SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

22. ledna 2014

Mezinárodní konference "Vize evropského venkova 2020. Krize - změny - příležitosti"

Mezinárodní konference "Vize evropského venkova 2020. Krize - změny - příležitosti"

Cílem konference, kterou pořádá Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice společně s polskými partnery 6.–7. března ve Wroclavi v kongresovém centru Pawlowice, je vyjasnit a prodiskutovat budoucí problémy evropských venkovských regionů z pohledu odborníků a zainteresovaných stran.

Vložné 85 Euro bez ubytování, 110, 150 nebo 180 Euro s ubytováním (podle kvality hotelu). Přihlášky on-line do 17. února 2014, pokud možno dříve – do 6. února je rezervováno ubytování.

 

 

Klíčové otázky rozvoje venkovských obcí, které budou diskutovány:
- demografické změny,
- obchod / regionální přidané hodnoty,
- změna klimatu / energie,
- územní plánování / rozvoj krajiny a osídlení,

- spolupráce / síťování jako řešení splňující měnící se podmínky a postupy v různorodé Evropě. 

 
Podrobný program a další informace najdete v pozvánce.

  

Ke stažení:

Německá verze pozvánky