SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

27. listopadu 2008

Kandidatura Pavla Hrocha do předsednictva SPOV ČR

 
Kandidát do předsednictva SPOV ČR za Jihočeský kraj
 
Pavel Hroch
 
narozen 3.12.1962
 
Od roku 2002, kdy jsem byl zvolen za starostu Obce Kovářov se 17. místními částmi, jsem se zajímal o POV a práci SPOV ČR, tak krajské organizace. V roce 2004 tato práce přinesla úspěchy v podobě titulu jihočeské Vesnice roku a následně titul Vesnice roku ČR 2004, kterým předcházelo ocenění modrou a bílou stuhou. V roce 2006 získala Obec Kovářov evropskou cenou „ Za rozvoj venkova“
Od roku 2005, do letošního roku, jsem se aktivně zapojil do této soutěže jako člen hodnotitelské komise na krajské i celostátní úrovni, spoluorganizátor krajských kol a následně i slavnostních vyhlášení.
Jsem členem krajské výběrové komise POV a člen předsednictva SPOV JČ.
 
V předsednictvu SPOV ČR bych chtěl podporovat a zasadit se :
 
  •  Větší medializaci soutěže Vesnice roku
  • Aktivně se zapojit do obnovy a rozvoje venkova – přímá podpora financovaní RUD
  • Vytváření společných projektů a předávání si zkušeností mezi krajskými organizacemi na realizaci POV a soutěže VR
  • S NS MAS a metodou LEADER podporovat a aktivně rozvíjet spolupráci mezi občany,podnikateli a samosprávou
  • Podporovat snížení rozdílů mezi městy a venkovem, odstraňovat diskriminaci venkova při přerozdělování prostředku ze strukturálních fondů EU
  • Zapojení se do evropské spolupráce obnovy venkova
  • Rozšíření členské základny zaměřené na kolektivní členství