SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

17. prosince 2012

Obce usilující o energetickou soběstačnost zakládají svůj klub

Pět obcí na Nymbursku, členů místní akční skupiny Mezilesí, se dohodlo na zpracování společného Akčního plánu udržitelné energetiky. Budou základem klubu podobně orientovaných venkovských obcí a regionů? Chcete se připojit?
 


Starostové obcí Kněžice, Chroustov, Záhornice, Chotěšice a Sloveč se 10. prosince 2012 v Kněžicích dohodli na podpisu Úmluvy starostů a primárotů (Paktu starostů) a přistoupení k Síti malých venkovských obcí, usilujících o energetickou soběstačnost (RURENER).

Začátkem roku 2013 začnou připravovat Akční plán udržitelné energetiky (Sustainable Energy Action Plans - SEAP) s cílem snížit na svém území emise CO2 o více než 20 % do roku 2020 a zahájit cestu ke stoprocentnímu využívání obnovitelných zdrojů energie při pokrývání svých energetických potřeb.

Zapojí se tak do evropského projektu "Towards 100 % RES rural communities" (Venkovské komunity na cestě k 100 % obnovitelných zdrojů energie), jehož realizaci v rámci českého venkova podporuje také Spolek pro obnovu venkova ČR. K projektu se může připojit každá obec, mikroregion nebo místní akční skupina. 

Starostové jmenovaných obcí založí při Spolku pro obnovu venkova ČR klub RURENER, jehož členy se mohou stát venkovské obce – členové i nečlenové Spolku, mikroregiony či MAS, které mají o danou problematiku zájem. Více informací  může poskytnout po věcné stránce Karel Merhaut (Liga ekologických alternativ), tel. 723 573 738, mail: lea@ecn.cz nebo po organizační stránce Ing. arch. Jan Florian, tel. 733 607 513, mail: ing.florian@gmail.com.


Jestliže Vás tato problematika zajímá, přihlaste se nezávazně prostřednictvím našem systému "hlasování" do Klubu RURENER kliknutím na "ANO", v opačném případě klikněte "NE". Způsob jeho fungování si zájemci dohodnou později. V rámci projektu "Venkovské komunity na cestě k 100 % obnovitelných zdrojů energie" bude možné nejprve nabídnout odbornou pomoc při zpracování Akčních plánů udržitelné energetiky.

Výsledky hlasování

  předsednictvo členové - obce členové - ostatní sympatizanti návštěvníci výsledky *)
ANO 1 11 3 0 46 61
NE 0 2 2 0 18 22

*) Celkový výsledek je vypočten jako součet hlasů všech skupin. Členové a sympatizanti hlasují pomocí mailů, které jim jsou zasílány při spuštění hlasování. Správu mailových skupin zajišťuje ing. arch. Jan Florian (mail ing.florian@gmail.cz).