SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

29. března 2010

Monitorovací výbor EAFRD: Další výzva v PRV pro III. osu nebude na podzim, ale až v roce 2011!

Situací v Programu rozvoje venkova se zabýval na svém jednání 25. března 2010 nejvyšší orgán programu Monitorovací výbor EAFRD. Po zhodnocení dosavadního čerpání III. osy a konstatování nepoměru mezi podanými a schválenými žádostmi odsouhlasil, že letos na podzim nebude pro obce vyhlašována III. osa. „Vzhledem k tomu, že v minulosti byla opatření III. osy přezávazkována a do konce plánovacího období v roce 2013 zbývá už jen o něco málo více než jedna roční alokace, rozhodl monitorovací výbor, že letos na podzim nevyhlásí výzvu pro obce, ale až v roce 2011,“ uvedl místopředseda SPOV Radan Večerka. „Jedním z podstatných argumentů byla také skutečnost, že na podzim jsou komunální volby a peníze ve třetí ose by měly být ponechány také pro zastupitelstva, která přijdou po volbách,“ vysvětlil Večerka.

 

Situací v Programu rozvoje venkova se zabýval na svém jednání 25. března 2010 nejvyšší orgán programu Monitorovací výbor EAFRD. Po zhodnocení dosavadního čerpání III. osy a konstatování nepoměru mezi podanými a schválenými žádostmi odsouhlasil, že letos na podzim nebude pro obce vyhlašována III. osa. „Monitorovací výbor schválil připravené změny pravidel pro různá opatření. Zásadním bodem pak bylo schvalování plánu výzev pro rok 2010 a bylo to bouřlivé jednání,“ informoval místopředseda SPOV ČR Radan Večerka, který je za Spolek v monitorovacím výboru.

„Vzhledem k tomu, že v minulosti byla opatření III. osy přezávazkována a do konce plánovacího období v roce 2013 zbývá už jen o něco málo více než jedna roční alokace, rozhodl monitorovací výbor, že letos na podzim nevyhlásí výzvu pro obce, ale až v roce 2011,“ uvedl Radan Večerka. „Jedním z podstatných argumentů byla také skutečnost, že na podzim jsou komunální volby a peníze ve třetí ose by měly být ponechány také pro zastupitelstva, která přijdou po volbách,“ vysvětlil Večerka. Jedním dechem však dodal, že se budou hledat způsoby, jak navýšit prostředky do III. a IV. osy. „Monitorovací výbor zřídil pracovní skupinu, která bude řešit realokaci PRV a hledat možnosti navýšení III. a IV. osy,“ uvedl Večerka.

„Ministerstvo zemědělství by pak mělo navrhnout dalším resortům, aby se prostřednictvím metody Leader rozdělovaly peníze žadatelům i v dalších programech,“ potvrdil jeho informace další člen monitorovacího výboru, předseda Národní síť MAS František Winter. Ten přivítal i schválení připravené změny pravidel pro projekty spolupráce v IV. ose a ocenil stále širší povědomí členů monitorovacího výboru o významu místních akčních skupin, a to i za přítomnosti zástupce DG Agri z Bruselu.

Výstupy monitorovacího výboru ocenil i předseda Spolku Eduard Kavala. Ocenil, že dohodu Spolku a Svazu města a obcí (SMO) podržet ministerstvo zemědělství, že nevypíše na podzim III. osu podpořili i zástupci Asociace krajů a dalších profesních organizací. „Do podzimu je potřeba nestresovat starosty s PRV. Měli by se dobře připravit na komunální volby,“ uvedl Kavala.

            Radan Večerka, který zastupuje SPOV, upozornil, že monitorovací výbor se rovněž zabýval snížením administrativní zátěže pro žadatele. „Je potřeba pomoci malým obcím, které ani nepodávají projekty, protože nezaplatí pomocníky, kteří by jim s nimi pomohli,“ uvedl Večerka. Dodal, že ministr zemědělství Šebesta požádal ředitele SZIF o kroky, které by vedly ke snížení administrativy, což má posoudit zřízená pracovní skupina monitorovacího výboru. Ta by se měla zabývat i návrhem zvýšení alokace pro III. a IV. osu a možností vypsání poptávkového řízení na další platební agenturu (např. banku) pro řešení části Programu rozvoje venkova i do budoucna. Večerka zmínil, že  ke snížení administrativy přispěje i novela zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.

TSu