SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

7. dubna 2018

Má vlast cestami proměn 2018

V článku najdete informaci o letošní putovní výstavě včetně toho, jak na internetu podpořit jednotlivé proměny. Více pak na www.cestamipromen.cz. Od jejího vzniku je SPOV ČR jejím partnerem a podporovatelem. Hlavním pořadatelem je Asociace Entente Florale CZ, od jejíž ředitelky a iniciátorky Ing. Drahomíry Kolmanové se dozvíte další podrobnosti 14. dubna od 8 hodin na ČRo 2 v rozhovoru s Jirkou Holoubkem a také 12. nebo 13. května v Country rádiu.

Letos se slavnostní veřejná vernisáž výstavy uskuteční na Vyšehradě v Praze v sobotu 19. května v 11 hodin. Vernisáž probíhá celý den – můžete si užít stánky s řemeslnými výrobky, regionálními pochutinami a koncerty. Na Vyšehradě výstava zůstane měsíc. Poté se rozjede do různých koutů České republiky a takto putuje celý rok.
 


Zapomenuté, rozbité a zničené … a proměněné 

Výstava Má vlast cestami proměn vypráví o snaze lidí přetvořit své okolí v krásnější místo.  Vypráví o lásce ke svému okolí, vlasti i naší historii.

Zapomenuté, rozbité a zničené. Tak často končily velké i malé památky naší vlasti. Ale někdy, a v poslední době čím dál častěji, se objeví člověk nebo skupina lidí, kteří se rozhodnou současný stav změnit. Křížky u cest, kapličky, kostely, parky a hřbitovy, ale třeba i místa, kde si mohou hrát děti. Všude tam přichází s obnovou nový život.

Národní putovní výstava Má vlast cestami proměn již 9 let představuje lidem po celé republice místa, která prošla proměnou, a také ty, kteří za jednotlivými projekty stojí. Ukazuje, že při láskyplném a zodpovědném přístupu ke svému okolí, kraji i celé vlasti se dá mnohé změnit. Výstava je především poděkováním autorům proměn, ale doufejme, že i inspirací pro ostatní. A mimo jiné také skvělým rádcem, kam na výlety…

V současné chvíli najdete průřezovou kolekci s vybranými proměnami ze všech krajů na pražském Smíchově v Království železnic. Krajské kolekce můžete shlédnout v Litoměřicích na Mírovém náměstí, v Olomouci a v Karlových Varech na krajských úřadech, na hradě Svojanově a také v ostravské Moravskoslezské vědecké knihovně. Všude ji můžete navštívit do 30. 4. 2018. Do tohoto data také hlasujte pro svou nejoblíbenější proměnu 9. ročníku na http://cestamipromen.cz/hlasovani. 

A co bude dál? No přece ročník desátý! Jeho slavnostní zahájení se bude konat v sobotu 19. května na pražském Vyšehradě ve stylu První republiky, s herci a tvůrci stejnojmenného seriálu. Uvítá vás Spirituál kvintet, country písničky nebo krojované sbory z Olomouckého kraje, prezentace učňovských škol a regionální speciality, otevřený Slavín a vyšehradské památky za symbolické vstupné. Jste srdečně zváni jak na zahájení, tak na bohatý doprovodný program.

Více na www.cestamipromen.cz.