SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

27. listopadu 2008

Kandidatura Petra Mariňáka do předsednictva

 
Do předsednictva Spolku obnovy venkova kandidují opět abych dál pokračoval v práci ve prospěch malých obcí.
Chci se nadále podílet především na změně rozpočtového určení daní, aby nedocházelo k tak obrovským rozdílům
mezi malými obcemi a velkými městy. Zároveň se chci zasadit aby bylo v rámci možnosti přehodnoceno přerozdělení
financí v operačním programu rozvoje zemědělství a venkova a to ve prospěch osy III.,domnívám se že venkov si zaslouží větší úctu.
Nadále se budu zasazovat o udržení malých škol obcích, protože pro další rozvoj obce je škola velmi důležitá.
Budu hledat a prosazovat další možnosti získání finančních prostředků především pro malé obce.
 
Ing.Petr Martiňák
starosta obce Horní Tošanovice