SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

13. května 2012

O dotacích z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova rozhodnuto

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svém webu přehledy žádostí podle jednotlivých dotačních titulů z rozlišením na doporučené a nedoporučené tak, jak je schválil ministr pro místní rozvoj rozhodnutím č. 62/2012.
 
 
Přehledy ve formátu xls ke stažení:
 
Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
Dotační titul č. 5 - Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti
 
Zdroj: http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-regionu-v-roce-2012/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova