SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

29. srpna 2011

Národní konference Venkov 2011 proběhne v termínu 14. až 16.11.2011 na Sedlčansku a Sedlecko-Prčicku

Národní konference Venkov 2011 proběhne v termínu 14. až 16.11.2011 na Sedlčansku a Sedlecko-Prčicku

Konference navazuje na předchozí v roce 2009 v Holešově a 2010 v Lázních Bělohrad. Pořadatelem je Spolek pro obnovu venkova ČR. Kromě tradičních gestorů konference Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR budou dalšími partnery Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo dopravy ČR.

 
 
Vážení přátelé,

v Českých Budějovicích postupně doznívá letošní výstava Země živitelka a s podzimem na krku se v krajích rozbíhají další akce, hodnotící naši práci na venkově. Jedním z vrcholů podzimu bude Národní konference Venkov 2011.

Národní konference Venkov 2011 proběhne v termínu 14. až 16.11.2011 na Sedlčansku a Sedlecko-Prčicku ve Středočeském kraji.

Konferenci přislíbil zahájit ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa osobně, přislíbil zúčastnit se podstatné části jejího jednání a bude-li to jen trochu možné, ukončit ji a dát tak jejím závěrům formální závaznost.

Formát konference bude obdobný, jako v roce 2009 v Holešově, s tím, že kromě již tradičních gestorů konference, tedy Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR budou dalšími gestory a partnery Ministerstvo životního prostředí ČR (účast a participace projednána s ministrem Ing. Tomášem Chalupou) a Ministerstvo dopravy ČR.

Je nabíledni a samozřejmé, že zásadním a tradičními parterem i spolupořadatelem konference bude NS MAS ČR, její KS MAS Středočeského kraje a jednotlivé MAS, Středočeský kraj, ASZ ČR, AK ČR a další partneři.

Poznamenejte si, proto prosím, termín konání do svých diářů.

Národní konference Venkov 2011, Sedlčansko a Sedlecko-Prčicko, 14. až 16.11.2011.

S přáním hezkého dne

Radomír Hanačík
předseda
Spolku pro obnovu venkova
Středočeského kraje
 
 
Upoutávka k Sedlčansku
  

 Krajina na Sedlčansku
 
Radnice Prčice