SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

23. března 2010

Největší nezaměstnanost je v MAS Uničovsko

Prostřednictvím webu Národní sítě MAS ČR se můžete dostat k přehledu LEADER regionů (www.nsmascr.cz – NS MAS ČR – Přehled LEADER regionů), který obsahuje socioekonomické ukazatele 160 regionů. Samostatně lze vytřídit členy NS MAS ČR a regiony podporované ze IV. osy Plánu rozvoje venkova. Údaje jsou on-line aktualizovány přímo jednotlivými regiony.
 
MAS/sdružení
Kraj  (podle sídla MAS)
Nezaměst- nanost (%)  k 31.12.2009
Počet obyvatel
 Výměra (ha)
Hustota (ob./ km2)
Olomoucký
21,0
10 528
15 062,78
69,89
Moravskoslezský
18,6
11 781
31 677,62
37,19
Moravskoslezský
17,7
17 277
52 990,52
32,60
Ústecký
17,6
21 157
24 882,91
85,03
Liberecký
17,5
24 888
34 900,59
71,31
Ústecký
17,5
55 291
35 490,44
155,79
Pardubický
17,4
27 201
41 728,93
65,18
Jihomoravský
17,3
43 564
34 205,85
127,36
Moravskoslezský
17,1
28 832
28 986,51
99,47
Zlínský
17,0
16 356
28 812,65
56,77
Jihomoravský
16,8
33 338
48 374,17
68,92
Plzeňský
16,6
28 096
73 998,46
37,97
Ústecký
16,6
18 903
32 087,41
58,91
Zlínský
16,5
16 428
24 962,31
65,81
Olomoucký
16,2
18 727
18 840,45
99,40
Moravskoslezský
16,2
18 153
41 363,84
43,89
Liberecký
16,0
26 232
24 442,46
107,32
Zlínský
15,9
16 304
16 442,69
99,16
Olomoucký
15,9
16 046
14 105,21
113,76
Olomoucký
15,9
16 329
21 575,10
75,68
Vysočina
15,6
14 480
34 829,00
41,57
Olomoucký
15,5
41 404
71 895,71
57,59
Olomoucký
15,4
50 441
67 204,75
75,06
Zlínský
15,1
11 612
16 550,61
70,16
Jihomoravský
15,0
22 822
45 314,92
50,36
Jihomoravský
14,9
60 101
48 272,97
124,50
Vysočina
14,9
14 318
37 553,30
38,13
Karlovarský
14,8
11 488
56 978,55
20,16
Ústecký
14,8
52 439
65 032,46
80,64
Jihomoravský
14,5
16 619
14 758,21
112,61
Vysočina
14,4
15 674
23 381,94
67,03
Olomoucký
14,3
10 451
20 668,51
50,56
Zlínský
14,2
13 016
17 668,38
73,67
Ústecký
14,1
12 972
3 903,65
332,30
Jihomoravský
14,1
20 372
27 086,73
75,21
Vysočina
14,1
13 327
20 293,92
65,67
Pardubický
13,9
31 132
33 981,46
91,61
Olomoucký
13,9
12 528
14 632,28
85,62
Olomoucký
13,9
10 710
16 303,06
65,69
Ústecký
13,6
63 055
68 050,97
92,66
Vysočina
13,4
15 243
33 097,67
46,05
Karlovarský
13,4
66 525
142 688,19
46,62
Vysočina
13,4
14 383
23 302,28
61,72
Zlínský
13,3
26 184
26 478,13
98,89
Jihomoravský
13,3
17 811
18 809,34
94,69
Moravskoslezský
13,3
34 892
31 199,29
111,84
Zlínský
13,3
22 130
22 956,55
96,40
Liberecký
13,2
22 960
21 267,21
107,96
Ústecký
12,9
13 567
19 185,41
70,72
Karlovarský
12,9
91 884
68 272,99
134,58
Olomoucký
12,9
15 353
13 425,36
114,36
Vysočina
12,8
36 983
51 970,13
71,16
Jihomoravský
12,6
34 073
33 694,99
101,12
Karlovarský
12,6
35 292
32 617,59
108,20
Zlínský
12,6
16 426
16 812,65
97,70
Vysočina
12,5
40 661
61 096,34
66,55
Liberecký
12,3
42 973
87 759,19
48,97
Olomoucký
12,1
12 336
11 753,48
104,96
Olomoucký
12,0
35 255
29 293,18
120,35
Zlínský
12,0
13 379
20 407,53
65,56
Jihomoravský
12,0
36 421
37 097,11
98,18
Plzeňský
11,9
14 372
16 882,96
85,13
Liberecký
11,8
35 717
42 496,99
84,05
Zlínský
11,8
12 188
10 052,75
121,24
Středočeský
11,8
14 431
18 909,59
76,32
Vysočina
11,7
11 080
27 123,94
40,85
Zlínský
11,7
13 782
12 314,18
111,92
Jihočeský
11,6
29 655
51 437,70
57,65
Plzeňský
11,6
59 799
146 946,69
40,69
Vysočina
11,5
14 033
19 664,30
71,36
Moravskoslezský
11,5
87 981
85 322,37
103,12
Pardubický
11,4
27 687
28 281,01
97,90
Pardubický
11,3
51 920
49 238,15
105,45
Olomoucký
11,3
26 964
25 055,56
107,62
Pardubický
11,2
22 057
25 840,75
85,36
Jihomoravský
11,2
24 493
28 855,94
84,88
Vysočina
11,1
10 936
16 261,57
67,25
Moravskoslezský
11,1
67 321
30 752,32
218,91
Středočeský
11,1
24 529
35 476,97
69,14
Královéhradecký
11,0
24 110
33 926,56
71,07
Plzeňský
10,8
17 516
58 642,14
29,87
Jihomoravský
10,8
42 686
51 666,94
82,62
Liberecký
10,8
24 002
30 366,80
79,04
Zlínský
10,8
32 195
19 808,25
162,53
Královéhradecký
10,8
21 501
25 197,15
85,33
Olomoucký
10,7
16 900
42 402,62
39,86
Královéhradecký
10,7
17 166
25 938,59
66,18
Liberecký
10,7
19 706
17 750,27
111,02
Pardubický
10,7
29 607
39 399,45
75,15
Ústecký
10,6
38 990
32 027,72
121,74
Olomoucký
10,6
12 613
10 979,83
114,87
Olomoucký
10,6
23 607
20 381,64
115,82
Zlínský
10,5
12 735
15 408,94
82,65
Plzeňský
10,5
11 728
31 711,66
36,98
Středočeský
10,5
30 510
68 573,04
44,49
Olomoucký
10,5
13 496
12 950,59
104,21
Pardubický
10,5
39 548
43 545,81
90,82
Olomoucký
10,5
34 823
32 535,24
107,03
Moravskoslezský
10,4
37 367
45 165,27
82,73
Vysočina
10,1
12 950
12 880,45
100,54
Karlovarský
10,0
50 787
72 301,85
70,24
Středočeský
10,0
51 200
56 893,52
89,99
Středočeský
10,0
21 956
12 983,63
169,11
Královéhradecký
10,0
26 289
31 340,00
83,88
Jihočeský
9,9
9 042
31 920,10
28,33
Jihočeský
9,9
19 668
20 930,48
93,97
Středočeský
9,9
15 194
27 433,73
55,38
Pardubický
9,8
37 653
43 451,18
86,66
Vysočina
9,7
12 037
15 218,55
79,09
Liberecký
9,7
13 028
13 476,22
96,67
Královéhradecký
9,6
30 809
29 677,28
103,81
Zlínský
9,6
11 427
14 501,64
78,80
Středočeský
9,6
38 149
45 746,18
83,39
Středočeský
9,6
52 661
82 272,07
64,01
Zlínský
9,5
22 011
20 780,06
105,92
Jihočeský
9,5
11 313
23 976,62
47,18
Jihočeský
9,5
21 884
46 981,07
46,58
Jihočeský
9,4
26 481
78 539,34
33,72
Středočeský
9,4
21 612
43 718,92
49,43
Plzeňský
9,4
74 654
144 218,59
51,76
Středočeský
9,4
30 863
32 374,16
95,33
Královéhradecký
9,3
43 637
37 292,17
117,01
Jihočeský
9,3
15 831
33 649,01
47,05
Středočeský
9,2
24 801
36 813,74
67,37
Pardubický
9,2
20 084
28 440,86
70,62
Plzeňský
9,2
12 778
33 228,43
38,46
Jihomoravský
9,2
45 275
30 979,09
146,15
Vysočina
9,1
16 866
21 548,30
78,27
Jihočeský
9,1
41 577
45 777,58
90,82
Jihočeský
8,9
18 822
38 508,81
48,88
Královéhradecký
8,9
13 558
25 174,10
53,86
Středočeský
8,9
67 649
49 614,41
136,35
Pardubický
8,8
21 127
19 231,66
109,86
Zlínský
8,8
18 023
15 697,61
114,81
Královéhradecký
8,8
40 276
48 525,13
83,00
Jihočeský
8,8
19 318
59 779,44
32,32
Plzeňský
8,7
30 105
80 786,31
37,26
Moravskoslezský
8,6
34 188
25 840,84
132,30
Královéhradecký
8,5
24 573
37 425,42
65,66
Vysočina
8,5
32 211
73 413,04
43,88
Královéhradecký
8,4
29 232
27 560,00
106,07
Jihočeský
8,1
14 167
26 241,24
53,99
Středočeský
8,0
34 946
25 270,31
138,29
Pardubický
7,7
16 684
20 712,25
80,55
Jihočeský
7,7
28 104
65 007,80
43,23
Středočeský
7,6
26 677
30 050,02
88,78
Královéhradecký
7,5
27 609
27 385,54
100,82
Plzeňský
7,5
48 539
53 753,77
90,30
Vysočina
7,2
23 576
29 568,66
79,73
Jihočeský
7,0
26 530
44 620,42
59,46
Královéhradecký
7,0
30 339
28 094,26
107,99
Jihočeský
7,0
12 426
26 628,59
46,66
Liberecký
6,9
20 391
26 396,74
77,25
Jihočeský
6,8
21 604
38 736,99
55,77
Královéhradecký
6,3
22 906
26 123,65
87,68
Středočeský
6,2
11 029
11 905,63
92,64
Středočeský
6,1
92 270
127 435,21
72,41
Středočeský
6,0
51 075
41 333,07
123,57
Jihočeský
5,7
20 452
32 092,41
63,73
Středočeský
4,3
43 906
25 860,76
169,78
Souhrnné údaje (160 regionů)
Nezaměst-nanost (%)
Počet obyvatel
 Výměra (ha)
Hustota (ob./ km2)
Celkem
11,0
4 388 103
5 831 441,22
75,25
Průměrný region
 
27 426
36 447,00
 
Česká republika
11,7
10 463 052
7 883 157,00
132,73
Regiony Leader v % v ČR
 
42
73,97
 
Obce <= 25000 obyv.
11,1
6 244 102
7 513 983,00
83,10
Regiony Leader v % do 25 000 obyv.
 
70
77,61