SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

3. března 2012

Ministr ŽP slíbil pokračovat v Programu pro vítěze Zelená stuha

Obavy ze zániku Programu pro vítěze Zelená stuha a Zelená stuha ČR v rámci soutěže Vesnice roku byly liché. Předseda SPOV ČR, pan Mgr. Eduard Kavala, se 10. února písemně dotázal ministra životního prostředí, pana Mgr. Tomáše Chalupy, zda je pravdou, že jeho ministerstvo hodlá zmíněný Program zrušit.
 
Pokud by tuto informaci ministr Chalupa potvrdil, znamenalo by to, že by již nebyly finančně pokryty ani poukazy pro obce oceněné Zelenou stuhou v roce 2011.
Dne 29. února přišla předsedovi Kavalovi písemná odpověď, z níž citujeme následující: "Mohu Vás ujistit, že Ministerstvo životního prostředí tuto podporu ze svého rozpočtu zajistí... Soutěž Vesnice roku vnímám jako velmi významný, široce zaměřený, dlouhodobý, živý a stále se rozvíjející meziresortní projekt podporující svébytné postavení českého venkova a jeho vyrovnané sociální, ekonomické i environmentální parametry. O našem zájmu i nadále se podílet na soutěži Vesnice roku, garantovat ocenění Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí a zajišťovat dotační podporu oceněným obcím jako výraz uznání jejich dobré práce v dané oblasti jsem informoval také ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského."