uskutečnila v roce 1995 v Humpolci za působení starosty Svatopluka Veroňka. Letos se uskuteční v Modré – obci současného předsedy Pampelišky a starosty Mirka Kovaříka.


Pampeliška, stejně jako hnutí 4-H (Head-Heart-Hands-Health, v překladu: hlava, srdce, ruce, zdraví) si klade za cíl:

  • Cvičit hlavu k myšlení, plánovat a vymýšlet nové projekty a hodnotit je.

  • Vést srdce k laskavosti, pochopení a pravdě. Spolupracovat s ostatními, učí se být dobrými vítězi a statečnými poraženými.
  • Trénovat ruce k užitku, být užitečný a obratný.
  • Chránit a udržovat své zdraví pro lepší život svůj, klubu, obce, země.

Lída Krušková se již od mládí až do pozdního věku věnovala sportu. Jako dítě chodila do Sokola, hrála tenis a dobře bruslila. Po dobu studií na zemědělské škole hrála za školní družstvo volejbal. Byla členkou poděbradského vodáckého klubu. Největší její láskou bylo lyžování, horská turistika, plavání a cyklistika. Ráda cestovala, chodila do divadel a na koncerty. Vše co dělala, dělala s nadšením a maximálním nasazením. Pro druhé by se rozkrájela. Byla velmi obětavá a nikdy neodmítla pomoc druhému.