SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

28. listopadu 2008

Kandidatura Miroslava Kovaříka do předsednictva SPOV ČR

 
Miroslav Kovářík , člen předsednictva SPOV ČR
 
 
Osobní program pro práci v předsednictvu SPOV
 
 
1) Nadále ve spolupráci se  SMS ČR obhajovat zájmy malých obcí, a to především prostřednictvím aktivit spojených se vznikem nového zákona o RUD.
Dřívější přístup SMO zejména k malým obcím považuji za hanebný   a jednostranně směřovaný ve prospěch zájmu větších měst a velkoměst. Je nezbytné nadále udržet zdravou protiváhu prostřednictvím SMS, aby znovu nedošlo k zaprodání některé kategorie obcí nebo menších měst na úkor kategorie jiné. Stav, ve kterém se zejména menší obce nacházely, považuji za diskriminační.
 
2) Nezbytnou součástí SPOV je oblast vzdělávání, a to jak starostů, tak i provenkovských aktivistů a mládeže. Škola vesnice v Modré je první školou obnovy venkova v ČR. Funguje pod mým vedením 12 let. Získané zkušenosti jak  národní, tak i mezinárodní chci nadále předávat prostřednictvím naší Školy vesnice a také infocentra, které je její součástí. Neodmyslitelně k naším aktivitám patří také spolupráce se Slovenskou republikou, kde naše akce navštívilo zejména na seminářích již několik tisíc slovenských starostů a zastupitelů. Vzhledem k nové potřebě je nezbytné své síly zaměřit v nastávajícím období do oblasti krajinotvorby, veřejných prostranství a rozvoj místních aktivit prostřednictvím spolků a občanů.
 
3) Zastupuji spolek mnoho let také v oblasti práce s dětmi a mládeží a považuji výchovu nové generace jednoznačně za prioritu. Mým cílem je ve spolupráci s Klubem Pampeliška ČR každoročně uspořádat minimálně 2 akce celonárodního charakteru se zapojením dětí z dětských domovů včetně širokého zastoupení dětí etnických menšin.
 
SPOV ČR je hnutím, které má nadále své místo, neboť hesla „Dost bylo obnovy, teď rozvoj“ považuji za zcestná.   Současný tlak na celou společnost je stavěn zejména na rozvoji. Ale venkov není jen venkovem investic,  má svou duši, na kterou se v dnešní konzumní době začíná pozapomínat. Obnova duše venkova je tedy na místě.