SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

14. dubna 2010

Ke stažení prezentace ze semináře Půda a ochrana zemědělského půdního fondu v ekonomických souvislostech

Předsednictvo semináře uspořádaného SPOV ČR a Celostátní sítí pro venkov pod záštitou Stálé komise Senátu PČR 13. dubna 2010 na MZe

 

Půdní držba – cesta k rovnoprávnosti vlastnictví  – předpoklady pro úplný trh s půdou (Ing. Oldřich Černoch, CSc., náměstek ministra zemědělství)

 

Plán činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb finančního  zabezpečení v letech 2010-2013 (Ing. Kamil Kaulich, MZe)

 

Protierozní opatření cestou pozemkových úprav (Ing. Kamil Kaulich, MZe)

 

Půda jako výrobní prostředek – jedinečný ekosystém (Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR)

 

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu ve vazbě na ochranu půdy (Ing. Martin Mistr, Ph.D., MZe)

 

Půdní služba Výzkumného ústav meliorací a ochrany půdy (Ing. Ivan Novotný, VÚMOP)

 

Nové technologie sběru dat a jejich použití k ochraně životního prostředí a půdy (Zdeněk Hotař, GEODIS)

 

Efektivní hospodaření v krajině (Ing. Michal Pospíšil)

 

Význam komplexních pozemkových úprav (Ing. Josef Stehlík, ASZ ČR)